Wij stranden met onze oudste voorvader Pierre Jamar in Thisnes, hij is geboren rond 1630-1640. Niettegenstaande Thisnes en de oorsprong van de ondervermelde tak Jamar de Jeneffe geografisch heel dicht bij elkaar liggen (25 km) hebben wij de aansluiting hierop tot op heden nog niet kunnen bewijzen. De ontsluiting en publicatie in 3
volumineuze delen van de vele takken Jamar is de vrucht van meer dan 25 jaar onderzoek door de heer Jamers uit Stokrooie bij Hasselt, waarvan ondervermelde de belangrijkste en meest interessante is.