Cheijnsboeck van de Cheijnshoven van Don Melchior de Villegas, heere van AA, in den lande van Gaesbeke 1550-1705

 

Integrale transcriptie van het meer dan 2000 pagina’s tellende cijnsboek.

Voorzien van een alfabetische index:
1-op voor- en familienaam
2-op eigen-, plaatsnamen en op instellingen al dan niet christelijk
3-op beroep en of functie

Met cijnsgoederen gelegen in het Land van Gaasbeek: Sint-Pieters-Leeuw, Itterbeek, Brussel, Anderlecht, Sint-Genesius-Rode, Alsemberg, Beersel, Linkebeek, Dworp en Huizingen

De opgave van historiek van een onroerend goed, van de betaalde cijns (waardoor de waarde van het goed kan bepaald worden), van plaats- en eigennamen, van opeenvolgende eigenaars van een goed, soms tot in de 14de eeuw, en van familieverbanden, het zijn belangrijke gegevens voor geschied- en heemkundigen en een waardevolle bron voor genealogen

Gelamineerde kaft met de kleuren van Gaasbeek (zilver-rood), formaat 24x16 cm, 100 gram papier, 415 pagina's

Prijs 28 Euro (+5 Euro verzendingskost met pakketpost op verantwoordelijkheid van de koper)
Op rekening BE37 9791 5559 0328 van René Jammart "vermelding cijnsboek Gaasbeek”

Afhalen mogelijk Meiboom 73 te Halle (0496 12 59 46)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Cheijnsboeck van de Cheijnshoven van Don Melchior de Villegas, heere van AA, in den lande van Gaesbeke 1550-1705

 Transcription intégrale, sur plus de 2000 pages, du livre censal de Don Melchior de Villegas, seigneur d’AA, dans le pays de Gaesbeek 1550-1705

Avec un index alphabétique :
1-par patronyme et prénom
2- par nom propre, nom de lieux et d'organisations, quelles soient religieuses ou non 
3- par métier et / ou fonction

Avec des biens censaux situés à: Sint-Pieters-Leeuw, Itterbeek, Bruxelles, Anderlecht, Sint-Genesius-Rode, Alsemberg, Beersel, Linkebeek, Dworp en Huizingen

Ce relevé de l'historique d'un bien immobilier, de l'imposition (le cens) à laquelle il était soumis (permettant ainsi d'en estimer la valeur), de sa situation ainsi que des nom et prénom des propriétaires successifs, parfois depuis le 14ème siècle, complétés par leurs relations familiales, constitue tant un outil particulièrement important pour toute recherche en matière d'histoire locale, que comme source exceptionnelle d'informations pour le généalogiste.

Couverture laminée, aux couleurs de Gaasbeek (argent-rouge), format 24x16 cm, papier 100 grammes, 415 pages
Prix 28,00 Euro  plus 5,00 Euro frais d’envoi par colis bpost sous la responsabilité de l’acheteur)
Paiement sur le compte BE37 9791 5559 03028 de René M. Jammart, avec l'indication : “Livre censal Gaasbeek”
Possibilité d'enlèvement: à l'adresse Meiboom 73 à 1500 Halle ( tél. 0496 12 59 46)

 

René Maurice Jammart
www.jammart.be - mail@jammart.be