Familiekroniek van Jacques Goossens circa 1590-1739 te Ursel - Zomergem - Zelzate
Hierbij een korte samenvatting van het originele handschrift te lezen na de tekst onderaan26-08-1642 ondertrouw van Jacques Goossens [zoon van Cornelis en van Petronella Remel] en Joanna Beghijn dochter van Joachim, oud omtrent 17 jaar
31-08-1642 getrouwd te Ursel door pastoor Leonardus Moens, met dispensatie van de Bisschop van Gent

Albertus Goossens zoon van Jacques is geboren den 14-11-1642, omtrent 3 uur in de namiddag, wezende een vrijdag en is kersten gedaan den 16 dito wezende een zondag in de prochie kerke van Zomergem door de Kapelaan ende Mr Leonardus de Vriese, waar hij ook geboren is. Peter is Cornelis Goossens ende meter Cathelijne de Valcke huisvrouw Joos Clyncke, en heeft voor vonte geld een zilveren kroes met kenmerken geschonken

Cornelis Goossens mijn vader is overleden op 17-05-1646, een donderdag, omtrent drie uur na de middag, en begraven den zaterdag wensende Sinksen avond, in de prochie kerk van Zelzate voor den autaar van Sint Sebastiaan

Joannes Baptiste Goossens is geboren op woensdag 14-11-1646, omtrent 2 uren na middernacht, en is kersten gedaan donderdag op 15 dito maand, en gedoopt in de kerk van Zomergem bij heer ende Mr Joannes Van Gheyk, ten die tijd pastoor, en was peter Jan Burggheman, ende Joos Steyaert zoon van Willem, meter en mevrouwe Marie Lansaeme douairière van Zomergem, Herzele etc. ende Lievijne Clyncke huijsvrouwe Frans de Buysschere, ende heeft voor vonte geld een silver zoutvat geschonken

Cornelis Goossens is geboren de 20-09-1647, omtrent 11 uur ’s avonds, ende is kersten gedaan de volgende dag en gedoopt in prochie kerke van Zomergem, bij heer en meester Petrus Huygheson Kapelaan, peter is Cornelis Beghijn zoon van Joachim, en meter is Petronelle Remel grootmoeder

Joanna Beghijn is overleden op 25-09-1647 om 9 uur ’s morgens en ligt begraven in het koor van Onze-Lieve-Vrouwe kerke van Zomergem

Cornelis Goossens sterft den 04-10-1647, wezende een vrijdag omtrent het uur van zijn geboorte, oud zijnde 14 dagen en licht begraven naast zijn moeder voor den autaar binnen van Onze Lieve Vrouw kerke van Zomergem

Den 23-04-1648 ben ik andermaal getrouwd met Juffrouw Jenne Franchoise de Thouart, dochter van Michiel, bij juffrouw Magdalene de Stoppelaere wezende achtergelaten weduwe van d’heer Jan Martens gezegd vansluus, met dispensatie van de Bischoppen van Gent en Brugge, en getrouwd in de kerk van Oedelem bij heer en meester Huyges Vander Beke, aldaar pastoor. [Jacques Goossens is woonachtig te Zomergem, bisdom van Gent, en zijn huisvrouw is van Sinte Cathelijne bisdom van Brugge]
Na 6 dagen hertrouw te Zomergem, door pastoor Jaspaert Wandele, omwille van het nietig verklaren van het eerste huwelijk omwille het niet respecteren van de regels in verband met dispensatie]

Juffrouw Jenne Franchoise de Thouart is overleden te Merendree op 06-10-1679, omtrent Elf uur na de middag.
Kinderen gewonnen bij de voornoemde Jenne Franchoise Thouart:

1-Jacobus Goossens is geboren op zondag wezende de 26-09-1649 omtrent tien uur in de avond, en is gedoopt woensdag 29 dito maand te Zomergem waar hij ook geboren is, peter is Sr Baudewijn de Meyere Balliu van de prochie van Hansbeke en de meter Passchyntien van Hyfte huisvrouw van Joos Beghijn Balliu van Zomergem

2-Den 23-04-1652 is geboren Philippus Anthonius Goossens, en is gedoopt de 28 der zelfde maand, peter is Jonker Philippus Anthonius Thouart en meter vrouw Marie L’hermite douairière van Zomergem
Hij is gestorven binnen Gent int Moorelant inden porte van Brugge op 05-11-1678, ten 11 uur namiddag, zijne weduwe is genaamd Joosijne de Blye, laat achter 3 kinderen, Jacobus, Philippus en Janneken, in wettelijk huwelijk gewonnen.

3-Den 09-10-1654 is geboren Elisabeth Goossens, peter is Cornelis Beghijn en de meter juffrouw Elisabeth de Thouart huisvrouw van Mr Pieter Diericx greffier van Zomergem.
Den selve is overleden den 05-11-1657 ten 2 uur na de middag.

4-Op den 23-04-1660 is geboren Louyse Margariete Goossens, en is gedoopt den 24 der selve maand, peter is Mr Louys Brakelman, procureur in de raad van Vlaanderen en Petronella Remel mijn moeder

Den 16-09-1720 is gestorven Louyse Margariete Goossens en heeft achtergelaten vier kinderen, Francis Martinus, Joanne Marie, Marie Pieternelle, Lodewicus Martinus
Hoy Martien Fransies Mahiue zoon van Lion Mahieu trouwt 22-08-1690, Louyse Goossens dochter van Jacques
Francies Mahieu is getrouwt op Sinte Pietersdag ten 5 hueren 1716

Sijnen eersten sone is geboren op den 12-04-1717 met name Ludovicus Blasius, overleden

Sijnen tweede sone is geboren den 07-04-1719 is gedoopt Joannes Franciscus, overleden

Sijn derde is geboren den 08-05-1721 en is gedoopt Catrinne

Verder vrije vertaling Franse tekst (vol fouten):
Fransies is gedoopt in de kerk van Sint Pieter op 04-04-1691 om 6 uur s’avonds, met de doopnamen Fransoies Mahieu, de vijfde zoon van Martien Franso Mahieu en van Louise Goossens, peter is Mr Fransoeis vanden Wostain de meter is Mad Marie Vander Nolle

Jacobus Henriqus is gedoopt in de kerk van Sint Pieter op 29-11-1692, en is geboren om 11 uur 30, zoon van Jacobus Henriqus Mahieus en van Louise Gouse [Goossens], peter is Henriqus Direck en meter Anne Marie Martens   
Jacobus Ynderikus Mahieu is overleden opp 03-05-1696, en is begraven op den 04 mei in Onze Lieve Vrouw kerke van Sinte Peeters nevens Gent

Jeganna Tresa Mahieu is geboren den 07-04-1694 te 6 uur ’s avonds, peter is Indryck Dyerickx en meter Juwanna Dyerickx ende is kersten gedaan in de Onze Lieve Vrouw kerke van Sinte Peeters

Mariea Piternelle Mahieu is geboren op 19-04-1697 ten 3 uur ’s anchts, haar peter is meester Pyeter Leenaert en de meter Mariea Fransose de Toiwaert en is kerste gedaan in Onze Lieve Vrouw kerke van Sinte Peeters nevens Gent

Jacobus Juwannus Mahaiu [Mahieu] is geboren op 23-06-1699 op dinsdag ten 4 uur na de middag, peter is Jacobus Goossens sijnen oom en de meter is Aldegonda de Toiwaert zijn nicht en is kersten gedaan in Onze Lieve Vrouw kerke van Sinte Peeters nevens Gent

Jacobus Joannes Maius is gestorven op 08-11-1702 en is begraven in Onze Lieve Vrouw kerke van Sinte Peeters
Lodoweekus Martinus Mahaus [Mahieu] is geboren op 08-02-1700 om 5 uur na de middag, en is kersten gedaan in de Onze Lieve Vrouw kerke van Sinte Peeters nevens Gent, peter is de heer secretaris Van der Woestyne en de meter jofferauw Tresa de Toiwardt

Lodoweekus Martinus is overleden op 21-07-1701 ten 7 uur na de middag en is begraven in de zelve kerk

Den tweeden Lodowickus Martinus Mahaus [Mahieu] is geboren op 24-05-1702, en heeft dezelfde peter en meter als zij overleden broer, en kersten gedaan in Onze Lieve Vrouw kerke van Sinte Peeters
Louis Mahieus is getrouwt met Beatrisse de Lange op 13-09-1732 op de dag van Sint Eugenius en is gestorven op 08-03-1735 te middernacht
Louis Mahieu is ander maal getrouwt met Catrinne trese Termyn op Sint Vitalius dag 28-04-1735

Int jaar ons heeren is getrouwt Jacobus Van de Velde zoon van Passchier met Joanne trese Maheus dochter van Martinus, op 13-06-1722 in Onze Lieve Vrouw kerke van Sinte Peeters te 5 uur ’s morgens op de dag van Sint Antonius.
Jacobus is overleden op 31-01-1733 ’s nachts om 3 uur

Gellelmus Van de Velde zoon van Passchier is getrouwt met Marie Pieternelle Mahieu dochter van Martinus op 14-11-1722 in Onze Lieve Vrouw kerke van Sinte Peeters op een zaterdag
Gellelmus Van de Velde is overleden … [niet vermeld]

In het jaar 1723 is geboren mijn zoon Jacobus Martinus Dominicus Van de Velde, op 30 oktober juist ten 9 uur bij dag kersten gedaan in de kerke van Sinte Peeters den grootvader Peter Martinus Mahieu meter Joffrauw Jouane Trese Van de Wostyne

Jacobus Martinus Dominicus is overleden van een grote dodelijke ziekte op 30-06-1741 ’s nachts om 3 uur en is begraven in Onze Lieve Vrouw kerke van Sinte Peeters met een kroon en witte was in den ouderdom van 17 en half

In het jaar 1725 is geboren mijn zoon Lodewieckus Van de Velde, op den 04-05, bij dag te tien uur ’s morgens kerste gedaan in Onze Lieve Vrouw kerke van Sinte Peeters, peter Lodewieckus Mahieu en meter is Marie Peternelle Mahieu
In het jaar ons heeren is overleden mijn zoon Lodewiecus Van de Velde, te 7 uur op de dag der aflaat sijnde 15 maanden min 2 dagen 1726

In het jaar ons heeren is geboren mijnen zoon Lodewieckus Martinus Van de Velde op 31-01-1727 te 11 uur van de nacht, en kersten gedaan in Onze Lieve Vrouw kerke van Sinte Peeters, peter is Martinus Mahieu en meter is Mari Pieternelle Mahieu

In het jaar ons heeren is geboren 1729 mijn zoon Stefanus Gelliellemus Van de Velde op 24-04-1729 te half acht ’s morgens, en kersten gedaan in Onze Lieve Vrouw kerke van Sinte Peeters meter is mavrauwe de weduwe van mijn heere Malcamp en peter Gellellemus Van de Velde Marjanne Mahieus

In het jaar ons heeren 1731 is geboren mijn zoon Fransies Saverius Van de Velde op 15-09-1731, te 9 uur ’s avonds, en kersten gedaan in Onze Lieve Vrouw kerke van Sinte Peeters, peter Lodewieckus Martinus Mahieus in de plaats van zijn broer Fransies Mahieu die uyt landig is de meter is Barbarine Maes
Fransies Saverius is overleden den 30-11-1739 om 7 uur ’s avonds, is begraven onder de mantel in Onze Lieve Vrouw kerke van Sinte Peeters

In het jaar ons heeren is geboren mijn zoon Gautier Van de Velde op 09-07-1733, ’s avonds te 7 uur, ende kersten gedaan in Onze Lieve Vrouw kerke van Sinte Pieters, peter is Gautier Mast en meter Albertine Braeckman
In het jaar ons heeren is getrauwt Jan Van der Sluys zoon van Pieter met Jouane Trese Mahieu dochter van Martinus op 16-12-1739 in Sint Pieters ten 6 uur

In het jaar ons heeren is geboren mijn zoon Aerjaen Pire Vander Sluys zoon van Jan op 20-02-1735, kersten gedaan in Sinte Pieters kercke, peter is Aerjaen Mast, meter is Caterinne Van der Sluys