Ziekenzorg kent reeds een lange geschiedenis in Halle.

Tijdens de cholera-epidemie van 1853 kwamen, op vraag van het stadsbestuur, 2 religieuzen van de Congregatie der Zwartzusters Augustinessen van Dendermonde om het in het oude Jezuïetencollege opgerichte “Gasthuis” te leiden. Ook andere Zwartzusters uit Dendermonde kwamen naar Halle om het “Gasthuis” te bedienen. Dat was de start van het eerste “hospitaal” in Halle.

In 1858 werd de Congregatie van de Zwartzusters van Halle gesticht en namen zij de bediening van het “Gasthuis” over. Maar omdat het “Gasthuis” vlug te klein was, gingen de zusters aan huis verzorgen. Zo ontstond in Halle ook de eerste thuiszorg.

In 1935 werd de “Clinique et Maternité” gebouwd dewelke 40 bedden, een operatiezaal en een afdeling radiografie omvatte. In de daaropvolgende jaren breidde het aantal bedden gestadig uit. Dit resulteerde in 1954 in de plechtige opening door Mgr. Everaert van de nieuwbouw met 130 bedden. In 1974 breidde het ziekenhuis nogmaals uit met een nieuwe vleugel. De “Sint-Mariakliniek” werd het “Sint-Mariaziekenhuis”.

In 1987 kreeg de Congregatie toestemming voor de bouw van een nieuw ziekenhuis van 209 bedden op een site buiten de stad. Het nieuwe ziekenhuis “AZ Sint-Maria” opende in 1998 zijn deuren en werd plechtig ingehuldigd door Minister Wivina Demeester, Kardinaal Daneels en de toenmalige Eerste Minister Jean-Luc Dehaene.

In 1999 ontstond een fusie met de Sp-Kliniek Roos der Koningin van Buizingen. Dit bracht het totale aantal bedden op 300. Door regelingen en afspraken met de overheid werden er verschillende diensten voor specifieke revalidatie opgericht maar werd ook de eenheid Geriatrie opengesteld.

In 2001 kreeg het ziekenhuis zijn huidige naam “Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria”.

Op 1 januari 2004 werden 20 Sp-bedden overgenomen van het Centrum Vander Stokken. Tenslotte werd het ziekenhuis vanaf 30 juni 2010 uitgebreid met een bijkomende G-dienst van 24 bedden, zodat het ziekenhuis nu 344 erkende bedden telt.

Bron van de tekst: http://sintmaria.be/nl/over-ons/historiek