DE ZWEEP

Geïllustreerd weekblad
Brussel zondag 28 juni 1896
29ste jaargang nummer 37
Hoofdopsteller: Julius Hoste, Mechelsestraat 36 te Brussel

Bloedig drama in de Sint-Elisabethkazerne te Brussel op 19 juni 1896, bezet door het regiment Grenadiers.

August De Ruyter, geboortig van Nieuwkapelle
Dieudonné, korporaal
Libens, sergeant
Rogge, sergeant
Cornille, adjudant
Kestens, luitenant
Boistay politieagent nummer 329, der 4e afdeling
Toller B., politieagent
Letter M., herberrgier