I.1      Antonius SURKIJN, gedoopt op 19-04-1673 te Ukkel (getuigen: Antonius Kickx et Anna Surkijn). Zoon van Petrus SURKIJN (CURKIJN) en Catharina HASEIJ die huwden te Ukkel op 17-05-1657 (getuigen: Petrus Mercelis en Petrus Eertbugge).

 

De schepenbank en heerlijkheid van Beersel, Rode, Alsemberg, Linkebeek en Dworp de dato 20 december 1713, voorgezeten door Joos Van Stalle, Francois Simons en Michiel Bonnweijn, schepenen, en Itelius Fredericus De Kegel, meijer, vermeld de aankoop voor notaris Francois Wambacq, openbaar notaris tot Brussel, door Anthoen Surkijen en Barbara De Bue van Arnoldus Hublo, koster van Rode en aldaar wonende, Jan Hublo en Elisabeth Hublo, allen kinderen van wijlen Jan Hublo en Petronella Clabots:

 

1‑drie dachwanden lants gelegen in de parochie van Linkebeek, komende met twee zijden tegens de goeden van vanden heer advocaat Beaufort, ter derdere tegen de goeden van Eloij Everaets en de vierde zijde tegen de goeden van de erfgenamen wijlen Bruneels;

2‑een half bunder lants ook gelegen in de prochie van Linkebeek, op het Boesdaelvelt, komende met de vier zijden tegen de goeden van wijlen de heer secretaris Nauts;

3‑een dachwant en drieëndertig roeden lants insgelijks op het Boesdaelvelt te Linkebeek, komende ook met de vier zijden tegen de goeden van wijlen de secretaris Nauts.

Dit alles belast met een jaarlijkse chijns van drie sisteren en twee veertelen coren roosche mate aen haere hoogcheijt die vrouwe Gravinne Douarière van Egemont als vrouwe van Beersel, altijt vallende te keersmisse.

Mits de koopsomme van zevenentachtig guldens en thien stuijvers courant gelt.

 

Gehuwd voor de kerk op 02‑09‑1703 te Linkebeek met Barbara De BUE, geboren circa 1682, overleden op 25‑04‑1765 te Linkebeek. Weduwe van Antoine Surkijn, 83 jaar oud. Begraven op 27‑04‑1765 te Linkebeek. [Haar ouders worden in het schepenarchief van Linkebeek, register 6648, folio 151v vernoemd]. Dochter van Bartholomeus De BUE en Françoise DESCHAMPS.

 

Verder in register 6648

Verkrijgbrief voor Bruno Surkijn x Maria Van Langendonck, sone wijlen Anthonius en Barbara De Bue, ingesetene onder Ukkel Verrewinkel. Barbara De Bue weduwe van wijlen Anthonius Serkeijn. Voor notaris F.X. Jacobi op 18‑11‑1765, tegens Sebastianus Anneet als executeur testamentair van wijlen Barbara De Bue (fa Bartholomeus en Françoise Deschamps vermeld in folio 151v) weduwe van wijlen den geseijden Anthonius Surkijn

1‑Petrus Serkeijn

2‑Maria Serkeijn x Sebastiaen Anneet

3‑Catharina Serkeijn x Franciscus Fieremans

4‑Josina Serkeijn x Cornelis Berckmans

5‑Franciscus, Petrus en Joanna Serkeijn, enige kinderen van Joannes Serkeijn (x Anna De Greef huwt later Jacobus Berckmans, vermeld folio 150v, Jacobus Berckmans zoon van Jan Berckmans x Maria De Wandeleer die hertrouwd, f° 154, Jacobus broer van Henricus en Guilielmus Berckmans beide uitlandig)

6‑Joannes Berckmans, eenig achtergelaten kind van Anna Maria Serkeijn

7‑Anthonis en Gaspar Clerens, Joanna, Maria, Petrus ende Catharina Berghmans eenige achtergelaten kinderen van Joanna Serkeijn verwekt soo in haer eerste als tweede houwelijk

8‑Bruno Serkeijn voornoemd

Allen kinderen ende erfgenamen van de voornoemde Barbara De Bue weduwe Antonius Serkeijn

29‑04‑1766

 

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus SURKIJN (zie II.1 op blz. ).

2.       Maria SURKIJN.

Gehuwd met Sebastiaen ANNEET.

3.       Catharina SURKIJN.

Gehuwd met Franciscus FIEREMANS.

4.       Josina SURKIJN.

Gehuwd met Cornelis BERCKMANS.

5.       Joannes SURKIJN (zie II.9 op blz. ).

6.       Anna Maria SURKIJN (zie II.12 op blz. ).

7.       Joanna SURKIJN (zie II.14 op blz. ).

8.             Bruno SURKIJN. Gehuwd met Barbara Van LANGENDONCK.

 

II.1     Petrus SURKIJN, gedoopt op 22‑03‑1706 te Linkebeek, overleden op 12‑05‑1774 te Alsemberg op 68‑jarige leeftijd.

 

Register 6647

Folio 248, Peeter Surkijn armmeester der prochie van Alsemberg, zonder verdere gegevens nopens zijn persoon. Betreft een verkoop nopens Jan De Nayer krankzinnige zoon van wijlen Daniëls de Nayer ende Cornelie Hanssens in hun leven gehuijsschen tot Alsemberg. Jacoba Van Obbergen (x Ludovicus Andreas du Fremeau, archier der Edele lijfwachte van hare keijzerlijke ende conincklijcke majesteit) halfzuster van Jan De Nayer. Guilliam De Nayer broeder en gewezen momboir over de dito Jan.

 

Folio 607v, Verkrijgbrief Peeter Hollemans grouwtpapiermaker binnen Linkebeek x Anna Maria Windericx tegens die kinderen en erfgenamen van wijlen Jacques Lots x Maria Anna Berckmans. Peeter Surkeyn, voor de notaris Van Waijenbergh op 12‑03‑1674, verkoop aan Jan Berckmans xx Catharina Van Cutsem (vermelding in de verdeling van de kinderen van dit koppel)

26‑04‑1760.

 

Gehuwd voor de kerk op 28‑jarige leeftijd op 08‑02‑1735 te Alsemberg (getuige(n): Guilielmus Vandenbosch en Franciscus Platteau) met Elisabeth PLATTEAU, 20 jaar oud, gedoopt op 20‑08‑1714 te Alsemberg (getuige(n): Joannes Hellincx et Elisabeth Hublo), dochter van Franciscus PLATTEAU en Maria DANDALOT.

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus SURKIJN, gedoopt op 03‑02‑1735 te Alsemberg (getuige(n): Petrus De Wandeler et Catharina Surkijn).

2.       Franciscus SURKYN, gedoopt op 25‑11‑1735 te Alsemberg (getuige(n): Franciscus Platteau et Barbara De Bue).

3.       Simeon SURKEIJN, gedoopt op 10‑02‑1737 te Alsemberg (getuige(n): Stephanus Suijs et Catharina De Bue).

 

Verder in register 6648

Rentebrief, de zes minderjarige kinderen van wijlen Bastiaen Van Isterdael x Anna De Bue tegens Simon Surkyn jongman en ingesetene onder de prochie van Alsemberg ter directie van Joannes Van Isterdael als hunnen momboir. 24‑01‑1775.

 

4.       Maria Anna SURKEIJN, gedoopt op 01‑01‑1741 te Alsemberg (getuige(n): Bruno Surkeijn et Maria Anna Clerens).

5.       Petrus SURKIJN, gedoopt op 16‑03‑1742 te Alsemberg (getuige(n): Petrus Platteau et Maria Francisca De Gheijnst).

6.       Joannes Baptista SURKEYN (zie III.6 op blz. ).

7.       Anna SURKEIJN, gedoopt op 19‑07‑1745 te Alsemberg (getuige(n): Egidius Kirrenberg et Anna Everaerts).

8.       Elisabeth SURKEIJN, gedoopt op 05‑03‑1747 te Alsemberg (getuige(n): Judocus Van de Velde et Elisabeth De Naijer).

9.       Maria Anna SURKEIJN, gedoopt op 09‑12‑1748 te Alsemberg (getuige(n): Henricus Franciscus Van Campenhout et Maria Anna Platteau).

10.     Petrus SURKYN, gedoopt op 27‑10‑1753 te Alsemberg (getuige(n): Petrus Vanderelst et Maria Needt), overleden op 19‑11‑1770 te Alsemberg op 17‑jarige leeftijd.

11.     Cornelius SURKIJN, gedoopt op 23‑12‑1756 te Alsemberg (getuige(n): Cornelius Berckmans et Maria Anna Van den Bosch).

 

II.9     Joannes SURKIJN, overleden voor 1766.

Gehuwd met Anna De GREEF.

Uit dit huwelijk:

1.       Franciscus SURKIJN.

2.       Petrus SURKIJN.

3.       Joanna SURKIJN.

 

II.12   Anna Maria SURKIJN.

Gehuwd met N.N. BERCKMANS, overleden voor 1766.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes BERCKMANS.

 

II.14   Joanna SURKIJN.

Gehuwd (1) met N.N. CLERENS.

Gehuwd (2) met N.N. BERGHMANS.

Uit het eerste huwelijk:

1.       Anthonis CLERENS.

2.       Gaspar CLERENS.

Uit het tweede huwelijk:

3.       Joanna BERGHMANS.

4.       Maria BERGHMANS.

5.       Petrus BERGHMANS.

6.       Catharina BERGHMANS.

 

III.6    Joannes Baptista SURKEYN, gedoopt op 20‑07‑1743 te Alsemberg, overleden op 04‑09‑1786 te Sint‑Genesius‑Rode op 43‑jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 29‑jarige leeftijd op 17‑09‑1772 te Vlezenbeek met Catherine Van der ELST, 23 jaar oud, gedoopt op 22‑03‑1749 te Vlezenbek, dochter van Guilielmus Van der ELST en Catharina ROSSEL.

Uit dit huwelijk:

1.       Franciscus CIRKIJN (zie IV.1 op blz. ).

 

IV.1    Franciscus CIRKIJN, gedoopt op 02‑02‑1777 te Sint‑Genesius‑Rode, overleden op 19‑05‑1843 te Sint‑Genesius‑Rode op 66‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 21‑02‑1800 te Dworp met Anna Maria DENAYER, 26 jaar oud, gedoopt op 31‑01‑1774 te Dworp, overleden op 02‑05‑1848 te Sint‑Genesius‑Rode op 74‑jarige leeftijd, dochter van Petrus DENAYER en Catharina DEPUE.

Uit dit huwelijk:

1.       Josephus SURKEIJN (zie V.1 op blz. ).

 

V.1     Josephus SURKEIJN, geboren op 02‑06‑1800 te Sint‑Genesius‑Rode, overleden op 10‑10‑1859 te Sint‑Genesius‑Rode op 59‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 31‑01‑1827 te Sint‑Genesius‑Rode met Catherine BOON, 24 jaar oud, geboren op 02‑08‑1802 te Sint‑Genesius‑Rode, overleden op 26‑12‑1883 te Sint‑Genesius‑Rode op 81‑jarige leeftijd, dochter van Jacobus BOON en Petronella DEVUYTS.

Uit dit huwelijk:

1.       Franciscus SURKIJN (zie VI.1 op blz. ).

 

VI.1    Franciscus SURKIJN, houtzager, geboren op 22‑11‑1827 te Alsemberg, overleden op 09‑10‑1897 te Dworp op 69‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 28‑01‑1855 te Dworp met Magdalena WINTERMAEND, 26 jaar oud, geboren op 30‑12‑1828 te Dworp, overleden op 29‑11‑1915 te Alsemberg op 86‑jarige leeftijd, dochter van Nicolaus WINTERMAEND en Maria Christine LAROI.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Franciscus SERKEYN (zie VII.1 op blz. ).

 

VII.1   Joannes Franciscus SERKEYN, postbode, geboren op 10‑03‑1865 te Dworp, overleden op 06‑12‑1923 te Vlezenbeek op 58‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 30‑04‑1888 te Dworp met Marie Catherine De MOL, 27 jaar oud, geboren op 14‑11‑1860 te Dworp, dochter van Guillaume De MOL en Anna Catharina TORDEUR.

Uit dit huwelijk:

1.       Carolina Maria SERKEYN (zie VIII.2 op blz. ).

 

VIII.2  Carolina Maria SERKEYN, geboren op 14‑12‑1899 te Vlezenbeek.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 30‑12‑1922 te Vlezenbeek met Maurits Jozef De CLERCK, 24 jaar oud, kleermaker, geboren op 07‑03‑1898 te Oostkamp, overleden op 08‑02‑1980 te Halle op 81‑jarige leeftijd, zoon van Gustaaf De CLERCK en Leonie VERTRIEST.

Uit dit huwelijk:

1.       Suzanne Leonia Sebastiana De CLERCK (zie IX.2 op blz. ).

 

IX.2    Suzanne Leonia Sebastiana De CLERCK, winkelbediende, geboren op 07‑10‑1924 te Vlezenbeek, overleden op 06‑07‑2004 te Sint‑Pieters‑Leeuw op 79‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 19‑jarige leeftijd op 08‑07‑1944 te Itterbeek met Georges GETS, 19 jaar oud, mekanieker, geboren op 17‑08‑1924 te Anderlecht, overleden op 22‑06‑2007 te Halle op 82‑jarige leeftijd, zoon van Jean‑Baptiste GETS en Barbe GOOSSENS.

Uit dit huwelijk:

1.       Roger GETS (zie X.1 op blz. ).

 

X.1     Roger GETS, bediende, geboren op 10‑01‑1945 te Elsene.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 24‑06‑1967 te Sint‑Pieters‑Leeuw met Marie‑Louise BORREMANS, 21 jaar oud, geboren op 17‑12‑1945 te Sint‑Pieters‑Leeuw.

Uit dit huwelijk:

1.       Dirk GETS, geboren op 14‑08‑1975 te Gent.