Nieuwe publicatie: Schepenregisters van Vilvoorde (1598-1610)

Transcriptie van de meer dan 2200 pagina's, wat resulteerde in 874 akten.
 
  Het boek omvat onder andere de verkoop, overdracht, schenkingen en betaling van eigendommen, erfrechten en leningen, renteoverdrachten;
De lotingen (verdelingen) onder de kinderen en erfgenamen bij een overlijden; Familieverbanden;
Uitvoering van testamenten, legaten en schenkingen; benoemingen en eedaflegging, aanstelling van schepenen, poorters, klerken en andere;
De voorwaarden om toe te treden tot een ambacht (1539, 14 blz); bijzondere gebeurtenissen, stallen van soldaten en paarden, paardendiefstallen, vermelding van pestepidemies, getuigenissen enz.
 
 Een onschatbare bron voor wat betreft de historiek, namen en plaatsbepalingen van meer dan 400 jaar geleden en de evolutie door de jaren heen.
 
 
U kan bestellen door de som van € 28 en 3 € portkosten te storten op reknummer
BE17 7340 2068 1621 van de Heemkundige Kring Hendrik I te Vilvoorde met de vermelding van de publicatie, en uw adres.

Auteur René Maurice Jammart - Verantwoordelijke uitgever Heemkundige Kring Vilvoorde 
heemkring.hendrik1@gmail.com