Schepenregister Dilbeek 1455-1578

Nieuwe uitgave: 123 jaar geschiedenis van Dilbeek tussen 1455 en 1578.

Een waardevol naslagwerk NIET MEER BESCHIKBAAR (18-07-2022)

Het oudste schepenregister van Dilbeek begint in het jaar 1455 en eindigt in 1578. Het omvat 1124 pagina’s.
Het geeft ons een brede kijk op het reilen en zeilen in deze heerlijkheid die in die tijd behoorde tot de Abdij van Dielegem.
Voor de heemkundigen en belanghebbenden is het een onschatbare bron betreffende de gebruikte namen, familieverbanden en plaatsbepalingen van meer dan 550 jaar geleden en de evolutie door de jaren heen.
Van iedere akte wordt een korte omschrijving gegeven met vermelding van alle nuttige inlichtingen.

Met een afzonderlijke index:
1-alfabetische index op voor- en familienamen - op plaatsnamen en instellingen - op de aliassen, en of genoemd, geheten, dictus - op beroep, functie en of titel en met weergave folio met datum

Uitvoering:

Formaat 24x17 cm, binnen 100 gram wit gelamineerd blinkend, gelijmd, geplastificeerde blinkende cover 230 gram, ingebonden kaft rondom, 297 pagina’s. Prijs: 25 Euro + verzendkosten voor België 5,70 Euro (met verzekering + 1 Euro, aanbevolen)

Storting op rekeningennummer van R.M. Jammart, BE37 9791 5559 0328, BIC ARSPBE22, vermelding :  « Dilbeek 1455 »

Aub stuur een mailtje voor kennisgeving: mail@jammart.be

Kan ook afgehaald worden na afspraak:
René M. Jammart, 0496 12 59 46, Meiboom 73 à 1500 Halle
Jan Erkelbout, bestuurslid FV, afdeling Dilbeek vzw, Smissenbosstraat 79, 1700 Dilbeek. Tel: 02 569 08 68
_____________________________________________________________________________________

Greffes scabinaux de Dilbeek 1455-1578

Nouvelle édition: 123 années d’histoire de Dilbeek entre 1455 et 1578.

Un précieux ouvrage de consulation

Le plus ancien registre de Dilbeek remonte à 1455 et se termine en 1578. Il comporte 1124 pages.
Il nous donne une large vue sur le train de vie dans cette seigneurie qui appartenait alors à l’abbaye de Dielegem
Pour les connaisseurs de la région et les intéressés c’est une source inestimable en ce qui concerne les noms, les liens de famille et des lieux d’il y a plus de 550 ans et leur évolution vers le futur
Pour chaque acte, un bref résumé avec mention de toutes les informations utiles (en néerlandais).

Avec des index individuels :
index alphabétique des prénoms et noms de famille - des lieux et institutions - des alias, nommés, dites, dictus -
des métiers, fonctions ou titres et mention des folios avec dates

Présentation:

Format 24x17 cm, papier 100 gram laminé brillant, collé, entouré d’une couverture plastifiée et brillante de 230 gram, 297 pages. Prix 25 Euro + 5 Euro frais de port pour la Belgique

Versement à effectuer au compte : BE37 9791 5559 0328, BIC ARSPBE22, communication « Dilbeek 1455»

Svp envoyez un email de votre commande: mail@jammart.be

Les livres pourront être retirés sur rendez-vous avec:
René M. Jammart, Meiboom 73 à 1500 Halle, 0496 12 59 46
Jan Erkelbout, bestuurslid FV, afdeling Dilbeek vzw, Smissenbosstraat 79, 1700 Dilbeek. Tel: 02 569 08 68