Welkom

Sint-Pieters-Leeuw telling 1693
Transcriptie en bewerking René Maurice Jammart
Publicatie met index in Vlaamse Stam, juli-augustus 2010, pagina 289 tot 308
Bron: Rijksarchief Leuven, Raad van Brabant, officie fiskaal, 353, microfilm 1386/20
1. Den heere  Muers pastoor, Magarita De Greef sijne moeder, Jan Pairex knecht, Anthonette Van Auter meid met Guiliam Muers den neef van den pastoor, 5
2. Item den Drossaert Vander Linden met sijne huysvrauwe Marie Henricy, een kind Marie Vander Linden ende een meijsen Marie Bemis, 4
3. Item de weduwe van de overleden Drossaert De Grez, haeren sone Joannes Baptista De Grez met sijne huysvrauwe Marie Vanderpieten, ende haere moeder, item de weduwe Jacobus De Grez met een kind Anna De Grez eenen knecht Anthon De Valck ende een meid Thesere N., 8
4. Gillis Geijsels, Beurgemeester, met sijne huysvrauwe Catharina Walravens ende vier kinderen, Joannes, Guillielmus, Gertruda ende Elisabeth Geijsels, twee knechten Laurijs Vuylenbroeck ende Reijnier Vande Botermert met een meid Catharina Brabants, 9
5. Jan Perpet, schepenen brauwer ende tapper, sijne huysvrauwe Catharina De Hoij, met haere suster twee kinderen Joannes ende Joanna Perpet, twee knechten Joannes Piemans ende Guillielmus Walravens, een meid Marie De Peijper, 8
6. Gillis Walravens, schepenen ende pachter, sijne huysvrauwe Marie Cornelis, een kind Jacqueline Welravens, twee knechten Maxillis Lievens ende Guilliam Bosmans, met twee meiden Joanna Vander Haege ende Catharina N., 8
7. Thobias Van Cutsem schepenen, brauwer, en pachter, sijne vrauwe Jaecquelina De Bijs, ses kinderen, Guilliam, Catharina, Barbara, Joannes, Peeter ende Marie Van Cutsem. Een knecht Betel Wets met een meid Marie Van Seebroeck, 10
8. Peeter Borremans, schepenen ende pachter, sijne vrauwe Catharina De Messemaecker, seven kinderen, Catharina, Marie, Elisabeth, Joannes, Joanna, Anna ende Paulina Borremans, met een knecht Henderick Broeckmans, 10
9. Reijnier Van Cutsom, schepenen ende pachter, Marie Walravens sijne huysvrauwe,  vijf kinderen, Joos, Peeter, Anne, Marianne ende Joanne Van Cutsom, twee knechten Jan De Broijer ende Gillis N. een meid Marie Steens, 10
10. Arnoult Fovrez, bedesetter ende pachter, sijne huysvrauwe Joanna Maxillis, drie kinderen, Andries, Philips ende Arnoult Bosschiez, twee knechten Peeter Duchain ende eenen die noch ni dinst niet es 16, scheper Machiel N. een meid Jaecqueline N,. 9
11. Matthias De Broijer, bedesetter ende winckelier, met Joanna Goosens sijne huijsvrauwe, drie kinderen Catharina, Philips ende Jan De Broijer, 5
12. Reijnier Walravens, pachter ende bedesetter, met Joanna De Tobel, sijne huysvrauwe, drie kinderen Joos, Jan ende Francois Walravens, een knecht Gabriel Dammans ende een meid Elisabeth Dammans, 7
13. Max Van Diest, bedesetter ende pachter, sijne huysvrauwe Joanna Borremans, twee kinderen, Carel en Anthoen Van Diest, een knecht Huijbrecht Christiaens, met een meid Anna N., 6
14. Francois Walravens, bedesetter ende pachter, Joanna Straetmans sijne vrauwe, twee kinderen Joos ende Pauwel Walravens, twee knechten Adriaen De Pauw ende Martinus Metens, een meid Martijne N., 7
15. Niclaes De Bast, bedesetter ende pachter, met Anthonet De Greef sijne huysvrauwe, twee kinderen Philips ende Niclaes De Bast, eenen knecht Jan De Broijer ende een meid Marie Bosmans, 6
16. Niclaes Neetens, Cossaert ende bedesetter, met Margarita Zeunens, drie kinderen Francois, Jaecquemijne ende Barbara Neetens, ende een meid Barbara Vuijlenbroeck, 6
GEHUCHT LEEUW
17. Jan Van Honsberghe, smid, met Marie Vander Heijden sijne huysvrauwe, drie kinderen Marie, Peeter ende Catharina Van Honsberghe, eenen knecht Peeter Van Honsbergh ende Barbara De Naijer het meijsen, 7
18. Peeter Borremans, brouwer ende tapper, met sijne huysvrauwe Barbara De Vogel, drie kinderen Catharina, Franciscus ende Henderick Borremans, 5
19. Jan Hoefs Cossaert, sijne huysvrauwe Marguerita Elshocht, twee kinderen Geeteruy ende Elisabeth Hoefs, 4
20. Peeter Van Cutsom, pachter, twee kinderen Henderick ende Jacobus Van Cutsom, twee meiden Catharina De Clerck ende Catharina Vellemans, 5
21. Philips Borremans, pachter, ende Elisabeth Van Cutsom sijne huysvrauwe, seven kinderen, Jan Van Malder, Catharina, Thobias, Jan, Marie, Peeter ende Pauwel Borremans met een meid Barbara Lievens, 10
22. Jan Wijns ende Marie Van Leeuw gehuyschen met drie kinderen, Joanna, Louijs ende Catharina Wijns, 5
23. De Weduwe Gillis Borremans met kind Jenne Borremans, 2
24. Henderick Keijmans, keuster, met Marie Neetens gehuijsche; ende Francois Neetens sijne swaeger, een meid Jaecquemeijne Liferincx, ende vier hauwkinderen Joanna Seijnij, Elisabeth Peijpens, Catharina Van Diegom ende Catharina Van Maldere, 8
25. Gillis Sluijs, handwercker, ende Joanna De Bast gehuijssche, twee kinderen Marie ende Joannes Keijmolen, 4
26. De weduwe Machiel Pillet met een kind Jaecquemijn Pillet, 2
27. Quinten Keijmolen, tapper ende gareelmaecker, met sijne huijsvrauwe Marie Vande Voorden ende ses kinderen, Marie, Anna, Jan, Francois, Engel ende Hendrick Keijmolen met Aert Keijmolen sijne neve, 9
28. De weduwe Jan De Bast met twee kinderen Henderick ende Joanna De Bast, 3
29. De weduwe Lauertier met twee kinderen, 3
30. Meester Joannes Grasdorf, barbier, met sijne vrauwe Jaecquemijne Croquaets [Crokaerts] ende vijf kinderen, Jan, Jan Baptist, Anna Marie, Petronella ende Jacobus Grasdorf, 7
31. Joos Willaert, pachter, met sijne suster Egel Willaert, item de weduwe Jan Walravens ende de weduwe Jan De Greef, 4
32. De weduwe Niclaes Machils drie kinderen Jan, Barbara ende Anthoen Machils, 4
33. Jan Walravens, cuijper, met Marguerita Hasselmans, twee kinderen Niclaes ende Jan Walravens, 4
34. Niclaes De Bast ende Joanna Hoijllnenbergh, twee kinderen Reijnier ende Josina De Bast, 4
35. Gillis Luijcx ende Joanna Slincx met een kind Niclaes Luijcx, 3
36. Aert Elshocht, mannemaecker, met Jaecquemijn De Greef sijne huysvrauwe, twee knechten Jan Elshocht ende Jan Herouliers met een houw kind Benaert Pellicaen, 5
37. Jan Van Cutsom, tapper, ende Geertruij Geijsels met een kind Peeter Van Cutsom ende een meid Joanna N., 4
38. De weduwe Jan De Greef met haer dochter Joanna De Greef, 2
39. De weduwe Jan Walravens, 1
40. Niclaes Vander Meerssche twee kinderen Anna ende Barbara Vander Meerssche, 3
41. Marie Keijmans met haer meid Marie N., 2
42. Peeter Machils, cleermaecker, ende Joanna Walravens gehuijsschen met twee kinderen Peeter ende Joanna Machils, 4
43. Peeter De Voge,l pachter, met Elisabeth Borremans gehuijsschen met een kind Joanna Huijghe, twee knechten Francois Steens ende Martinus N., een meid Jaecquemijne N., 6
44. Gillis Leenmans met Marie Vande Gehuchte, drie kinderen Anna, Jaecquemijne ende Anna Marie Leenmans, 5
GEHUCHT BRUCOM:
45. Martinus Luijcx, handwercker, met sijne dochter Marie Luijcx, 2
46. Huijbert Dobbeleer, cossaert, ende Marie Hansens sijne vrauwe met Barbara Croquaert sijn meijsen, 3
47. Joannes Massaert, handwercker, ende Catharina Vander Poorten sijne vrauwe, vijf kinderen Joannes, Marie Anne, Joos, Catharina ende Cornelia Thielemans, 7
48. De weduwe Laurijs Elshocht een kind Henderick Elshocht met een meid Anthonet De Wé, 3
49. Machiel De Manck handwercker, Marie De Greef sijne huijsvrauwe, ende een kind Marie De Manck 3
50. Machiel Steens, cossaert, en Marie De Greef sijne vrauwe, drie kinderen Joanna, Niclaes ende Peeter Steens, 5
51. Jaecquemijn Gatton met een kind Machiel Stooijbant, 2
52. Carel De Coninck, cossaert, met Elisabeth Elshocht gehuijsschen, een kind Elisabeth De Coninck ende een meid Marie N., 4
53. Jan Vander Helst, pachter, met Barbara Cardijn gehuijsschen, drie kinderen Peeter, Catharina ende Anna Vander Helst, 5
54. Jan De Greef, cossaert, met Marie Huijghe gehuijsschen, twee kinderen Joannes ende Arnoldus De Greef met een meid Catharina N., 5
55. Jan Paelemans, cossaert, met Anna De Greef gehuijsschen ende een meid Joanna Massaert, 3
56. De Weduwe Machiel Massaert met haer kind Jan Massaert, 2
57. Guilliam Sermon, cossaert, met Elisabeth Ophals gehuijsschen, vier kinderen Niclaes, Marie, Veronus ende Elisabeth Sermon, 6
58. De weduwe Guilliam Walravens, pachteresse ende brauweresse, twee kinderen Peeter ende Pauwel Walravens, een knecht Balthazar Slincx en een meid Barbara Slincx, 5
59. Guilliam Hannon, smid, ende Joanna De Smet gehijsschen, twee kinderen Marie ende Maxiaen Hannon een meid Clara Vander Moesen, 5
60. Jan Dammans, cossaert, ende Francoise De Kempeneer, gehuijsschen, drie kinderen Peeter, Guilliam ende Jan Dammans, 5
61. Adam De Smet, pachter, ende Anna Borremans gehuijsschen, vier kinderen Catharina, Joannes, Marie ende Philips De Smet, eenen knecht Jaecques N. ende een meid Petronella Bosmans, 8
62. Hendrick De Vogel, pachter, ende Joanna Geijsels gehuijsschen, een kind Joos Bonnewijn, een knecht Henderick Walraevens met een meid Francoise Broeckmans, 5
63. Guilliam De Smet, huijsman, met Anna Lievens sijne vrauwe, ende Reijnier De Smet sijne broeder, 3
64. Adam De Greef, handwercker, ende Francoise De Malder gehuijsschen 3
65. Jan De Greef, pachter, met Catharina De Vogeleer gehuijsschen, ende drie kinderen, Marie, Niclaes ende Gabriel De Broijer, een knecht Huijbrecht De Greef ende een meid Catharina Van Gingelum, 7
66. S. De Godder met sijne huijsvrauwe ende ses kinderen Franciscus, Thomas, Clara, Anna, Judocus ende Isabella De Godder, met een meid, 9
67. Francois De Greef met Huijbrecht De Greef sijne vader ende Marie Vander Elst sijne moeder, ende Catharina De Greef sijne suster, 4
68. Daniel Hanssens, handwercker, met sijne dochter Barbara Hanssens 2
69. Joos Lievens met Elisabeth De Groot gehuijsschen, drie kinderen, Joanna, Catharina ende Niclaes Lievens, met een hauwkind Steven De Kock, 6
70. Jan Vande Poorten, officier, met Marguerita Van Seghbroeck, 2
71. Jan De Broijer, handwercker, ende Marie De Messemaecker gehuijsschen met vier kinderen Marie, Catharine, Joanna ende Barbara De Broijer, 6
72. De weduwe Philips Hardij, pachteresse,, twee kinderen Philips ende Jenne Hardij met een hauwkind N. De Broijer, 4
GEHUCHT MEKINGEN:
73. Laurijs Elshocht, stooijdecker, sijne vrauwe Barbara Vander Hels, vier kinderen Catharina, Sijmon, Joannes ende Joanna Elshocht, 6
74. Bertel Hanssens, cossaert, met Joanna Bosmans gehuijsschen, twee kinderen Barbara ende Petronella Hanssens, ende eenen knecht Robert Hanssens, 5
75. Hendrick Walraevens, cossaert, met sijne broeder Guilliam De Vogel, 2
76. Adriaen De Ridder, cossaert, met Marie Schueremans gehuijsschen, vier kinderen, Marie, Niclaes, Hieronimus ende Joanna De Ridder, 6
77. Jan Wauters met Francois Wauters sijne broeder, 2
78. Joachim Berckmans, pachter, Anna Borremans sijne vrauwe, vier kinderen, Catharina, Peeter, Huijbrecht ende Jan Berckmans, 6
79. Niclaes Coufereneels met Getruda De Peper sijne vrauwe, vijf kinderen, Marie Paréx, Elisabeth, Catharina, Cornelia ende Josijn Coufereneels, 7
80. Joos Lievens, cossaert, sijne vrauwe Anna De Braeckeleer, een kind Guilliam Lievens, met een meid  Catharina De Smet, 4
81. De weduwe Adriaen Herincx, pachteresse, twee kinderen, Philips ende Anna Herincx, item Catharina Van Diest huijsvrauwe Philips Herincx, twee kinderen knechten Adriaen N. ende Barten De Peper, een meid Anna Judo, 7
82. De weduwe Bosmans met haere sone Henderick Bosmans, 2
83. Peeter Tordeur met Anna Appelmans sijne huijsvrauwe, 2
84. De weduwe Gillis Pennincx, pachteresse, met vier kinderen, Jan Moonens, Anna, Adam ende Cornelis Pennincx, 5
85. De kinderen wijlent Gillis Overdeput, Sebastiaen, Clara, Marie, Marguerite ende Bartholomeus Overdeput, 5
86. Christiaen De Naijer, pachter, met sijne vrauwe Anthonet De Greef, ende seven kinderen, Joanna, Amerens, Henderick, Christiaen, Joos, Elisabeth ende Cornelis De Naijer, een meid Marie De Bast ende twee knechten Niclaes Walravens ende 12
87. Guilliam Sluijx met sijne vrauwe Elisabeth Dilbeke, 2
88. Peeter Vander Heijden, pachter, met sijne suster Johanna Vander Heijden met een gehuerden knecht N., 3
89. Jan Hanssens, werckman, met Jaecquemijn Paelemans, twee kinderen Anna ende Guilliam Paelemans, 4
90. Peeter De Keuster met Marie Ebelo gehuijsschen ende een hauw kind Guilliam Moriau, eenen knecht Robert De Rauw ende een meid Anna N., 5
GEHUCHT RUKKELINGEN:
91. Gabriel Anthonis, handwercker, met Catarina Overdeput huijsvrauwe, twee kinderen, Joannes ende Jaecquemijn Anthonis, 4
92. Maxillis Judo, handwercker, ende Cornellis Lievens sijne vrauwe ende een meid Cornelia De Smet, 3
93. Jan Janssens, handwercker, ende Catharina De Haeseleer gehuijsschen, drie kinderen, Simon, Carel ende Jan Janssens, 5
94. Peeter De Messemaecker, cossaert, ende Marguerita Waelelijn gehuijsschen, drie kinderen Carel Heijmans, Marie ende Jan De Messemaecker, 5
95. Joos Bonnewijn met Marianne Goossens, gehuijsschen, drie kinderen Joanna, Marguerita ende Henderick Bonnewijn, een meid Catharina N. met eenen knecht N., 7
96. Carel Van Diest pachter met 5 kinderen, Peeter, Jan, Anthonis, Elisabeth ende Anna Van Diest, met eenen knecht Jan N., ende Adriaen N. de meid, 8
97. Jan De Smet, handwercker, ende Joanna De Peijper gehuijsschen, vier kinderen, Peeter, Guilliam, Petronella De Smet ende Jan De Greef, 6
98. Jan Lievens sijne vrauwe ende vijf kinderen, Marie, Peeter, Cornelia, Christian ende Aert Lievens, 7
99. Guilliam Walraevens, pachter, met drie kinderen, Peeter, Joanna ende Catharina Walraevens, en drie knechten Jan Lievens, Niclaes N., Andries N., 7
100. Joanna Pasteleurs weduwe met drie kinderen Henderick, Philippina ende Clara Pasteleurs met een hauwkind Marie N., 5
101. Jan Pasteleurs, cossaert, sijne vrauwe Getruda Neefs, twee kinderen Gillis ende Judocus Pasteleurs, 4
102. Jan De Bast, cossaert, met Catharina Van Engelum ende een kind Joanna De Bast, 3
103. Niclaes Vander Helst met Maria D’ardenne gehuijsschen ende een kind Pauwel Vander Helst, 3
104. Peeter Van Gingelum, handwercker, met Anna De Greef gehuijsschen ende een kindt Joanna Van Gingelum 3
105. De weduwe Niclaes Metens met drie kinderen 4
GEHUCHT VOLSOM:
106. Jacques Elshocht, pachter, met sijne vrauwe Marie Metens, vier kinderen, Machiel,, Joannes, Joanna ende Catharina Elshocht met een knecht Rogier De Peijper, 7
107. Matheus Bourlijn, cossaert, ende Anna Vandevelde gehuyssche met een kindt Jan Bourlijn, 3
108. Hendrick De Bast, cossaert, met Catharina Coppens sijne vrauwe, vier kinderen, Reijnier, Peeter, Guilliam ende Joanna De Bast, 6
109. Peeter De Peijper ende Marie Van Volxem, gehuysschen met twee kinderen Joanna ende Philippine De Peijper, 4
110. Peeter Borremans, pachter, met Elisabeth Vande Perre, gehuysschen, vier kinderen, Joos, Petronella, Joanna ende Catharina Borremans, drie knechten Jan Sluijs, Aert De Greef ende Machiel N. ende een meid Marie N., 10
111. De weduwe Amandi Vanden Berge met drie kinderen, 4
112. Gillis Eijsermans, handtwercker, met Jaecquemijne Borremans ende een kindt Catharina Eijsermans, 3
113. De weduwe Guilliam De Smet met twee kinderen, Peeter ende Machiel De Smet, 3
114. Henderick Jacops, cossaert, met Anna Van Sevenbroeck, twee kinderen Guilliam ende Gillis Jacops, 4
115. Guilliam De Smet, handtwercker, met twee kinderen Barbara ende Catharina De Smet, 3
116. Louijs Bourlijn, cossaert, sijne vrauwe Marie Huijgens, een kind Catharina Bourlijn, sijne moeder [Joanna Yperseels] de weduwe Cornelis Bourlijn en sijne broeder Guilliam Bourlijn, 5
117. Antoen Elshocht met Geetruij De Weghe sijne vrauwe ende drie kinderen, Magdalena, Marie ende Martinus Elshocht, 5
118. Philips De Greef met sijne vrauwe ende twee kinderen, 4
119. Aert De Weghe met Geetruij Jacops gehuijsschen, drie kinderen, Elisabeth, Machiel ende Gillis Jacops, 5
120. Jacques Vande Meerssche, cossaert, met Joanna Trullemans sijne vrauwe ende drie kinderen, Niclaes, Peeter Vande Meerssche ende Francois De Naijer, 5
121. Niclaes Maurisse, cossaert, met twee kinderen Marie ende Catharina Maurisse, 3
122. Jan Geeraerts, handtwercker, met Josina Jacops sijne vrauwe ende vijf kinderen, Elisabeth, Catharina, Niclaes, Gillis ende Jaecquemijne Geeraerts, 7
123. Peeter De Vogeleer, cossaert, met Joanna De Greef sijne vrauwe, een kindt Marcelis De Vogeleer, 3
124. Aert Ophals, handtwercker, ende Anna De Beijs, twee kinderen Francois ende Niclaes Ophals met een hauwkindt Bertel Inckeleer, 5
125. De weduwe Gillis Van Schepdael met vier kinderen, Catharina, Jan, Jaecquemijn ende Peeter Van Schepdael ende een meid Cornelia Vuijlenbroeck, 6
126. Machiel De Smet, wever, met Anna Geerts sijne vrauwe ende drie kinderen Marie, Jan ende Joanna De Smet, 5
127. Lucas Paelemans, pachter, met Barbara De Greef ende zes kinderen, Marie, Jan, Guilliam, Elisabeth, Joanna ende Catharina Paelemans, 8
128. Gillis Neefs, handtwercker, met Helena De Man sijne vrauwe ende een kindt Guilliam Neefs, 3
129. Joos Heijsels, cossaert, ende twee kinderen Maxiaen ende Barbara Heijsels, 3
130. Guilliam Jacops, handtwercker, met sijne vrauwe ende een meid Marie N., 3
131. Maxiaen Heijmans, pachter ende maelder, met Catharina De Broije sijne vrauwe ende seven kinderen, Marie, Philips, Anthonet, Anna, Barbara, Henderick ende Paulus Heijmans, twee knechten Anthoen ende Joos Vanderheijden met een meid Elisabeth De Weghe, 12
GEHUCHT RATTENDAEL:
132. De weduwe Jan Crokaerts, pachteresse, met drie kinderen Jan, Martinus ende Marie Crokaerts ende eenen knecht Jan Lievens, 5
133. Guilliam Crokaerts, cossaert, met Catharina Pudts [Puttaert] sijne vrauwe drie kinderen Joanna, Marie ende Jan Crokaerts, 5
134. Mertinus Elshocht, cossaert, met Catharina Olivirs gehuijsschen ende Magdalena Crockaert sijne moeder ende Niclaes Elshocht sijne broeder, 4
135. Peeter Elshocht, cossaert, met Elisabeth Vanderhelst gehuijsschen ende vijf kinderen, Henderick, Lucas, Niclaes, Anna ende Leondarda Elshocht, 7
136. Marie Geijsels weduwe met een kindt Jaecquemijn Neefs, 2
137. De weduwe Merten Neefs met een kindt N. Neefs, 2
138. Paulus Crokaerts, cossaert, met Anna Vanderhelst sijne vrauwe ende twee kinderen Francois ende Joanna Crokaerts, 4
139. Bertel Neefs, handtwercker, met een kindt Geetruij Neefs, 2
140. Guilliam Elshocht, cossaert, met Joanna De Neef sijne vrauwe ende een meid Catharina Elshocht, 3
141.De weduwe Jan Zuenens, cossaert, met drie kinderen, Francois, Guilliam ende Barbara Zuenens met een hauwkindt Gillis Zuenens, 5
142. Philips Croquaerts, pachter, met Barbara De Bruijn gehuijsschen ende drie kinderen Peeter, Jaecquemijn ende Catharina Crokaerts, eenen knecht Peeter Doms met Anna Savels de meid, 7
143. Thobias Vander Hulst, handtwercker, met Elisabeth De Cnoop drie kinderen Marie, Aert ende Anna Vander Hulst, 5
144. Joos Huijgens, pachter, met Anna Van Malder gehuijsschen ende seven kinderen, Jan, Henderick, Peeter, Jacobus, Laureijs, Judocus ende Barbara Huijgens, met vijf knechten Peeter Elshocht, Guilliam N., Guilliam Heijmans, Jan N., Jaecques Borremans met twee meiden Adriaene ende Marguerita N., 16
145. Geeraert Van Meurs, cossaert, met Catharina Leenmans met sijnen broeder Jaecques Van Meurs, 3
146. Jooris Vande Wauwer, hovenier ende branderwijn stoker, met Catharina Heijmans gehuijsschen, drie kinderen Carel, Catharina ende Joanna Vande Wauwer, twee knechten Lenaet N. ende eenen gehuerden met een meid Martijn De Neefs, 8
147. De weduwe Francois Vanderhelst met twee kinderen Joannes ende Marie Vanderhelst, 3
148. Engel Bosmans, pachter ende tapper, met Anna Vander Haeghen gehuijsschen met drie kinderen Anna, Marie ende Seger De Vijdt, een meid Marie Neefs met een knecht Martinus Neefs, 7
149.Francois Wets met Elisabeth Favuijts gehuijsschen drie kinderen Elisabeth, Joanna ende Jaecquemijn Wets, 5
GEHUCHT ZUEN
150. Bertel Heijmans, cossaert met Francoise De Winckelere gehuijsschen ende twee kinderen Joannes ende Elisabeth Heijmans, 4
151. Guilliam Speekaets, cossaert, sijne vrauwe Anna Luijcx ende twee kinderen Jaecques ende Joannes Speekaets met een hauwkindt Joanna Schoenmaeckers, 5
152. Cornelis Van Volxem, timmerman, sijne vrauwe Caterina Vander Kelen, met een meid Elisabet Slincx, 3
153. Gillis Luijcx met sijne huijsvrauwe ende 3 kinderen, Jan ende Catharina Judo, met Geetruij Luijcx, 5
154. Francois Van Kelegun, schoymaecker cossaert, met Jaecquelina De Naijer sijne vrauwe ende 5 kinderen, Jan, Marie, Petronella, Joanna en Machiel Van Kelegun, ende een knecht Pauwel Vander Haege 8
155. Niclaes Vondelincx met Catharina Hallemans gehuijssche, 3 kinderen Jan, Henderick ende Nicales Vondelincx 5
156. Gillis Vanderstraeten met Anna Vande Slach, 2 kinderen Jan Vanderstraeten ende Aert Bonnewijn 4
157. Niclaes Neefs huijsvrauwe Anna Bonnewijn met 2 kinderen Machiel ende Cecilia Neefs 4
158. De weduwe Aert Haeseleer met 4 kinderen Aert, Jan, Marie ende Barbara De Haeseleer 5
159. Peeter Vander Poorten, smid, met Marie Machiels sijne vrauwe ende 4 kinderen Jacobus, Elisabeth, Joanna ende Marie Vanderpoorten 6
160. Jaspar Geijsels met Cornelia Devalckeneer sijne vrauwe ende een kindt Guilliemus Geijsels 3
161. Peeter Vander Schueren met Anna De Peijper ende 1 kind, Peeter Vander Schueren 3
162. Henderick Machils, officier, met Petronella Van Hoirenbeeck gehuijssche ende 2 kinderen Henderick ende Barbara Machils 4
163. De weduwe [Jeanne Hollandts] Guilliam Heijmans met 2 a 3 kinderen 4
164. Cornelis De Pauw, cossaert, met Francoise Van Cutsom ende 4 kinderen Catharina, Guilliam, Joanna ende Jan De Pauw 6
165. Jan Moonens, kerreman, met 3 kinderen, Anna, Jaecquemijn ende Joanna Moonens, met 2 hauwkinderen Catharina Matton en Jan Nisep 6
166. Max Moonens, cossaert, met Clara Mertens sijne vrauwe ende 3 kinderen Gillis, Carel ende Elisabeth Moonens met een hauwkindt Marie Cleraet 6
167. Peeter Van Mullun, cossaert, met Marie De Quantre sijne vrauwe, ende 1 kindt Joos Van Meullun met een meid Marie N. 4
168. Mertinus Wauters, cossaert, met een kindt Guilliam Wauters ende een meid Petronella N. 3
169. Carel Waeterkijn, pachter ende tapper, met Marguerita Walravens [x 07-09-1688] sijne vrauwe ende 4 kinderen, Marie, Magdalena ende Bertel Huaerts ende Marguerita Waeterkijn, een knecht Henderick Huaert 7
170. Mertinus Huijgens, handtwercker, met Barbara Willems [x 19-05-1672] gehuijssche ende 3 kinderen, Marie, Peeter ende Jaecques Huijghe 5
171. De weduwe Peeter Van Cutsom met 5 kinderen Peeter, Jan, Elisabeth, Catharina ende Anna Van Cutsom 6
172. Gillis Van Volxem, timmerman, met een kindt Gillis Van Volxem ende een meid Anna Van Meurs met een hauwkindt Cornelis Febrij 4
173. Niclaes Slincx, cossaert, ende Catharina De Peijper sijne vrauwe met 3 kinderen 5
174. Jan Berckmans, pachter, met Joanna Van Cutsom sijne vrauwe ende 3 kinderen Joanna, Marie ende Petronella Berckmans 5
175. Guilliam Van Cutsom, pachter, met Catharina Van Cutsom sijne vrauwe ende 3 kinderen Elisabeth, Philips en Marie Van Cutsom met 2 knechten Gillis Moonens ende Gillis Le Fiever 7
176. De weduwe Peeter Van Cutsom, pachteresse, met 4 kinderen, Catharina, Peeter, Thobias ende Anna Van Cutsom, eenen knecht Anthon Pauwels ende een meid Joanna N. 7
177. Guilliam De Man, cossaert, met Jaecquemijn De Haeseleer sijne vrauwe ende 3 kinderen, Guilliam, Marie ende Frederick De Haeseleer 5
178. Jaecq Croquaet, pachter, sijne vrauwe Joanna Kieckens ende twee kinderen Jan ende Jaecquemijn Crokaet, 3 knechten Joos Van Meullum, Jeroon Alepudts ende Andries Huijs met 3 meiden Anna Van Meullum, Anna De Smet ende Elisabeth N. 10
179. Bertel Huwaert, pachter, sijne vrauwe Anna Schouwaert, met 4 kinderen Catharina, Joanna, Tobias ende Jan Huwaert met eenen knecht Gabriel Crokaets 7
180. Niclaes Ploechmans, cossaert, met Anna De Leenher een kindt N. Ploechmans, mette moeder Joanna Van Leeuw 4
181. Gillis Luijcx ende Jenne Slincx [x 03-02-1692] gehuijssche met een kindt N. Luijcx 3
182. Machiel De Valckeneer, cossaert, met een kindt Joanna De Valckeneer ende sijne moeder Catharina Van Cutsom 3
183. Niclaes De Neef met Petronella Willems ende 3 kinderen Jaecquemijn, Thobias ende Jan De Neef den auden 5
184. Joos Vlugge met Jaecquemijn De Bast [x 21-10-1684] ende 3 kinderen Matheus, Joanna ende Catharina De Bast 5
185. Michiel Vlugge met Barbara De Smet [x 27-04-1692] ende een kindt 3
186. De weduwe Gillis Heijmans met 2 kinderen Geetruij Geijsels ende Joanna Heijmans 3
187. Machiel Van Cutsom, pachter, met Elisabeth Van Cutsom sijne vrauwe ende 3 kinderen Marie Walravens, Jaecquemijn ende Peeter Van Cutsom, een meid Marie N. ende een knecht te hueren 7
188. Jaecques Crokaets, handtwercker, met Anna Davits sijne vrauwe ende 1 kindt Marianne Crokaets 3
189. Simon Vandekelen, cossaert, 1 kindt Henderick Vandekelen ende een meid Joanna Slincx 3
190. Anthoon Van Volxem, timmerman, met Joanna De Maecht sijne vrauwe ende 1 kindt Jan Van Volxem ende een meid Anna De Hinckeleer 4
191. Bertel Bourlijn, cossaert, met sijne vrauwe ende 5 kinderen Elisabeth Vanderpoorten, Joanna, Anthonet, Jan, Guilliam ende Engelbert Bourlijn 7
192. Henderick Van Cutsom met Anna Croquaet gehuijssche ende een meid Anna Derewe 3
193. Jan De Valckeneer met een kindt Catharina De Valckeneer 2
GEHUCHT LOT
194. Joos Vandevelde, cossaert, sijne vrauwe Cornelia Gouvion ende 2 kinderen Niclaes ende Guilliam Gouvion, haeren broeder Guilliam Gouvion 5
195. De weduwe Jaecques Neetens met 6 kinderen, Joanna, Elisabeth, Jaecqueline, Joannes, Jaecques ende Guilliam Neetens 7
196. Jaecques Zieunens, cossaert, met Barbara Cools sijne vrauwe met 2 kinderen Joannes ende Barbara Zieunens 4
197. Jesper De Mol, cossaert, met Bierliene Lissens sijne vrauwe met 4 kinderen Jaspar, Catharina, Margarita De Mol ende Therese Cuijpers 6
198. Machiel Bonnewijn, handtwercker, ende Marie Stops 2
199. Niclaes Geeraerts, cossaert, met Joanna Geijsels ende 2 kinderen Joanna ende Elisabeth Geeraerts 4
200. De weduwe [Anne De Haeseleer] Niclaes Vanden Broeck met een kindt Francoise Vanden Broeck 2
201. Anthoon Vander Heijden met Caterina Dehaeseleer sijne vrauwe ende een meid Joanna Vanderheijden 3
202. De weduwe Niclaes Vandevelde, pachteresse, met 2 kinderen, Jan Vandevelde ende Petronella Lissens gehuijssche, met 2 kinderen Machiel ende Martinus Vandevelde, eenen knecht Jan Neefs ende een meid Helena Vanden Broeck 7
203.Carel Steens, cossaert, met Josina Vanden Broeck ende 2 kinderen Machiel ende Clara Steens 4
204. Aert Walraevens, pachter, ende Anna Van Diest sijne vrauwe met 10 kinderen, Joanna, Anna, Catherina, Henderick, Carel, Louijs, Jan, Barbara, Helena ende Joanna Walraevens, 2 knechten Carel Walraevens ende Peeter Mertens 14
205. Peeter Van Schepdael met Catharina Walraevens ende 4 kinderen Elisabeth, Guilliam, Philips ende Geetrij Van Schepdael 6
206. Jan Corfereneels, cossaert, met Elisabeth De Coninck ende 6 kinderen Jan, Carel, Marie, Geetruij, Joanna ende Peeter Corfereneels 8
207. Joos Tassenoy met Catharina Steens gehuijssche ende een kindt Peeter Tassenoy 3
208. Geronimus De Greef, smid, met Marie Pillet sijne vrauwe ende een meid Elisabeth Plas 3
209. Gillis Le Fiever, smid, met Catherina De Greef ende 2 kinderen Lucas ende Jaecquemijn Le Fiever 4
210. Gillis Neetens, cossaert, met Magdalena Cooijmans ende 3 kinderen Jaecques, Peeter ende Niclaes Neetens ende een meid Jaecquelina N. 6
211. De weduwe Carel Steens met een kindt Elisabeth Steens 2
212. Jan Vander Heijden, pachter, met 5 kinderen Anthoy, Reijnier, Aerenaut, Guillia ende Jan Vander Heijden met 2 meiden Catharina Straetmans ende Anna Mertens 8
213. Guilliam Waegemans met sijne vrauwe met een kindt 3
214. Guilliam Massaet, cossaert, met Barbara Machils ende 2 kinderen Josina ende Peeter Massaert 4
215. Guilliam De Kempeneer, handtwercker, met Joanna De Bast met 2 hauw kinderen Philips Jacops ende Marie N., item noch 2 kinderen Niclaes Vandenavenne ende Catharina Messemaecker 6
216. De weduwe Peeter Vuijlenbroeck met 3 kinderen Machiel, Peeter ende Jan Vuijlenbroeck 3
217. Andries Hardij, pachter, met Barbara Gerrebos ende een kindt Marie Hardij een meid Joanna Gerrebos met een arn? kindt Jan Vijlenbroeck 5
218. Niclaes Meremans, pachter, met Jaecquelijn Denijs gehijssche 2 kinderen Adriaen ende Niclaes Meremans met een meid Anna Matton 5
219. De weduwe Peeter Vande Perre, pachteresse, met 2 kinderen Joos ende Anthonet Vande Perre een knecht Niclaes Machils ende noch eenen te hueren, 2 meiden Elisabet Le Fiever ende Marguerita Willaerts 7
220. Joos De Bue, pachter, met Catharina Straetmans ende 4 kinderen Catharina, Barbara, Francois ende Jan De Bue met een knecht Engel Hollander 7
221. Francois De Raijmaecker met Petronella Vander Smissen [x 04-11-1691] ende een kindt Thobias 3
222. Thobias Van Cutsom met Marie Vandenauten ende 2 kinderen Marie ende Joos Van Cutsom 4
223. Jan Hellincx, pachter, met Barbara De Bue sijne vrauwe ende 3 kinderen Joanna, Catharina ende Mathias Hellincx 5
224. De weduwe Jan Geijsels, pachteresse ende brauweresse, een kindt Jan Geijsels, 2 knechten Philips Hardij ende Gilles De Greef, 2 meiden Catharina Vander Straeten ende Barbara Lenis met een hauwkindt Elisabeth Geijsels 7
225. Laurijs Vuijlenbroeck [xAnna De Vogel] handtwercker, met sijne moeder Cornelia N. ende 4 kinderen Niclaes, Jan, Peeter ende Cornelia Vijlenbroeck 6
226. Reijnier De Hollander met Anna De Haeselere sijne vrauwe 2
227. De weduwe [Petronella Borremans] Reijnier Walraevens met 2 kinderen Adam ende Jenne Walraevens 3
228. Frederik Vandevelde, handtwercker, met Adrien Timmermans gehuijssche ende 6 kinderen Niclaes, Philips, Catharina, Maxillis, Francpos ende Peeter Vandevelde 8
229. Jan Waegemans met Catharina Vander Haegen ende een hauw kindt Peeter De Messemaecker 3
230. Niclaes Walraevens, handtwercker, een dochter Anna Walraevens met een hauwkindt Marie Vander Haegen 3
231. Philips De Greef, pachter, met Catharina De Booije gehuijssche 2 kinderen Gillis ende Niclaes De Booijer met een meid Jaecquemijn De Baes ende een hauw kindt Jaecquelijn Keijmans 6
 Item sal het hof gelievende te consideren ende regar te nemen of de menichvuldighe arme menschen die te platte lande sijn vagerende als oock op de stercke partijen die van tijde tot tijde op de prochie commen te teren ende andere voorvallene occurrentie
 Item worden gevonden inde voorschreven prochie twee waeter meulens, waer van ider moutter te maende kan vuijtbrenge sesthien sisters iet meet ofte min d'welck niet en kan gespecificeert worden in dese conjoncture des tijdts wanneer vele persoonen hun mael recht in gelde commen te betaelen
 Beloopen alle de persoonen soo mans vrouwen als kinderen, knechten meijsens als andere te quantitijet van elf hondert drijentwintich persoonen (1123)
In  teecken der waerhyet hebben wij onderschreven pastoor ende drossaert ende schepenen dese onder teeckent ende daerop gedruckt onsen gemeijnen segel desen ... 1693
Attestor A. Muers pastor Leeuwensis Sti Petri, A. Vander Linden, Jan Perpet, Peeter Bormans