Door Jan Lindemans

Oude Brabantse geslachten: Het Geslacht DE BOECK

De Boeck is de Brabantse vorm van een naam die, in Vlaanderen, de Bock en de Buck klinkt; ongetwijfeld een overdrachtelijk gebruikte diernaam. De naam is zeer verspreid over geheel het Vlaamse land; de homonieme families kunnen dan ook van verschillende oorsprong zijn.

Medar van den Weghe gaf destijds de geslachtsboom uit van een familie de Boeck uit de omstreken van Halle. Wij geven hier enige stamreeksen, uit de 16e 17e eeuw, van een wijdvertakte gelijknamige familie verspreid in het Noorden van West-Brabant, tussen Puurs en Grimbergen, in verband met het voorgeslacht van onze grote Brabantse componist, AUGUST DE BOECK, te Merchtem overleden, nu vijftien jaar geleden. Alleen de tak waartoe hij behoort werd tot de 19e eeuw doorgevoerd. De vele familienavorsers, die een de Boeck in hun voorouderstafel hebben, zullen echter hun baat vinden, bij de hier moeizaam opgebouwde stamreeksen, in het ontwarren van de aankno­pingspunten. Zij berusten hoofdzakelijk op excerpten uit de schepengriffies van Londerzeel, Steenhuffel, Wolvertem en aanpalende gemeenten. Zij werden aangevuld met dateringen uit de oude registers van B.S. van dezelfde gemeenten.

Wij hebben hier te doen met een der oudste autochthone geslachten van de streek, vermits we het reeds aantreffen in de alleroudste oorkonden. Aldus te Puurs: 1157 Arnoldus Hireus et tilius suus Boidinus en Gozuinus Hircus (Cartularium van Grimbergen, hs Hoevenaers, nr 7) ; 1162 Arnoldus Boc en avunculus suus Arcturus de Puderee (ibid. nr 9) ; 1262 Arnoldus Rutus Hyreus, Arnoldus Boc, Gosuin Boc (ibid nr 10) ; - te Grimbergen: 1280 Henrieus Bouc villicus (meier) de Grimbergis,. 1286 Henrieus dictus Boch (ibid. nrs 230, 252).

Puurs en Grimbergen zijn inderdaad de twee plaatsen van waaruit dit geslacht verder uitstraalde, met als voor­naamste standplaatsen, in de 16e-17 eeuw, de grote boerderijen in de kleine parochietjes Rossem, Meuzegem, Imde, Sint-Brixius-Rode. Zij zijn, in die streek, thans nog vrij talrijk. Andere takken waren gevestigd te Sint-Amands, Lippelo, Opdorp, enz. Het waren hoofdzakelijk boeren; maar de stam leverde ook veel geestelijken, missionarissen, en die uitzonder­lijke bloem: August de Boeck.

Stam van Londerzeel, Steenhuffel, Rossem, Humbeek, Merchtem.

I. HENRICK DE BOECK, te Malderen (?), was vader van:

 1. Merten, volgt sub II;
 2. Huybrecht, zal volgen sub IIbis.

II. MERTEN DE BOECK, eigengeërfde landbouwer te Londerzeel in de Avitstraat, schepen van Londerzeel 1603-­1620, bewees meisenierschap in 1574; - X Maria van den Bossche, dochter van Christoffel en van Kathelijne de Moor; - uit dit huwelijk:

 1. Merten de jonge, volgt III;
 2. Peeter, huisarmmeester van Londerzeel 1621;
 3. Johanneken, cito 1611;
 4. Hendrik, volgt Illbis.

III. MERTEN DE BOECK, cit. Londerzeel 1617-1627, q. 1632; - X Susanna Reynttiens (die hertrouwt met Philips de Boeek, te Buggenhout), q. 1651. - Uit het eerste huwelijk:

 1. Joos, volgt IV;
 2. Anneken, minderjarig 1632.

IV. JOOS DE BOECK, te Londerzeel, ca 1706; X ibid. 21-7-1658 Kathelijne van Nuffel, ib. 21-11-1675, dochter van Joos en van Anna Goossens. - Zij lieten na (loting voor schepenen van Londerzeel, 1706) :

 1. Marcus, volgt V;
 2. Joanna, X Cornelis Mertens;
 3. Jacquemyne, meisenier 1681, X Jan de Prins, te Meise;
 4. Angelina, X Mathijs de Boeck;
 5. Anna, X Jan de Roover.

V. MARCUS DE BOECK, te Londerzeel, q. 1713; X Petronella Heyvaert. - Van wie (cit. 1723)

 1. Anna, X Jacobus Putteman;
 2. Joanna, X Leonardus Verbruggen;
 3. Maria, X Gillis Cools;
 4. Jacquemijne, X Jan Baptist Robberechts;
 5. Aldegonde.

IIIbis. HENDRIK DE BOECK, landbouwer te Londer­zeel in de Avitstraat, cito 1625, q. 1646; - X Maria VerbeIen, cit. 1628, dochter van Peeter en van Joosyne Meskens. - Zij lieten na (loting Londerzeel, 6-4-1646):

 1. Peeter, erft de hofstede in de Avitstraat;
 2. Jan, erft een hofstede te Imde; X Jacquemyne Dooms, cit. Londerzeel 1676, 1685;
 3. 3. Joanna; - 4. Anna;
 4. Susanna, X Joos de Bleser, cit. 1657;
 5. Merten, volgt V;

IV. MERTEN DE BOECK, Londerzeel, q. 1716; ­X Maria Caluwaerts, cit. 1677. - Uit dit huwelijk (cit. 1716) :

 1. Maria, X Jan van Ingelgem;
 2. Anna, X Peeter de Smet;
 3. Jan, X Wolvertem 1700, Elisabeth Stallaert;
 4. Joanna, X 1. Jan Heyvaert,. 2. Gillis van de Voorde.

IIbis. HUYBRECHT DE BOECK fs. Henricks, cit. Londerzeel 1611-1623, q. 1633; - X Ursule van der Stappen, cit. 1614-1626. - Uit dit huwelijk:

 

III. JAN DE BOECK, schepen van Steenhuffel 1628­1671, ib. 1-6-1671; - X Anneken Lemmens, 11-9-1650, dochter van Steven Lemmens, schepen van Londerzeel 1588­1592, 1624-1628, en van Jenneken ver Lijsbetten, kl. d. van Davidt Lemmens en Kathelijne van Eeckhoudt, en van Philips ver Lijsbetten; - uit dit huwelijk:

1. Huybrecht, kerkmeester van Wolvertem, °ca 1627, Wolvertem 19-5-1662; - X Meuzegem 10-4-1652 Magdalena de Cuyper; van wie:

a. Anneken,. - b. Jan, °Wolvertem 19-6-1659; - c. Robrecht, °ibid. 29-6-1661.

2. Philips, pachter op het Hof van Sloozen, °ca. 1630; X Steenhuffel 23-5-1660, Kathelijne Meerte, zuster van Magdalena; - van wie:

a. Jacquemyne, °Steenhuffel 11-6-1661; - b. Gillis, °ib. 4-3-1664; - c. Genoveva, °ib. 5-5-1666; - d. Magdalena, °ib. 28-2-1669; - e. Jan Baptist, °Rossem 2-11-1672; - f. An­thonete, °ib. 8-12-1675;

3. Robrecht, volgt V;

4. Margriete, X Jan Vermeiren;

5. Guillam, °ca. 1632, 1692, schepen van Steenhuffel 1690-1692; - X ibid. 25-11-1667, Maria Meert, die hertrouwt met Daniel Goossens; uit het eerste huwelijk, allen geboren te Steenhuffel :

a. Jacquemyne, °23-9-1669; X Menzegem 20-9-1691, Jacques Van Hemelrijck;
b. Joos, °
12-4-1671;
c. Magdalena,
°12-7-1673, X Nicolaes van Praet;
d. Christiaen °
28-12-1675; + 27-6-1676;
e. joanna, °7-9-1677; - f. Gillis, °27-8-1680; - g. Jan, °31-3-1683; h. Andries, °23-11-1685; + z. n.; i. Elisabeth, °9-4-1687, X Christiaen de Wachter,. j. Petronella, °7-11-1689, + z. n.

6. Jan, pachter te Rossem, X Joanna de Donder, van wie:

a. Karel, °Steenhuffel 26-3-1674;
b. Geeraerd, °ib. 30-1-1676

7. Geeraerd, °Steenhuffel 1642; - X Jenneken van Doorselaer, dochter van Paschier en van Christyne d. Bleser, meisenier 1671; - van wie:

a. Peeter, °Steenhuffel 18-2-1676; b. Jan, °ib. 19-3-1678; c. Josine, °ib. 25-8-1680.

IV. ROBRECHT DE BOECK, pachter te Rossem, sche­pen van Imde (1704), °Steenhuffel ca. 1631, ibid. 6-3-1725, - X ib. 15-10-1662, Magdalena Meerte, t ib. 23-4-1722, dochter van Gillis Meerte (Steenhuffel 10-4-1664) en van Jacquemyne de Maerschalck (ib. 17-11-1682); kl. d. van Hendrick Meerte en Kathelijne de Keersmaecker, en van Wouter de MaerschaIck, brouwer en schepen te Steenhuffel, en Joanna Brusselmans; a. kl. d. van Jan Meerte en Adriana Moens, Willem de Keersmaecker en Kathelijne van Acoleyn, Lanceloot de Maerschalck en Kathelijne Witleers, Marcus Brusselmans en Kathelijne van Asbroeck; - uit dit huwelijk (loting 5-12-1724):

1. Jacquemijne, °1663, X Rossem 5-7-1685, Peeter Moerenhout, pachter te Rossem, zoon van Jan Moerenhout en van Kathelijne Moerenhout;
2. Mathijs, °ca. 1665, X Meuzegem 3-7-1694, Anna­Louisa van Humbeeck, van wie afstammelingen;
3. Jan, °ca. 1667, X Wolvertem 24-7-1700, Maria de Smet, van wie (loting Wolvertem 22-4-1748):

a. Elisabeth, X Carel de Borger;
b. Anna, X Laureys van Humbeek;
c. Jan;
d.Mathys, X Wolvertem 18-1-1746, Barbara de Roover;
e. Peeter, X ib. 20-11-1743, Catharine van Humbeek;
f. Angelina, X. Adriaen Hermans;
g. Maria, X Mathys van Humbeek;
f. Adriaan; - i. Andries; - j. Magdalena;

4. Geeraard, °Rossem 20-10-1671, jong z. afst.;
5. Merten, °ib. 6-8-1674, jong z. afst.;
6. Andries, volgt VI;
7. Francis, °ib. 9-11-1680, jong z. a.;
8. Adriaan, °ib. 22-11-1684;
9. Elisabeth, °ib. 22-11-1687, X ib. 9-2-1705 Engelbert de Boeck.

V. ANDRIES DE BOECK, pachter te Rossem, °ib. 30-9-1678, ca. 1750; - X Londerzeel Maria Mertens, °Londerzeel ca. 1678, Rossem 28-11-1763, dochter van Peeter Mertens (Londerzeel) en van Franchyne Scheers; kl. d. van Marijn Mertens (Wolvertem) en Anna de Breucker, en van Jan Scheers (Londerzeel) en Comelia Goossens; a. kl. d. van Quirijn Mertens en Kathelijne Nouts, en van Gillis Scheers en Anna de Moor; - uit dit huwelijk (loting Wolvertem 1-5-1751) :

 1. Robrecht, volgt VII;
 2. Joos; - 3. Peeter;
 3. Elisabeth, X Imde 23-2-1729, Norbert Moerenhout;
 4. Catharina, X Jacques de Boeck ;
 5. Maria, X Meuzegem 18-4-1723, Peeter Moerenhout.

VI. ROBRECHT DE BOECK, °Rossem ca. 1700, vestigt zich te Londerzeel; X Wolvertem 22-4-1727, Maria van Schelle, van wie:

VII. JACQUES DE BOECK, °Londerzeel ca. 1740, vestigt zich te Humbeek, aldaar 26-4-1807; - X Hum­beek 12-9-1775, Joanna van Zegbroeck, °ib. 9-9-1753, ib. 21-12-1816; dochter van Norbert en van Joanna Catharina van Capellen. - uit dit huwelijk (allen geboren te Humbeek) :

1. Joanna-Catharina, °1-6-1776; - 2. Maria, °21-2­1778; - 3. Johanna, °29-9-1780; - 4. Anna-Monica, °10-3-1783; - 5. Barbara, °29-9-1785; - 6. Maria-The­resia, °15-3-1787; - 7. Frans-Jozef, °8-3-1790; - 8. Cornelis, volgt; - 9. Karel-Antoon, °04-4-1797.

VIII. CORNELIS DE BOECK, hovenier en tuinarchitect te Humbeek, °ib. 20-9-1793, ib. 6-12-1878; - X Joanna ­Barbara Maton, °Brussel, Humbeek 31-1-1881; dochter van Frans en van Anna-Catharina Jordens. - Van wie:

IX. FLORENTINUS DE BOECK, muziekleraar en orge­list (1858-1892) te Merchtem, °Humbeek 18-11-1826, Merchtem 26-2-1892; - X ibid. 9-5-1857, Petronilla ­Amelia Briers, weduwe in eerste huwelijk van Willem­Lenaard van Lint (Merchtem 21-2-1856), dochter van Jozef Briers, bakker en orgelist te Merchtem ( °ibid. 1788, 2-1-1866), zoon van Jacobus Briers (°ibid. 1751) en van Elisabeth Cormuyt (uit Erpe), kleinzoon van Joannes- Jaco­bus Briers (°Herk-de-Stad, 29-8-1728, Merchtem 1788) en van Catharina Ackerman, a. kl. z. van Petrus Briers en van Margriete Bouters (Herk-de-Stad); - en van Joanna- Pe­tronella Goossens, °Mazenzele 1799, Merchtem 24-12-1836, dochter van Peeter Goossens, pachter op Vossendries en bur­gemeester van Mazenzele, en van Petronella van der Goten,

Created by DPE, Copyright IRIS 2005 

 

kleindochter van Willem Goossens, pachter op 't Hof te Waaienberge, en van Anna tSas. [Oude Brabantse Geslachten, nr 4. Goossens, blz. 4, en nr 16 't Sas blz. 3]

Uit dit huwelijk:

1. Florentine,. - 2. Sidonie, beiden ongehuwd;
3. Marie, X ... de Merten, van wie afstammelingen;
4. AUGUST (Julianus-Maria-Augustinus) DE BOECK, muziekleraar en componist, °Merchtem 9-5-1865,  ibid. 9-10-1937, ongehuwd. - Studeerde aan het K. Conservatorium te,Brussel (1881-1891), monitor van orgel aldaar (1886-1903), orgelist van St-Bonifaciuskerk (1894-1920) en van de Ongeschoeide Karmelietenkerk te Brussel (1900-1920), leraar aan het Conservatorium van Antwerpen (1909-1921) en aan het Conservatorium van Brussel (1920-1930), directeur van de Stedelijke Muziekschool van Mechelen (1921­1930). Componist van liederen, cantates, operas, orkestwer­ken, kamermuziek, liturgische muziek, enz. [Zie over August de Boeck, in verband met zijn streek, het uitvoerig In Memoriam verschenen in E. S. B., XX (1937), 408-424. Het grondigst werd hij bestudeerd door ons medelid, Lic. René de M a e y e r, in zijn licentiaats­proefschrift: August de Boeck. Biografische nota's. Catalogus van zijn werk en bespreking van zijn liturgische composities (Universiteit Leuven, 1951)

Stam van Wolvertem-Rossem.

I. JAN DE BOECK, vader van:

 1. Geeraerd, volgt;
 2. Kathelijne, X Lauweneys Jacobs, te Wolvertem.

II. GEERAERD DE BOECK, pachter te Wolvertem, °ca. 1540, q. 1622; X Kathelijne van der Smissen, 11-9-1638, dochter van Geeraerd en van Ursula van der Elst; uit dit huwelijk:

1 .Joos, volgt III;
2. Kathelijne, X Gielis Vereertbrugghen, te Opwijk;
3. Maria, X Jan van Malderen, te Wolvertem;
4. Geeraerd de jonge, volgt IIIbis;
5. Jan, meisenier 1602, Wolvertem 6-4-1669, «nona genarius»; X ib. 7-6-1613 Maria van Hemelrijek, dochter van Anthonis en van Maria van Buggenhout; van wie:

a. Geeraerd, °Wolvertem 24-4-1614, + z. n.;
b. Kathelyne, °ib. 25-11-1615, X Cornelis van Rijssel.
c. Jacques, °
ib. 16-3-1621, vestigt zich te Antwerpen, meise­nier 1680.
d. joanna, °21-10-1618; - e. Elisabeth, °18-1-1624.

6. Jenneken, meisenier 1637, X 1. 1608 Frans Lem­mens, 2. Geert van Paschen;
7. Philippyntken,
4-6-1667; X 1. ib. 17-10-1610, Anthon Jacobs, fs Henricks, 14-10-1627; 2. ib. 21-11-1627 Joos Croonen;
8. Anneken,
X 28-8-1616, Pieter van Praet (Rossem);
9. Elisabeth,
X 16-10-1616, Jan Vereycken,.
10. Benedictus,
22-7 -1669 (pest), X Lucie Croonen; van wie:

a. Catharina, °1-5-1624, X 3-10-1645 Dierick Versmissen; b. jan, °26-12-1626; - c. joanna, °27-6-1632;  d. Geeraert, °21-4-1638; e. Lucie, °4-4-1642.

11. Martyne, 5-6-1629;
12. Lieven, °ca. 1590, 5-6-1671, «octogenarius »; X 1. 29-8-1630 Elisabeth van den Clooster, 26-9-1635; 2. Josine van den Houte, 22-2-1669 (pest); 3. Andriesyne Bueckeleers, 5-7-1669 (pest).

Uit het eerste huwelijk: a. Benedictus, °6-8-1630; - b. joos, °25-1-1632, X 2-8-1659 Peeternelle Hellinckx, 4-7-1669 (pest); - c. Peeter, °1-2-1634;

Uit het tweede huwelijk: d. Philips, °en 28-25-1640; e. Gillyne, °17-9-1645.

III. JOOS DE BOECK, pachter op 't Hof ter Hagen, te Rossem (eigendom van de abdij Bijgaarden) , man van leen van het Laathof van Imde; °ca. 1566, 30-9-1656 « nonage­narius », begraven met zijn vrouw in de kerk van Rossem; - X Suzanna Verhurst (of van der Horst), - uit dit huwelijk:

 1. Geeraerd, °Rossem 30-11-1592;
 2. Kathelijne, °ib. 11-2-1596, ib. 1-10-1651, begraven in de kerk van Rossem, ongehuwd;
 3. Joanna, °ib. 27-12-1601, 10-10-1651, evenzo;
 4. Maria, °ib. 9-5-1603, X Franchoys de Rijcke;
 5. Robbrecht, volgt.

IV. ROBRECHT DE BOECK, pachter op 't Hof ter Hagen, kerkmeester van Rossem 1634, man van leen van het Laathof van Imde, °Rossem ca. 1605, ib. 31-3-1665, be­graven evenals zijn vrouw in de kerk aldaar; - X ib. 2-11-1631 Christine Peeters d. Jans, 28-6-1668. Uit dit huwelijk:

 1. Joos, volgt;
 2. Kathelijne, °Rossem 20-4-1636;
 3. Gorik, pachter te Rossem, 0 9-2-1642; X Anna van Zeune, van wie 10 kinderen, geboren te Rossem tussen 1671 en 1690;
 4. Jan, °ib. 1-11-1651.

V. JOOS DE BOECK, pachter op 't Hof ter Hagen te Rossem, X Steenhuffel 12-10-1669, Elisabeth Stallaert, doch­ter van Clemens en van Anna Moernaey, °ib. 24-12-1651; zij hertrouwt, Rossem 22-2-1685 met Jacobus Leemans. Zij lieten na (loting Wolvertem 1708):

 1. Jan, volgt VI;
 2. Gorik, °Rossem 4-10-1671, vóór 1708 z. nak.;
 3. Laureys, °ib. 9-10-1672, evenzo;
 4. Kathelijne, °ib. 6-1-1674, X 11-12-1696 Adriaen de Hertoghe, Wolvertem 14-8-1742;
 5. Geertruy, °15-6-1675, vóór 1708 z. n.;
 6. Jacques, °28-1-1676, in leven 1708;
 7. Anne-Marie, °ib. 8-5-1679, X ib. 22-1-1701 Zegher LeemanRobrecht, volgt VIbis;
 8. Peeter, °ib. 15-1-1684, in leven 1708.

VI. JAN DE BOECK, pachter te Meuzegem, °Rossem, 22-7-1670; X Meuzegem 12-2-1695, Cathelijne van Humbeeck; van wie (geb. te Meuzegem) :

1. Jacques, °10-9-1696;
2. Jan, °1-1-1698, meisenier 1736 (woont alsdan te Duffel);
3. Guillam, °2-11-1699; - 4. joos, °24-7-1701; ­5. Laureys, °4-4-1703, 26-5-1705; - 6. Anne-Marie, ° 27-3-1705, 9-4-1706; - 7. Marie, °14-7-1707; - 8. Adriaan, °27-5-1709; - 9. Jeroom, °24-2-1711, 19-8-1712; - 10. Josine, °28-3-1713; - 11. Anna, °18-4-1716.

Vlbis. ROBRECHT DE BOECK, pachter op 't Hof ter Hagen, °Rossem 31-8-1681; X Kathelijne van der Borcht; van wie:

 1. Marie, X Jan van Humbeeck, pachter op 't Hof ter Hagen;
 2. Jan.

IIIbis. GEERAERT DE BOECK, pachter van de abdij Dielegem te Rossem, schepen van Wolvertem 1620-1636, 3-9-1636 (pest); - X 27-9-1609, Elisabeth Caluwaers, dochter van Jan (Sint-Brixius-Rode), schepen van Meise, en van Maria Goossens (d. Franchoys en Anna van der Eist). Uit dit huwelijk (loting Meise 1658) :

 1. Maeyken, 5-8-1668, begraven in de kerk te Rossem; X ib. 3-3-1632, Jan van Humbeke, schepen van Wolvertem, meisenier 1649, zoon van Peeter en van Anna van den Eede;
 2. Elisabeth, 9-9-1654; X 24-10-1632, Gillis de Prost;
 3. Joanna, °23-3-1619, jong;
 4. Laureys, °25-7-1620 (gedoopt door de prelaat van Dielegem in eigen persoon), in leven 1658;
 5. 5. Martyne, °22-2-1623, 20-5-1654; X 5-7 -1644, Laureys de Hertoghe, pachter te Wolvertem;
 6. Jan, volgt IV;
 7. Anneken, °9-5-1629, 30-8-1636 (pest);
 8. Norbert, °19-4-1631 (gedoopt door de abt van Die­legem), erflaat van het Laathof van Imde; X Maria de Smet; van wie:

a) Laureys, ° Rossem 2-10-1660, + 16-11-1735, begraven in de kerk aldaar; X 22-5-1686, Anna Theeus, van wie: Laureys, + Rossem 15-4-1723, begr. in de kerk; °
b) Maria en c. Barbara, + als jonge kinderen; d. Anna, mei­senier 1725, X AnthofZ Leemans (Beigem) .

9. Jenneken, °10-3-1635.

IV. JAN DE BOECK, °Rossem 8-5-1624, bewijst meisenierschap in 1680 (woont alsdan te Steenhuffel); X ca. 1654 Anneken Moernaey, weduwe Clemens Stallaert (vermoord 30-3-1653), dochter van Henrick Moernaey en van Anneken van Linter, Steenhuffel 12-10-1668. Uit dit huwelijk( loting Wolvertem 1696).

 1. Laureys, volgt;
 2. Norbert, Steenhuffel 10-9-1660; X Peeternelle van Overstraeten;
 3. Geertruy, X Jasper de Baeck (Sint-Brixius-Rode).

V. LAUREYS DE BOECK, schepen van Steenhuffel 1694-95, meier van het Laathof van Dielegem te Rossem, Wolvertem en Meuzegem 1707-1716; X 1. N ...; 2. Anne ­Marie Leemans,. lieten na (loting 1735) :

ex 1.: Petronella, X 1. Frederic Brion, 2. Henrick Spruyt (Eppegem);

ex 2. : Sieur Jan.

Stam van Meuzegem, Sint-Brixius-Rode.

I. PHILIPS DE BOECK, erflaat van Pitzenburg te Meuzegem 1564; vader van :

 1. Geeraert, volgt;
 2. Abraham, erflaat van Pitzenburg te Meuzegem 1572, meisenier 1559; X Margriete Jacabs, cit. 1564.

II. GEERAERT DE BOECK, erflaat van Pitzenburg te Meuzegem 1565, 1585; vader van:

 1. Robrecht, volgt III;
 2. Philips, volgt IIIbis;
 3. Heer Geeraert, witheer van de abdij Grimbergen, pastoor van Sint-Agatha-Berchem 1585, Strombeek 1591, Meise 1598-1616;
 4. Jan, X Kathelijne van der Schueren, z. n.)
 5. Joos (Meuzegem), cit. 1619, vader van:
 6. Jan;
 7. Cathelyne, X Henriek van Roy;
 8. Anna, X Meuzegem 27-8-1623, Joos van Roy.

III. ROBRECHT DE BOECK, pachter op 't Hof te Rode te Sint-Brixius-Rode, schepen van Meise 1601-1609; X Elisabeth Teestaerts. Uit dit huwelijk:

 1. Jan (Wolvertem), meisenier 1636;
 2. Geeraert (Wolvertem) , X Kathelijne Everaerts, van wie :
 3. Maeyken, meisenier 1669;
 4. Jan, meisenier 1680, schepen van Steenhuffel 1682 X Steenhuffel 1-10-1669, Kathelyne Meerte.      
 5. Hermes, volgt IV;
 6. Jenneken, X Jan Joos;
 7. Lucie, X Jan Vercammen;
 8. Anna, X Peeter Parijs;
 9. Marie, X Jan Verbelen, 27-9-1636.

IV. HERMES DE BOECK, pachter op 't Hof te Rode (zijn dooppeter was waarschijnlijk heer Hermes van Wingene, eigenaar van dit hof), X Kathelijne Thieus. Uit dit huwelijk:

1. Jan-Baptist, volgt V;
2. Nicolaes, X Meuzegem 24-4-1681, Margriete Ver­beien;
3. Adriaen, X ibid. 27-5-1683, Anna Verbelen;
4. Jaspar (Sint-Brixius-Rode), X Geertruy de Boeck, dochter Jan en Anneken Moernaey; van wie:

a. Adriaen,. - b. Jan, X Kathelyne Stallaert, weduwe Jan de Hertoge (Hof te Amelgem); -c. Gillis, -d. Cornelis.

V. JAN-BAPTIST DE BOECK, pachter te Meuzegem, meisenier 1680; X Meuzegem 6-2-1670, Joanna van Humbeke. Van wie:

 1. Engelbert, volgt VI;
 2. Jan, °Meuzegem 22-3-1685, 2-9-1693, begraven in de kerk aldaar;
 3. Maria, °ib. 27-9-1686; 4. Kathelijne, °16-3-1689.

VI. ENGELBERT DE BOECK, °Meuzegem 30-11-1681, X Rossem 9-2-1705, Elisabeth de Boeck, dochter Robrecht en Magdalena Meerte. Zij lieten na (loting Wolvertem 1744): 1. Robrecht, - 2. Peeter, - 3. Mathijs, - 4. Maria, X Jan-Baptist Hendricx, mulder te Humbeek.

IIIbis. PHILlPS DE BOECK, pachter te Meuzegem, °1637; X Elisabeth Meskens. Van wie, o.a. :

IV. STEVEN DE BOECK, pachter te Meuzegem 1639­-1662, °ca. 1598, ib. 17-6-1677; X Cypriana Roelants, 12-10-1672. Zij lieten na (loting Wolvertem 1672) :

 1. Adriaan, °Meuzegem 8-3-1627, 8-4-1627;
 2. Jan, °ib. 22-2-1628, X Joanna de Donder;
 3. Joos, °ib. 3-3-1631, 1-1-1691, X 2-3-1669, Barbara van Moer, van wie:

a. Maria, °24-2-1667; - b. Geeraert, °5-3-1671; - c. Martina, °23-2-1673; - d. Steven, °31-1-1676, 20-2-1680; - e. Benedictus, °3-4-1679, 8-8-1681; - f. Jan, °29-2-1682.

 1. Barbara, X 30-8-1653, Benedictus van Bever;
 2. Geeraert, volgt V;
 3. Steven, °9-2-1638; - 7. Philips, °3-6-1640; - 8. Christyne, °3-3-1641.

V. GEERAERT DE BOECK, pachter te Meuzegem, 2-4-1702; X 9-16-1664 Martyne van Moer, 1701. Uit dit huwelijk (loting Wolvertem 1670) :

 1. Philips, volgt VI;
 2. Peeter,
 3. Joanna, X Rossem 17-1-1700, Peeter Putteman,
 4. Maria, X ib. 4-11-1696, Jan Moerenhout,
 5. Kathelijne, X ib. 28-11-1702, Jan Bogaerts.

VI. PHILlPS DE BOECK, pachter te Meuzegem; X 1. Rossem 17-11-1701, Anna de Vogeleer (1-3-1708); 2. ibid. 13-5-1708, Elisabeth Verbeien. Uit het eerste huwelijk (geboren te Meuzegem):

1. Jan, °1701, 1702; - 2. Jan, °24-6-1703; - 3. Peeter, 0 11-2-1706;

Uit het tweede huwelijk:

4. Joanna, °27-4-1709; - 5. Catharina, °1711, 1712; - 6. Frans, °1713, 1719; - 7. Geeraerd, °7-11-1715;­8. Joos, °27-1-1717; - 9. Francis, °2-2-1720; - 10. Petronella, °9-4-1722; - 11. Maria, °10-9-1724; - 11. Francisca, °24-6-1727.