DE FAMILIE DE COOMAN TE POLLARE IN DE 16de EN 17de EEUW

 

Geografische spreiding van de naamdragers
De familienaam De Cooman (of: Decooman) is niet bijzonder zeldzaam, momenteel zijn er ongeveer een 1700-tal naamdragers; waarvan nog 60 % in de provincie Oost-Vlaanderen woont, waarschijnlijk is de streek tussen Ronse en Oudenaarde de streek van origine.

Betekenis van de naam
De naam verwijst naar het beroep van een voorvader, een “koopman”. Enkele varianten: Cooman : naamdragers zijn er voornamelijk in Oost-Vlaanderen. Coomans en Coopmans : die vormen vindt men vooral in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg .

De familie De Cooman in Pollare
POLLARE ligt in het zuiden van Oost-Vlaanderen, meer bepaald tussen Ninove en Geraardsbergen. Vanaf 1487 vormde Pollare samen met Appelterre en Eichem, Neigem en Denderwindeke de heerlijkheid Wedergrate. De schepenbank en vierschaar werd opgericht in 1458 en verving de vroegere bank van leenmannen. In 1487 werden alle bezittingen van Wedergrate verenigd in een heerlijkheid en afhankelijk van de Wetachtige Kamer van Vlaanderen. Deze heerlijkheid bezat slechts één schepenbank met zeven schepenen en een baljuw met zetel te Denderwindeke .

Het oud archief van Pollare berust in het Rijksarchief te Beveren: inventaris GEW1, Baronie van Wedergrate. In de reeks “Wettelijke Passeringen” vinden we in het nummer 363 een akte van 26 november 1598 waarbij Philips de Cooman met echtgenote Elisabeth van Berchem (filia Anthonis) zijn “behuysde stede te Roode” in Pollare in onderpand stelt, dit pand wordt in de 20ste penning van Pollarein 1572 vermeld als eigendom van Jan de Cooman, samen met 25 roeden land op ’t Thoenderschot en 12 roeden “meersch op het Quatbroeck” .
Jan de Cooman wordt ook nog vermeld in de wettelijke passeringen van Wedergrate in december 1553 en januari 1573. Misschien mogen wij hiermee stellen dat Jan de vader is van Philips de Cooman, waarmee we de onderstaande genealogie laten aanvangen.
De filiatie van de eerste drie generaties worden bevestigd door volgende akten uit de bovenvermelde inventaris, register 363 folio 594 van 2 oktober 1624, folio 733 in 1626 en folio 726 op 29 oktober 1626.

 

I. Philips DE COOMAN, °ca. 1575, hoogstwaarschijnlijk de zoon van Jan De COOMAN
Hij huwde Elisabeth VAN BERCHEM (†vóór 1625), dochter van Anthonis; van wie:

 1. Judocus, hij volgt hierna
 2. Barbara, ze huwde Steven DULSLAEGHER.
 3. Philips. Hij huwde Adriana VAN DER MAELEN (ook: “van der Molen” in de doopakten). Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren te Pollare:
 • Gerardus °26 augustus 1621 (pm: Gerardus de Ro & Anna de Vleeschouwer), overleed te Pollare op 15 juli 1623.
 • Barbara °26 augustus 1621 (pm: Petrus Sterck & Barbara Huijgens).
 • Zegerius °11 november 1623 (pm: Adrianus de Bremakere iopv. Zegerius de Bremakere & Martina Lippens).
 • Anna °5 februari 1626 (pm: Reimerig van Craenenbroeck & Anna de Naire).
 • Laurentia °29 maart 1629 (pm: Theobald Geekens & Laurentia vander Molen).
 • Egidius °30 januari 1632 (pm: Egidius vanden Broecke & Adriana Smols).
 • Adrianus °4 februari 1635 (pm: Adrianus Buydens & Elisabeth Buydens).

 

II. Judocus DE COOMAN, °ca. 1600
Hij huwde  6 juni 1621 Adriana MAES (huwelijksgetuigen waren toen Cornelis van Eesbeke et Gillis Vanden Broecke); van wie drie kinderen geboren werden te Pollare

 1. Philippus °1 mei 1622 (pm: Philippus de Cooman & Adriana vander Haeghen)
 2. Adriana °17 februari 1624 (pm: Joannes Maes alias “Kreupel Jan” & Adriana vander Haeghen). Ze wordt in de doopakte van Petrus de Cooman (1659) vermeld als echtgenote van Petrus DE SMET.
 3. Thomas °20 april 1626 (pm: Thomas de Bilde & Adriana van Boele), hij volgt hierna

III. Thomas DE COOMAN, °Pollare 20 april 1626 en overleed er 20 augustus 1677, op 51-jarige leeftijd, hij werd er daags nadien begraven. Hij huwde Petronella MAEYERS (†Pollare 7 mei 1687); van wie te Pollare drie kinderen geboren werden:

 1. Adrianus °23 april 1656 (pm: Adriana de Vuyst), hij volgt hierna
 2. Petrus °28 februari 1659 (pm: Adriana de Cooman ipv. Petrus de Smet “suo marito” & Barbara Faute).
 3. Joanna °6 juni 1666 (pm: Joannes van Varenberg & Guilelma de Bondele).

IV. Adrianus DE COOMAN °Pollare 23 april 1656 en overleed er op 19 februari 1703 op 46‑jarige leeftijd, en werd er een dag later begraven. Hij huwde te Pollare 27 mei 1679 Joanna AELTERMANS (ook: Haeltermans, °ca. 1650 - †Pollare 4 juni 1723, daags nadien begraven), een dochter van Amant & Joanna Verckens. Uit dit huwelijk werden te Pollare acht kinderen geboren:

 1. Livina °18 februari 1680 (pm: Petronilla de Meyer ipv. Livina de Cooman), en er overleden 7 december 1707 op 27‑jarige leeftijd
 2. Philippus °19 mei 1681 (pm: Judocus Stenepoel & Maria Leuwemans ipov. haar man Philippus Bruijlants).
 3. Livinus °7 februari 1683 (pm: Livinus vanden Bossche & Maria vanden Broecke).
 4. Guilielmus °13 april 1684 (Guilielmus van Beusem & Maria de Ro), hij volgt hierna
 5. Maria °4 februari 1690 (pm: Egidius vander Kelen & Maria de Cooman). Ze huwde Paulus LAUWAERT (†Appelterre 20 maart 1752).
 6. Petrus °9 mei 1692 (pm: Petrus Martens & Catharina de Pauw).
 7. Cornelius °24 september 1695 (pm: Cornelius de Maesene).
 8. Elisabeth °8 mei 1698 (pm: Hermanius Heynine & Elisabeth de Loose). Ze huwde Petrus VAN LAEREN.

V. Guilielmus DE COOMAN °Pollare 13 april 1684 en overleed er 23 maart 1758 op 73‑jarige leeftijd. Hij huwde tweemaal: (A) ondertrouw op 24 augustus 1714 en huwelijk te Denderwindeke 2 september 1714 Catharina BRUYLANT (†6 april 1719), hun huwelijksgetuigen waren Egidius Sieters en Cornelia Bruylant. (B) Meerbeke 8 april 1720 Adriana VAN DEN HOUTE (°Meerbeke 23 april 1697 - †Pollare 29 december 1732), dochter van Paulus & Anna van der Maelen. Hun huwelijksgetuigen waren in 1720 Adrianus de Pevel & Egidius Cieters Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Pollare:

 1. Guillielmus °30 september 1715 (p: Joannes Roosen m: Maria De Cooman) en overleed er 16 december 1729 op 14‑jarige leeftijd.
 2. Adriana Maria °16 februari 1717 (p: Adrianus Wasteels m: Maria Vander Schueren). Ze huwde Petrus Emmanuel GRAED.
 3. Livinus °11 september 1718 (m: Elisabeth De Cooman), hij overleed er er reeds 24 september van hetzelfde jaar, nauwelijks 13 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk, eveneens te Pollare:

 1. Paulus
 2. Anna Catharina °20 november 1724 en er een dag later gedoopt (pm: Petrus Wasteels & Anna Catharina van den Borre).
 3. Adriana °15 september 1727 (pm: Paulus Lauwaert & Adriana van Steertegem).
 4. Joanna °10 november 1731 (p: Petrus Vanlarrent & Joanna de Masener).

 

 

Tussen de recent geadelden vinden we ook een familie de Cooman d’Herlinckhove (1930), afkomstig uit de omgeving van Ninove, en de familie Coomans de Brachène (1967), afkomstig van Wemmel.