ELEWIJT TELLING 1755 DENOMBREMENT

 

Elewijt, Meijerije van Campenhout, 1755

Liste ofte denombrement van alle de inwooners der Baronnie van Elewijt

 

1. Bautemans Jacobus, 31 jaer, hantwercker, x Joanne Van Eesel, 35 jaer, kinderen: Marie 3 jaer, Cornelis 1 jaer

2. Bautemans Joseph, 33 jaer, pachter, x Marie Lembrechts, 35 jaer, kinderen: Jacobus 10 maenden,
sijne meijssen: Elisabeth Behets, 19 jaer.
Knecht: Jan Claes, 18 jaer

3. Boels Jacobus, de weduwe, 44 jaer, hantwerckers, kinderen: Jacobus 22 jaer, Cornelis 22 jaer, Jan 11 jaer

4. Caes Christiaen, de weduwe, 54 jaer, hantwerckers, kinderen: Simon 13 jaer, Jan 10 jaer

5. Cauwenberghs Anthoon, 33 jaer, hantwercker, x Christina Sloots, 42 jaer, kinderen: Melchior 8 jaer, Jan 7 jaer, Jacobus 6 jaer, Catharina 4 jaer, Peeter 2 jaer

6. Cauwenberghs Cornelis, 44 jaer, stroijdecker, x Barbara Verhooge, 43 jaer, kinderen: Petronella 16 jaer, Elisabeth 12 jaer, Anna Marie 9 jaer, Jan Baptist 6 jaer, Peeter 3 jaer, Jenne 6 maend

7. Cauwenberghs Melchior, 66 jaer, hantwercker, x Joanna Lauwens, 56 jaer, kinderen: Petronella 20 jaer, Catharina 13 jaer

8. Claes Jan, 47 jaer, hantwercker, x Theresia Ots, 47 jaer, kinderen: Francis 20 jaer, Petronella 12 jaer, Cornelis 10 jaer, Anthoon 6 jaer, Elisabeth 4 jaer

9. Cnops Anthoon, 48 jaer, hantwercker, herbergier ende winckelier van gaeren ende spellen, seep ende smout &, x Marie Mannaerts, 44 jaer, kinderen: Cornelis 14 jaer, Jenno 12 jaer, Anne Marie 10 jaer, Madeleen 7 jaer, Elisabeth 5 jaer, Jan Baptist 3 jaer

10. Coennaerts Louis, 43 jaer, smid ende winckelier ende brandewijn schincker, x Barbara Teugels, 50 jaer, kinderen: Anna Marie 8 jaer.
Knecht: Hendrick Desmet, 41 jaer.
Meijssen: Anna Michiels, 17 jaer

11. Coosemans Louis, 54 jaer, brouwer ende herbergier, x Marie Van Loock, 44 jaer, Angelina 18 jaer, Joseph 14 jaer, Elisabeth 8 jaer, Catharina 5 jaer

12. Coosemans Nicolaes, 61 jaer, brouwer ende pachter, x Jenno Vandeven, kinderen: Nicolaes 21 jaer, Marie 19 jaer, sijne knecht: Daniel Bethsout, 15 jaer.
Knecht: Jeroon Peeters, 21 jaer
Meijssen: Catharina Schoreels, 25 jaer

13. Costermans Jacobus, 44 jaer, hantwercker, x Anna Sijmons, 40 jaer, kinderen: Peeter 9 jaer, Anthoon 5 jaer, Jan 2 jaer, sijne vader, Peeter Costermans, 70 jaer

14. Couwenberghs Jan, 69 jaer, stroijdecker, x Elisbeth Colleijs, 52 jaer
Vondelinck van Mechelen: Peeter De Hertogh, 10 jaer

15. Couwenbergs Jacobus, 53 jaer, stroijdecker, x Petronella Van Noijen, 47 jaer, kinderen: Marie 17 jaer, Barbara 14 jaer, Guilliam 12 jaer

16. Cuppens Bastiaens, 45 jaer, hantwercker, x Catharina Van Ebruggen, 38 jaer, kinderen: Jan 6 jaer, Marie 14 maend

17. De Coninck Jan, sone Jacques, 44 jaer, hantwercker, x Elisabeth Van Dijck, 45 jaer, kind: Madeleen 7 jaer,

18. De Coninck Francis, sone Andries, 55 jaer, hantwercker, x Lesca Leens, 46 jaer, kinderen: Elisabeth 15 jaer, Barbara 9 jaer, Joanna 6 jaer.
Sijne nichte: Jenne Marie Robert
Meijssen: Jenno De Coninck, 26 jaer

19. De Coninck Francis, sone Peeter, 46 jaer, hantwercker ende herbergier ende winckelier, jonghman.
Sijne broerder: Cornelis, 35 jaer

20. De Coninck Guilliam, 36 jaer, hantwercker, x Marie Vande Put, 38 jaer, sijne dochter Anna Van Cauwenbergh 11 jaer, sijne sone Jan Van Cauwenbergh 9 jaer

21. De Conick (sic !) Jacobus, 75 jaer, hantwercker, kinderen : Marie 32 jaer, Martinus 29 jaer

22. De Coninck Jan, 37, hantwercker, kinderen: Philips 17 jaer, Peeter 13 jaer, Francis 10 jaer, Anne Marie 7 jaer.
Meijssen: Anna Haemels, 47 jaer

23. De Coninck Melchior, 48 jaer, hantwercker, x Madeleen Janssens, 50 jaer, kinderen: Jan 14 jaer, Guilliam 10 jaer, Cornelis 8 jaer

24. De Coninck Peeter, 43 jaer, hantwercker, x Anna Van Calster, 44 jaer, kinderen: Marie 8 jaer, Petronella 6 jaer, Margrite 4 jaer, Jenno 6 maenden

25. De Coster Anthoon, 34 jaer, kleermaeker, x Barbara De Coster, 38 jaer, kinderen: Peeter 6 jaer, Maria 4 jaer, Anna Catharina 2 jaer, Angelina 9 maenden

26. De Coster Hendrick, 34 jaer, coster van Elewijt ende herbergier, x Joanna Van Keerbergen, 36 jaer, kinderen: Barbara 5 jaer, Joanna 3 jaer.
Meijssen: Joanna Somers, 23 jaer

27. De Coster Peeter, 64 jaer, hantwercker, x Anna Van Gijsel, 52 jaer, kinderen: Jenne 26 jaer.
Een houwmeijsken bastaert: Teresia Grauwels

28. De Custer Jan, 55 jaer, kleermaeker, x Catharina Van Calster, 35 jaer, kinderen: Madeleen 24 jaer, Jan Baptist 3 jaer, Jenne Marie 7 maenden

29. De Leembeek Francis, de weduwe, 47 jaer, hantwerckers, kinderen: Peeter 16 jaer, Jenne Marie 14 jaer

30. De Wilder Gillis, 38 jaer, hantwercker, x Petronella Mannaerts, 33 jaer, kinderen: sijne dochter Madeleen Sloots, 11 jaer, sijne dochter Elisabeth Sloots, 9 jaer, sijne sone Anthoon De Wilder 5 jaer, sijne dochter Catharina De Wilder 2 jaer

31. De Winter Andries, 53 jaer, hantwercker, x Anna Lauwers, 55 jaer

32. De Winter Peeter, 47 jaer, hantwercker, x Petronella Couwenberghs, 31 jaer, kinderen: Elisabeth 6 jaer, Peeter 2 jaer, sijne meijssen: Barbara Buelens, 15 jaer.
Sijnen broeder: Peeter De Winter, 39 jaer, onnoosel.
Sijne moeder: Clara Mannaerts, 80 jaer

33. Doms Hendrick, 35 jaer, stueraen met peert, x Anna Van Rompaij, 36 jaer, kinderen: Cornelis 10 jaer, Petronelle 7 jaer, Jan Baptist 4 jaer, Marie 2 jaer, Barbara 1 maend.
Knecht: François De Leembeeck, 20 jaer

34. Doms Jan, 54 jaer, pachter, x Anna Lembrechts, 56 jaer, kinderen: sijnen soon Jacobus Jacobs, 27 jaer, Jan Baptist Doms, 18 jaer, Catharina Doms 16 jaer;
Knechten: Martinus De Borse, 17 jaer, Guilliam Trogh, 28 jaer, hantwercker
Meijssen: Marianne Moens, 18 jaer.

35. Doms Wauter, 35 jaer, hantwercker, x Petronella Lembrechts, 45 jaer, kinderen: Jan 15 jaer, Marie 12 jaer, Catharina 9 jaer, Marianne 6 jaer, Joseph 12 dagen.
Knecht: Adriaen Wijns, 36 jaer

36. Drawee Joseph, 27 jaer, leijne wever, x Elisabeth Verdijen, 37 jaer.
Knecht: Jan Baptist Kaemaekers, 40 jaer
Leerjongen: Machiel Sloots, 14 jaer

37. Ermens Gillis, 54 jaer, smid, x Anna Bolleyn, 51 jaer, kinderen: Marie 23 jaer, Cornelis 20 jaer, Wauter 12 jaer, Anne Marie 8 jaer, Joseph 4 jaer.

38. Geets Jan, 28 jaer, hantwercker, x Anna Vanfrasem, 24 jaer, kind: Guilliam 19 maenden.
Meijssen: Elisabeth Van Keerbergen, 16 jaer

39. Geets William, de weduwe, 50 jaer, stueraen, kind: Barbara 22 jaer

40. Goijvaerts Hendrick, 37 jaer, stueraen, Elisabeth Vanhooft, 45 jaer, kinderen: sijne dochter Jenno De Coninck 15 jaer, sijnen sone Cornelis De Coninck 10 jaer, Peeter Goijvaerts 3 jaer.
Knecht: Jacobus Van Loock, 18 jaer

41. Hendricx Francis (†1752), x Anna Van Poijer, 54 jaer, kind: Francis 8 jaer

42. Horemans Anthoon, 35 jaer, hantwercker, x Elisabeth Vercammen, 46 jaer, kinderen: sijnen sone Francis Vangens 12 jaer, Marie 7 jaer, Anthoon 5 jaer, Suzanna 7 maenden

43. Husewils Jan, 44 jaer, stueraen, x Petronella Goijvaerts, 43 jaer, kinderen: Peeter 15 jaer, Marianne 8 jaer, Jenno 7 jaer

44. Husewils Joseph, 34 jaer, stueraen ende herbergier, x Jenne Lauwens, 35 jaer, kinderen: Jenno 5 jaer, Anne Marie 3 jaer, Elisabeth 18 maenden
Sijnen vader: Geeraerdt, 75 jaer

45. Huysmans Jan, 48 jaer, pachter, x Catharina Verschueren, 41, jaer, kinderen: Gillis 16 jaer, Joannes 12 jaer, Elisabeth 11 jaer, Guilliam 7 jaer, Pauwel 5 jaer, Maria Theresia 4 jaer.
Knecht: Anthoon Cauwenberghs, 25 jaer
Meijssens: Elisabeth Cauwenberghs, 20 jaer, Susanne Verbist, 19 jaer

46. Janssens Adriaan (†1747), x Jenne Van Calster, 48 jaer, kind: Madeleen 12 jaer

47. Janssens Cornelis, weduwenaar, wonende in een camer, 84 jaer, hantwercker

48. Janssens Pauwel, 81 jaer, hantwercker, x Suzanna Vanden Branden, 77 jaer, kinderen: Angelina Kerckens 25 jaer, Pauwel De Cluys, 9 jaer, vondelincks van Mechelen

49. Juliens Anthoon, 37 jaer, leijne wever, x Marie De Greef, 31 jaer, kinderen: Adriaen 5 jaer, Anne Marie 18 maenden.
Leerjongen: Jacobus Roekens, 15 jaer

50. Kesseleers Adriaan, 58 jaer, hantwercker, x Petronella Peeters, 57 jaer, kind: Henrdick 17 jaer


51. Lauwens Nicolaes, 31 jaer, stueraen, x Elisabeth Schoreels, 35 jaer, kinderen: sijne dochter Elisabeth Elias 14 jaer, sijnen sone Jan Elias 12 jaer, sijne dochter Joanna Elias 9 jaer, sijnen sone Hendrick Elias 7 jaer, Machiel Elias 3 jaer

52. Mannaerts Jan, 72 jaer, hantwercker, x Madeleen Peeters, 68 jaer.
Knecht: Hendrick Verhuijght, 23 jaer
Meijssen: Catharina Kesseleers, 23 jaer.

53. Meijsmans Guilliam, 49 jaer, stueraen, x Suzanna Janssens, 49 jaer
Knecht: Francis Roekens, 17 jaer
Meijssen: Sergijsels Anna, 18 jaer

54. Meulemans Christophe (†1731), de weduwe, (Joanna Verbist), 63 jaer, herbergierster, kind: Francis 28 jaer

55. Meulemans Wauter, 30 jaer, hantwercker, x Barbara Mesmaekers, kinderen: Joanna 6 jaer, Peeter 4 jaer, Francis 2 jaer

56. Moens Gillis, 29 jaer, hantwercker, x Elisabeth Verbist, 37 jaer, kind: Catharina 7 maenden.
Meijssen: Marie Somers, 20 jaer

57. Naeghels Jan, 42 jaer, stueraen, x Theresia Liekens, 37 jaer, kinderen: Hendrick 10 jaer, Michiel 7 jaer, Jan Baptist 2 jaer.
Meijssen: Jenno Goijvaerts, 20 jaer

58. Nobels Cornelis, 38 jaer, hantwercker, x Anna De Coninck, 28 jaer, kind: Anne Marie 1 jaer.
Sijne swaeger: Francis De Coninck, 38 jaer
Besteet van de vondelinck heeren van Mechelen, Catharina Verstraeten, 14 jaer

59. Pauwels Jan, 40 jaer, hantwercker, x Anna Verschueren, 38 jaer, kinderen: sijnen soon Jacobus Cauwenberghs 4 jaer, sijnen sone Guilliam Van Calster 7 jaer, François 4 jaer, Philips 2 maenden. Meijssen: Elisabeth Leemput, 19 jaer

60. Peeters Jan den ouden, 53 jaer, stueraen, x Jenno De Laet, 46 jaer, kinderen: Jan 17 jaer, Jenno 15 jaer, Elisabeth 14 jaer, Barbara 12 jaer, Anthoon 7 jaers.
Moeder van Jenno De Laet: Barbara Ots, 95 jaer, liggende on haer eijterste

61. Peeters Jan, sone Cornelis, 35 jaer, pachter, x Marie Doms, 24 jaer, kind: Jan 18 maenden.
Knecht: Jacobus Van Calster, 19 jaer
Meijssen: Jenne Marie Parijs, 17 jaer

62. Peeters Peeter, stueraen met een peert, x Marie Janssens, 32 jaer, kinderen: Jenne Marie 9 jaer, Cornelis 6 jaer, Jan 3 jaer, Anne Marie 6 weken.
Knecht: Guilliam Janssens, 25 jaer

63. Pennincx Anthoon, 29 jaer, stueraen, x Catharina Meulemans, 36 jaer
Knecht : Huijbrecht De Gangh, 24 jaer

64. Pennincx Jan, 59 jaer, leijne wever, x Marie Cnops, 58 jaer, kind : Elisabeth : 15 jaer.
Knecht: Alexander Berghmans, 47 jaer.
Leerjonghen: Anthoon Gielens, 10 jaer.

65. Polspoel Hendrick, 28 jaer, hantwercker, x Anna De Coninck, 27 jaer, kind: Francis 2 jaer

66. Roekens Guilliam, 33 jaer, timmerman, x Catharina Geets, 31 jaer, kinderen: Guilliam 6 jaer, Rombaut 1 jaer

67. Roekens Jacobus, 51 jaer, timmerman, x Cecilia De Greef, 30 jaer, kinderen: Marie Catherine 12 jaer, Jenne Marie 10 jaer, Cornelis 10 jaer, Peeter 4 jaer, Jan Baptist 2 jaer.
Sijne moeder: Catharina Huijgelens, 85 jaer.

68. Roekens Peeter, de weduwe, 63 jaer, kinderen: Joanna 31 jaer, Jenne Marie 25 jaer

69. Roekens Rombaut, 39 jaer, timmerman ende herbergier, x Joanna Quisthout, 35 jaer, kinderen: Anna Marie 13 jaer, Jenne 8 jaer, Peeter 4 jaer.
Sijne moeder: Anna Slootenans, 63 jaer
Grootmoeder van Joanna Quisthout: Fredrina Van Calster, 85 jaer

70. Schoevaerts Cornelis, 46 jaer, hantwercker, Barbara Van Mesen, 34 jaer, kinderen: Jan 7 jaer, Peeter 6 jaer, Jan Baptist 5 jaer, Jan Francis 3 jaar, Guilliam 10 maenden.
Sijne moeder: Jenno Roekens, 80 jaer

71. Schoevaerts Peeter, 37 jaer, schoenmaker ende herbergier, x Jenne Marie Poels, 50 jaer, kind: Cornelis 14 jaer.

72. Sijmons Anthoon, 38 jaer, x Barbara Parijs, 28 jaer, kinderen: Barbara 3 jaer, Anna 10 maenden.
Sijne moeder: Barbara Verstraeten, 70 jaer

73. Sloots Francis, 34 jaer, pachter, x Elisabeth Van Roeij, 37 jaer, kinderen: Marie Catherine 18 jaer, Marie 12 jaer, Laureijs 10 jaer.
Sijne schoonmoeder: Marie De Boeck, 76 jaer.
Knechten: Peeter Dewinter, 17 jaer, Cornelis Pauwels, 26 jaer, Francis Pauwels, 35
Meijssen: Catharina Verdeijen, 27 jaer

74. Sloots Francis sone Jan, 37 jaer, hantwercker, x Catharina De Heijn, 34 jaer, kinderen: Anne Marie 4 jaer, Jan Francis 2 jaer, sijnen sone Jan Patrij 12 jaer

75.Sloots Jacobus, 34 jaer, hantwercker, x Anne Marie Pennincx, 31 jaer, kind: Jan 6 maenden

76. Sloots Jan, 38 jaer, hantwercker, x Marie Van Calster, 36 jaer, kinderen: Anne Marie 7 jaer, Elisabeth 1 jaer

77. Teugels Peeter, 37 jaer, raedemaeker, x Marie Nobels, 41 jaer, kinderen: Petronella 5 jaer, Jan Baptist 2 jaer.
Knecht: Jan Van Bevere, 21 jaer

78. Van Calster Francis, 40 jaer, stueraen, x Petronella Wijns, 30 jaer, kinderen: Andries 16 jaer, Marie 11 jaer, Anne Catherine 9 jaer, Jenno 2 jaer.
Sijne moeder: Martina Peeters, 73 jaer
Knecht: Simon Machiels, 35 jaer.

79. Van Calster Guilliam, 69 jaer, brouwer, pachter ende herbergier, x Angelina Coosemans, 68 jaer, kind: Francis 23 jaer.
Knechten: Guilliam Couwenberghs, 20 jaer, hantwercker, Guilliam De Coninck, 18 jaer
Peerdeknecht: Aert Verbruggen, 18 jaer
Meijssens: Barbara Bolleijn, 28 jaer, Elisabeth Haeles, 17 jaer

80. Van Calster Jan, 41 jaer, x Elisabeth Adriaens, 29 jaer, kinderen: Anna Catharina 12 jaer, Jan 8 jaer, Peeter 2 jaer, Guilliam 2 maenden

81. Van Calster Peeter, de weduwe, 55 jaer, kinderen: Jan 28 jaer, Elisabeth 25 jaer

82. Van Dam Cornelis, 38 jaer, x Joanna Van Ertbruggen, 38 jaer, kinderen: Guilliam 10 jaer, Catharina 8 jaer, Anna Maria 6 jaer, Elisabeth 3 jaer.
Vader van Joanna Van Ertbruggen: Guilliam Van Ertbruggen, 71 jaer, hantwercker

83. Vanden Bempt Jacobus, 71 jaer, x Marie Verhoogen, 84 jaer, kind Catharina 34 jaer

84. Vanden Heuvel Jan, 50 jaer, pachter met 2 peerden, x Marie Verbist, 69 jaer.
Sijnen nichte: Susanna Doms, 11 jaer
Knecht: Jan Goossens, 20 jaer
Meijssen: Elisabeth Verbist, 20 jaer

85. Van Dijck Peeter, 38 jaer, hantwercker, x Joanna Nobels, 40 jaer, kinderen: Anna Marie 4 jaer, Madelena 3 jaer, Louis 8 maenden.
Sijne vader: Jan Van Dijck, 68 jaer

86. Van Doren Guilliam, 30 jaer, stueraen ende herbergier, x Madeleen Verschueren, 35 jaer, kinderen: Jan 7 jaer, Philips 3 jaer, Jan Francis 1 jaer.
Meijssens: Margrita Schauvaerts, 75 jaer, Madeleen Van Calster, 15 jaer

87. Van Eesel Jan, 25 jaer, hantwercker, x Catharina Cnops, 27 jaer, kind: Marie 10 maenden

88. Van Eesel Martinus, 30 jaer, hantwercker, x Jenno Mannaerts, 28 jaer, kind: Jan 15 maenden.
Sijne moeder: Marie Claes, 74 jaer

89. Van Ertbruggen Guilliam den jonge, 49 jaer, hantwercker, x Elisabeth Claes, 28 jaer

90. Van Ertbruggen Jan, 30 jaer, jonghman

91. Van Etbruggen Peeter, 35 jaer, hantwercker, x Marie Doms, 33 jaer, kinderen: Catharina 10 jaer, Jan 7 jaer, Wouter 2 jaer

92. Van Grunderbeeck Anthoon, 36 jaer, stueraen, x Anna Vanden Heuvel, 29 jaer, kinderen: Jan 3 jaer, Marie 10 maenden, Josephus 7 weken.
Meijssen: Catharina Doms, 36 jaer

93. Van Grunderbeeck Anthoon, 60 jaer, herberghende winckel van clijne dingen, kind: Anna 18 jaer
Knecht: Jan Cuppens, 19 jaer

94. Van Grunderbeeck Jan Baptist, 32 jaer, cuijper ende herbergier, x Joanna Wouters, 31 jaer, kinderen: Anthoon 2 jaer en 9 maenden, Anna Marie 14 maenden.
Knechten: Guilliam Buelens, 17 jaer,  Joannes Van Hove, 20 jaer
Meijssen: Catharina Van Ham, 17 jaer

95. Van Grunderbeeck Wauterius, 32 jaer, presbiter ende cappelaen der voorscreven pparochie

96. Van Ham Cornelis, 24 jaer, hantwercker, x Joanna Couwenberghs, 21 jaer

97. Van Horenbeeck Guilliam, block schoenmaecker, x Marie Wijns, 38 jaer, kinderen: sijnen sone Francis Sloots 11 jaer, Guilliam 5 jaer, Jan Baptist 1 jaer en 10 maenden

98. Van Horenbeeck Guilliam, meester metser, x Anna Mannaerts, 35 jaer, kinderen: Madeleen 16 jaer, Cornelis 12 jaer, Anthoon 9 jaer, Jenno 7 jaer, Peeter 5 jaer, Marie 2 jaer

99.  Van Hoorenbeeck Jan, 31, block schoenmaecker, x Angelina De Coster, 27 jaer, kinderen: Catharina 6 jaer, Jenne Marie 15 maenden

100. Van Ingelgem Peeter (†1743), de weduwe, (Anna De Koninck), 71 jaer, hantwerckers, kinderen: Jan 29 jaer, Anna 24 jaer.
Neef van de weduwe: Jan Lauwens, 7 jaer

101. Van Keerbergen Guilliam, 54 jaer, hantwercker, x Catharina Behets, 46 jaer, kinderen: Catharina 19 jaer, Anthoon 10 jaer, Jeroon 4 jaer.
Besteet van de armen: Jan Van Loock, 63 jaer

102. Van Kelst Machiel, 62 jaer, hantwercker, x Marie Van Campenhout, 36 jaer, kinderen: Jan 25 jaer, Theresia 9 maenden.
Meijssen: Marie Leemans, 43 jaer

103. Van Nerom Cornelis (zonder gegevens)

104. Van Noijen Jan, 39 jaer, stueraen met een peert, x Elisabeth Mannaerts, 32 jaer, kinderen: Jan 7 jaer, Anthoon 4 jaer, Jacobus 2 jaer

105. Vanobbergen Peeter, 42 jaer, cleermaecker ende winckelier, x Joanna Meulemans, kinderen: Marie 15 jaer, Anna Marie 8 jaer, Petronella 4 jaer, Jan Francis 2 jaer, Jan Baptist 1 jaer.
Knecht: Leonardus Verbelen, 21 jaer.

106. Van Poijer Jacobus, 51 jaar, cuijper, x Isabella Bautemans, 46 jaer, kinderen: Jan 18 jaer, Joseph 9 jaer, Marie 6 jaer

107. Van Relegem Jan, 57 jaer, pachter, Catharina Vanden Eijnde, 56 jaer, kinderen: Anne Louise 22 jaer, Hendrick Joseph 21 jaer, Jan Baptist 17 jaer, Marie Joseph 6 jaer.
Knechten: Jan Baptist De Heijn, 22 jaer, Peeter Sergijsels, 15 jaer, van de armen opgebrocht
Meijssen: Anna Catharina De Custer, 22 jaer

108. Van Relst Peeter, 30 jaer, hantwercker, x Anna De Winter, 38 jaer, kinderen: sijne dochter Clara Vande Seijpe 14 jaer, Elisabeth Vande Seijpe 9 jaer, Petronella Van Relst 7 maenden

109. Van Riet Peeter, woont in een camer, 47 jaer, metser, x Anna Wijns, kinderen: Jan Baptist 5 jaer, Jenne Marie 3 jaer, Jacobus 3 maenden

110. Verbesselt Nicolaes, 45 jaer, hantwercker, x Florentina Schoreels, 36 jaer, kinderen: Jan 6 jaer, Peeter 4 jaer, Petronella 2 jaer, Jenne Marie 6 weken

111. Verbist Augustijn, 65 jaer, stueraen met een peert, x Catharina Meulemans (†1748), kinderen: Petronella 30 jaer, Jenne Marie 22 jaer, Jacobus 17 jaer

112. Verbist Engel, 34 jaer, hantwercker, x Maria Pauwels, 36 jaer, kinderen: sijnen soon Jan Baptist Mannaerts 17 jaer, sijnen soon Martinus Mannaerts 15 jaer, sijnen soon Anthoon Mannaerts 6 jaer

113. Verbist Guilliam den jongen, 46 jaer, hantwercker, x Catharina Schoetens, 36 jaer, kinderen: Francis 16 jaer, Marie 8 jaer, Anna 5 jaer, Jacobus 4 jaer, Guilliam 2 jaer en 5 maenden, Petronella 7 maenden.

114. Verbist Guilliam den oude, 75 jaer, x Anna Van Calster, 77 jaer

115.Verbist Hendrick, 38 jaer, hantwercker, x Marie Van Eesel, 35 jaer, kinderen: Anne Marie 8 jaer, Jan 6 jaer, Elisabeth 4 jaer, Marie 2 jaer, Jenno 1 maend

116. Verbist Jan, 30 jaer, hantwercker, x Jenno Van Eesel, 30 jaer

117. Verbist Jan de weduwe, woont in een clijn huysken, 80 jaer, hantwerckers

118. Verbist Peeter (†1750), hantwerckers, x Petronella Doms, 57 jaer, kinderen: Francis 22 jaer, Petronella 14 jaer

119. Verboomen Jan, 67 jaer, hantwercker, kinderen: Francis 22 jaer, Jan Baptist 5 jaer
Besteet van de armen alhier: Peeter De Coninck, 60 jaer.
Meijssen: Catharina Moldermans, 23 jaer

120. Vercammen Jan Baptist, 30 jaer, hantwercker, x Petronella Claes, 34 jaer, kinderen: Elisabeth 6 jaer, Cornelis 2,5 jaer, Anne Marie 13 maenden

121. Verdijen Hendrick, de weduwe Magdalena Schoens, 60 jaer, hantwerckers, kinderen: Jenno 26 jaer, Marie 23 jaer

122. Verhoeven Peeter, de weduwe, dochter van Guilliam Meijs, 39 jaer, stueraen, kinderen: Suzanna 6 jaer, Jan 5 jaer

123. Verhoeven Steven, 40 jaer, officier ofte dienaer, x Elisabeth Vanden Wijngaert, 36 jaer, kinderen: Marianne 9 jaer, Peeter 6 jaer, Anthoon 5 jaer, Petronella 3 jaer, Anne Marie 1,5 jaer

124. Verhooghen Jan, 70 jaer, hantwercker, x Jenno Emels, 55 jaer, kind: Jenne Marie 26 jaer

125. Verlinden Christophel, 30 jaer, hantwercker, x Clara De Greef, 25 jaer, kinderen: Maria 3 jaer, Anna 10 maenden

126. Verlinden Nicolaes, 79 jaer, hantwercker, Anna Vanden Driesch, 50 jaer, kind: Jan 9 jaer
Meijssen: Elisabeth Cuppens, 15 jaer

127. Vermeulen Jan, out 32 jaeren, hantwercker, +Elewijt 28-04-1783, xMechelen Onze-Lieve-Vrouw over de Dijlekerk 15-04-1749, sijne vrouw Elisabeth Keuleers of Ceuleers, out 31 jaeren, sijne sone Guilliam Vermeulen (xBarbara Symons), oudt 5 jaeren, Francis Vermeulen, out 3 jaeren, Marie Vermeulen, out 9 maenden. Tweede huwelijk met Joanna Maria De Coninck. Uit dit 2e huwelijk, o.a. Cornelius (xJoanna Symons, zus van voornoemde Barbara). Bijkomende info met dank aan Raymond Hermans.

128. Van Leembeeck Guilliam, out 39 jaeren, leijne wever, sijne vrouwe Marie De Coninck, out 35 jaeren, sijne sone Francis Couwenberghs, out 19 jaer, sijenen soon Jacobus Wijns, out 13 jaeren.

129. Vervloet Francis, 40 jaer, stueraen ende herbergier, x Petronella Stessels, 47 jaer, kind: Peeter 8 jaer

130. Vervloet Jan, 44 jaer, stueraen met een peert, x Cornelia De Hertogh, 42 jaer, kinderen: Joanna Marie 13 jaer, Marianne 8 jaer, Anne Catherine 5 jaer, Petronella 4 jaer, Jacquemijn 2 jaer. Knecht: Jacobus Somers, 22 jaer

131. Vranckx Guilliam, 46 jaer, schoenmaeker, x Madeleen Schoevaerts, kinderen: Guilliam 11 jaer

132. Vranckx Jan, 31 jaer, hantwercker, x Anna Pauwels, 34 jaer, sijnen soon Jan Costermans 3 jaer, sijne dochter 2 jaar

133. Walraevens Seger (zonder gegevens)

134. Wijns Jacobus (†1749), de weduwe, (Elisabeth Claesen), 37 jaer, hantwerckers

135. Wijns Jan, 36 jaer, stueraen met een peert, x Joanna Lauwens, 38 jaer, kind: Anna Catharina Nieuwerck, vondelinck van Mechelen, 14 jaer

Aldus ghedaen ende opgenomen desen 2 januarij 1755 Coram De heer Andreas Lauwers Drossaert, Guilliam Van Calster ende Jan Doms Schepenen

ALFABETISCHE INDEX MET GEZINSNUMMER

Adriaens Elisabeth, 80
Bautemans Isabella, 106
Bautemans Jacobus, 1
Bautemans Joseph, 2
Behets Catharina, 101
Behets Elisabeth, 2
Berghmans Alexander, 64
Bethsout Daniel, 12
Boels Jacobus, 3
Bolleijn Anna, 37
Bolleijn Barbara, 79
Buelens Barbara, 32
Buelens Guilliam, 94
Caes Christiaen, 4
Caes Christiaen, 109
Cauwenberghs Anthoon, 5
Cauwenberghs Anthoon, 45
Cauwenberghs Cornelis, 6
Cauwenberghs Elisabeth, 45
Cauwenberghs Guilliam, 58
Cauwenberghs Jacobus, 59
Cauwenberghs Melchior, 7
Claes Jan, 8
Claes Jan, 2
Claes Marie, 88
Claes Petronella, 120
Claesens Elisabeth, 134
Cnops Anthoon, 9
Cnops Catharina, 87
Cnops Marie, 64
Coennaerts Louis, 10
Colleijs Elisbeth, 14
Coosemans Angelina, 79
Coosemans Louis, 11
Coosemans Nicolaes, 12
Costermans Jacobus, 13
Costermans Jan, 132
Costermans Peeter, 13
Couwenberghs Francis, 128
Couwenberghs Guilliam, 79
Couwenberghs Jan, 14
Couwenberghs Joanna, 96
Couwenberghs Petronella, 32
Couwenbergs Jacobus, 15
Cuppens Bastiaens, 16
Cuppens Elisabeth, 126
Cuppens Jan, 93
De Boeck Marie, 73
De Borse Martinus, 34
De Cluys Pauwel, 48
De Conick Jacobus, 21
De Coninck Andries, 18
De Coninck Anna, 58
De Coninck Anna, 65
De Coninck Cornelis, 40
De Coninck Cornelis, 19
De Coninck Francis, 18
De Coninck Francis, 58
De Coninck Francis, 19
De Coninck Guilliam, 20
De Coninck Guilliam, 79
De Coninck Jacques, 17
De Coninck Jan, 17
De Coninck Jan, 22
De Coninck Jenno, 40
De Coninck Jenno, 18
De Coninck Marie, 128
De Coninck Melchior, 23
De Coninck Peeter, 24
De Coninck Peeter, 119
De Coninck Peeter, 19
De Coster Angelina, 99
De Coster Anthoon, 25
De Coster Barbara, 25
De Coster Hendrick, 26
De Coster Peeter, 27
De Custer Anne Catharina, 107
De Custer Jan, 28
De Gangh Huijbrecht, 63
De Greef Cecilia, 67
De Greef Clara, 125
De Greef Marie, 49
De Heijn Catharina, 74
De Heijn Jan Baptist, 107
De Hertogh Cornelia, 130
De Hertogh Peeter, 14
De Koninck Anna, 100
De Laet, Jenno, 60
De Leembeeck François, 33
De Leembeek Francis, 29
Desmet Hendrick, 10
De Wilder Gillis, 30
De Winter Andries, 31
De Winter Anna, 108
De Winter Peeter, 31
De Winter Peeter, 32
Dewinter Peeter,  73
Doms Catharina, 92
Doms Hendrick, 33
Doms Jan, 34
Doms Marie, 61
Doms Marie, 91
Doms Petronella, 118
Doms Susanna, 84
Doms Wauter, 35
Drawee Joseph, 36
Elias Elisabeth, 51
Elias Hendrick, 51
Elias Jan, 51
Elias Joanna, 51
Elias Machiel, 51
Elisabeth Claes, 89
Emels Jenno, 124
Ermens Gillis, 37
Geets Catharina, 66
Geets Jan, 38
Geets William, 39
Gielens Anthoon, 64
Goijvaerts Hendrick, 40
Goijvaerts Jenno, 57
Goijvaerts Petronella, 43
Goossens Jan, 84
Grauwels Teresia, 27
Haeles Elisabeth, 78
Haemels Anna, 22
Hendricx Francis, 41
Horemans Anthoon, 42

Huijgelens Catharina, 67
Husewils Geeraerdt, 44
Husewils Jan, 43
Husewils Joseph, 44
Huysmans Jan, 45
Jacobs Jacobus, 34
Janssens Adriaan, 46
Janssens Cornelis, 47
Janssens Guilliam, 62
Janssens Madeleen, 23
Janssens Marie, 62
Janssens Pauwel, 48
Janssens Suzanna, 53
Juliens Anthoon, 49
Kaemaekers Jan Baptist, 36
Kerckens Angelina, 48
Kesseleers Adriaan, 50
Kesseleers Catharina, 52
Keuleers Elisabeth, 127
Lauwens Jan, 100
Lauwens Jenno, 44
Lauwens Joanna, 7
Lauwens Joanna, 135
Lauwens Nicolaes, 51
Lauwers Anna, 31
Lauwers Anna, 109
Leemans Marie, 102
Leemput Elisabeth, 59
Leens Lesca, 18
Lembrechts Anna, 34
Lembrechts Marie, 2
Liekens Theresia, 57
Machiels Simon, 78
Mannaerts Anna, 98
Mannaerts Anthoon, 112
Mannaerts Clara, 32
Mannaerts Elisabeth, 104
Mannaerts Jan, 52
Mannaerts Jan Baptist, 112
Mannaerts Jenno, 88
Mannaerts Marie, 9
Mannaerts Martinus, 112
Mannaerts Petronella, 30
Meijs Guilliam, 122
Meijsmans Guilliam, 53
Mesmaekers Barbara, 55
Meulemans Catharina, 63
Meulemans Catharina, 111
Meulemans Christophe, 54
Meulemans Joanna, 105
Meulemans Wauter, 55
Michiels Anna, 10
Moens Gillis, 56
Moens Marianne, 34
Moldermans Catharina, 119
Naeghels Jan, 57
Nieuwerck Anna Catharina, 135
Nobels Cornelis, 58
Nobels Joanna, 85
Nobels Marie, 77
Ots Barbara, 60
Ots Theresia, 8
Parijs Barbara, 72
Parijs Jenne Marie, 61
Patrij Jan, 75
Pauwels Anna, 132
Pauwels Cornelis, 73
Pauwels Francis, 73
Pauwels Jan, 59
Pauwels Maria, 112
Peeter Jan, 60
Peeters Cornelis, 61
Peeters Jan, 61
Peeters Jeroon, 12
Peeters Madeleen, 52
Peeters Martina, 78
Peeters Peeter, 62
Peeters Petronella, 50
Pennincx Anne Marie, 75
Pennincx Anthoon, 63
Pennincx Jan, 64
Petronella Lembrechts, 35
Poels Jenne Marie, 71
Polspoel Hendrick, 65
Quisthout Joanna, 69
Robert Jenne Marie, 18
Roekens Francis, 53
Roekens Guilliam, 66
Roekens Jacobus, 67
Roekens Jacobus, 49
Roekens Jenno, 70
Roekens Peeter, 68
Roekens Rombaut, 69
Schauverts Margrita, 86
Schoens Magdalena, 121
Schoetens Catharina, 113
Schoevaerts Cornelis, 70
Schoevaerts Madeleen, 131
Schoevaerts Peeter, 71
Schoreels Catharina, 12
Schoreels Elisabeth, 51
Schoreels Florentina, 110
Sergijsels Anna, 53
Sergijsels Peeter, 107
Sijmons Anna, 13
Sijmons Anthoon, 72
Slootenans Anna, 69
Sloots Christina, 5
Sloots Elisabeth, 30
Sloots Francis, 73
Sloots Francis, 74
Sloots Francis, 97
Sloots Jacobus, 75
Sloots Jan, 76
Sloots Jan, 74
Sloots Machiel, 36
Sloots Madeleen, 30
Somers Jacobus, 130
Somers Joanna, 26
Somers Marie, 56
Stessels Petronella, 129
Teugels Barbara, 10
Teugels Peeter, 77
Trogh Guilliam, 34
Van Bevere Jan, 77
Van Calster Anna, 24

Van Calster Anna, 114
Van Calster Catharina, 28
Van Calster Francis, 78
Van Calster Fredrina, 69
Van Calster Guilliam, 79
Van Calster Guilliam, 59
Van Calster Jacobus, 61
Van Calster Jan, 80
Van Calster Jenne, 46
Van Calster Madeleen, 86
Van Calster Marie, 76
Van Calster Peeter, 81
Van Campenhout Marie, 102
Van Cauwenbergh Anna, 20
Van Cauwenbergh Jan, 20
Van Dam Cornelis, 82
Vanden Bempt Jacobus, 83
Vanden Branden Suzanna, 48
Vanden Driesch Anna, 126
Vanden Eijnde Catharina, 106
Vanden Heuvel Anna, 92
Vanden Heuvel Jan, 84
Vanden Wijngaert Elisabeth, 123
Vande Put Marie, 20
Vande Seijpe Clara, 108
Vande Seijpe Elisabeth, 108
Vandeven Jenno, 12
Van Dijck Elisabeth 17
Van Dijck Jan, 85
Van Dijck Peeter, 85
Van Doren Guilliam, 86
Van Ebruggen Catharina, 16
Van Eesel, 116
Van Eesel Jan, 87
Van Eesel Joanne, 1
Van Eesel Marie, 115
Van Eesel Martinus, 88
Van Ertbruggen Guilliam, 89
Van Ertbruggen Guilliam, 82
Van Ertbruggen Jan, 90
Van Ertbruggen Joanna, 82
Van Etbruggen Peeter, 91
Vanfrasem Anna, 38
Vangens Francis, 41
Van Gijsel Anna, 27
Van Grunderbeeck Anthoon, 92
Van Grunderbeeck Anthoon, 93
Van Grunderbeeck Jan Baptist, 94
Van Grunderbeeck Wauterius, 95
Van Ham Catharina, 94
Van Ham Cornelis, 96
Vanhooft Elisabeth, 40
Van Horenbeeck Guilliam, 97
Van Horenbeeck Guilliam, 98
Van Horenbeeck Jan, 99
Van Hove Joannes, 94
Van Ingelgem Peeter, 100
Van Keerbergen Elisabeth, 16 jaer
Van Keerbergen Guilliam, 101
Van Keerbergen Joanna, 26
Van Kelst Machiel, 102
Van Leembeeck, 128
Van Loock Jacobus, 40
Van Loock Jan, 101
Van Loock Marie, 11
Van Mesen Barbara, 70
Van Nerom Cornelis, 103
Van Noijen Jan, 104
Van Noijen Petronella, 15
Vanobbergen Peeter, 105
Van Poijer Anna, 41
Van Poijer Jacobus, 106
Van Relegem Jan, 107
Van Relst Peeter, 108
Van Riet Peeter, 109
Van Roeij Elisabeth, 73
Van Rompaij Anna, 33
Verbelen Leonardus, 105
Verbercht Aert, 109
Verbesselt Nicolaes, 110
Verbist Augustijn, 111
Verbist Elisabeth, 56
Verbist Elisabeth, 84
Verbist Engel, 112
Verbist Guilliam, 113
Verbist Guilliam, 114
Verbist Hendrick, 115
Verbist Jan, 116
Verbist Jan, 117
Verbist Joanna, 54
Verbist Marie, 84
Verbist Peeter, 118
Verbist Susanne, 45
Verboomen jan, 119
Verbruggen Aert, 79
Vercammen Elisabeth, 42
Vercammen Jan Baptist, 120
Verdeijen Catharina, 73
Verdijen Elisabeth, 36
Verdijen Hendrick, 121
Verhoeven Peeter, 122
Verhoeven Steven, 123
Verhooge Barbara, 6
Verhoogen Marie, 83
Verhooghen Jan, 124
Verhuijght Hendrick, 52
Verlinden Christophel, 125
Verlinden Nicolaes, 126
Vermeulen Jan, Guilliam, Francis, Marie, 127
Verschueren Anna, 59
Verschueren Catharina, 45
Verschueren Madeleen, 86
Verstraeten Barbara, 72
Verstraeten Catharina, 58
Vervloet Francis, Peeter, 129
Vervloet Jan, 130
Vranckx Guilliam, 131
Vranckx Jan, 132
Walraevens Seger, 133
Wijns Adriaen, 35
Wijns Anna, 109
Wijns Jacobus, 128, 134
Wijns Jan, 135
Wijns Marie, 97
Wijns Petronella, 78
Wouters Joanna, 94