Binnenkort: nieuwe publicatie, het schepenregister van Sint-Martens-Lennik en Sint-Kwinten-Lennik, 16de eeuw (1582-1599)

 

Met volledige transcriptie, met weergave van het origineel folionummer, van de 2216 pagina’s, en voorzien van:

 

1-een alfabetische index op voor- en familienaam;

2-een alfabetische index op eigen- en plaatsnamen, en op instellingen al dan niet christelijk;

3-een alfabetische index op beroep, functie en of tittel;

4-een alfabetische index op alias en of geheten.

 

Beperkte uitgave, bestel: mail@jammart.be

 

 

Bientôt: nouvelle publication, le registre scabinaux de Lennick-Saint-Martin et Lennick-Saint-Quentin, 16ième siècle (1582-1599)

 

Transcription complète, avec mentionnement du numéro du folio original, de 2216 pages, ainsi que :

 

1-un index alphabétique sur le prénom et nom de famille;

2- un index alphabétique sur le métier, fonction et ou titre;

3- un index alphabétique sur les noms de lieux, propres, et institutions chrétiennes ou non;

4- un index alphabétique sur les alias ou appelé.

 

Edition limitée, commande : mail@jammart.be