Nieuwe publicatie: “De Halse kiezerslijst van 1893-1894” door René Maurice Jammart


U kan het boek bestellen door het correcte bedrag, inclusief verzendingskosten (dat is 20 EUR voor leden, 25 EUR voor niet-leden) over te maken op het rekeningnummer van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Halle: BE64 0010 9717 2252


Mogelijk ook af te halen bij René M. Jammart, Meiboom 73 te 1500 Halle (+32 496 12 59 46 - mail@jammart.be)


Deze uitgave is de bewerkte en becommentarieerde uitgave van de kiezerslijst van Halle, 1893-1894. Deze lijst is bijzonder waardevol voor genealogen. Hij bevat plaats en datum van geboorte, beroep, straat en andere informatie van de 953 kiesgerechtigde burgers (de grote belastingbetalers) van onze Zennestad 125 jaar geleden. Voor deze uitgave werd tevens de bevolkingsregisters uitgeplozen om de huisnummers van de kiesgerechtigden te achterhalen en vervolgens de koppeling te maken met het Kadaster en de administratie Registratie en Domeinen. Zulk een monnikenwerk gebeurde nooit eerder! Deze uitgave van de kiezerslijst vormt tevens een solide basis voor een wetenschappelijk verantwoorde socio-economische studie van de standenmaatschappij in Halle op het einde van de 19de eeuw.


Het boek bevat indexen op adres, geboorteplaats, beroep en betaalde belasting en de precieze verwijzingen (boek en nummer) naar de kadastrale leggers.
Extra bijdragen van Guy Lernout en Dirk Vandenplas geven meer uitleg over de belangrijkste economische en politieke “tenoren” in het Halle van toen.

Met meer dan 100 afbeeldingen: portretten, gedachtenisprentjes, postkaarten, facturen, foto’s van straten en van etalages, kadasterplannen, mutatieschetsen…

De oudste kiesgerechtigde geboren in Halle was:

557. Lucas Jean Joseph
, geboren te Halle op 10-12-1802, er overleden op 25-12-1892, zoon van Pierre en van Marie Josephe Vandercammen. Hij huwde te Halle op 24-07-1822 (27), Catherine Walders, geboren te Halle op 29-06-1803, dentellière, natuurlijke dochter van Caroline Walders.

En niet geboren te Halle was:

567. Maertens Pierre-Joseph
, gepensioneerd kapitein, geboren te Watervliet op 10-12-1807, overleden te Halle op 04-03-1893, zoon van Joseph en van Antonia Jacoba Kimpe (xWatervliet 24-04-1806 (14).