Brussel


Volkstelling van 1802 (stadarchief Brussel, Huidevetterstraat)
Alfabetische index op voor- en familienaam, volgnummer en sectie

De volkstelling van 1802 omvat de 8 secties van Brussel samengevat in 16 grote registers met in totaal 64387 personen boven de 10 jaar

In A4 formaat 482 pagina’s (recto-verso 241)
, geplastificeerde blinkende cover 230 gram, ingebonden kaft rondom. Prijs: 40 Euro + verzendkosten voor België 5 Euro.

Storting op rekening nummer van R.M. Jammart, BE37 9791 5559 0328, BIC ARSPBE22, vermelding :  « Brussel 1802 »

_______________________________________________________________________


Bruxelles

Recensement de la population de 1802 (Archives de la ville de Bruxelles, rue des Tanneurs).
Index alphabétique sur les prénoms et noms de famille, numéro d’ordre et section.

Le recensement de 1802 contient les 8 sections de Bruxelles  mentionné en 16 grandes registres, au total 64387 personnes au-dessus de 10 ans.


Format A4, 482 pages, cover plastifié de 230 grammes.
Prix: 40 Euro + frais d’envoie pour la Belgique 5 Euros.

Paiement sur le compte de R.M. Jammart, BE37 9791 5559 0328, BIC ARSPBE22, mention: “Bruxelles 1802”.
_______________________________________________________________________