Moord te Halle in 1929

Victor Billens: vermoord te Breedhout Halle op 14-01-1929
Geboren te Oudenaken 12-04-1901 (6) zoon van Felix en van Sophia Van Meulder,
Victor is de eerste of tweede boven links op de foto hieronder rechts

Foto familie Billens-Van Meulder

Zijn woonden in 1901 te Oudenaken, Dorp.

Felix Billens °Sint-Laureins-Berchem 19-06-1863, +Oudenaken 29-01-1928, was gehuwd met Sophia Van Meulder, °Oudenaken 20-12-1867, er +05-07-1940. Zij hadden 12 kinderen, waarvan er 8 overleden waren voor 1940.
Op de foto rechts vooraan Gustaaf, in het midden tussen de ouders Julien, de 2 jongsten.
Een dochter Josephina Billens °Oudenaken 10-09-1890, +Halle 15-03-1965, huwde te Oudenaken 19-06-1920, kerkelijk op dezelfde dag in de Sancti Petri ad vincula, pastor Fr Schoonheydt, Petrus Josephus Hemelings, Halle 19-02-1890, er + 09-09-1956 in de Meiboom 75, zoon van August Hemelings overleden voor 1920 en Paulina De Schoenmaker rond 1930 overleden te Halle.
Uit dit huwelijk:
1-Yvonne Paulina Maria Hemelings °Halle 09-11-1921 (314) om 21h, er overleden op 19 april 2009, weduwe van Louis Lecossois (Halle 1914-2001) gewezen inspecteur van politie te Halle.
2-Simonne Maria Auguste °Halle 18-08-1925 (204) 12h ’s morgens, er overleden op 05-12-2008, weduwe van Eugeen Speltens (St-P-L 1924-Halle 2005). Beide gedoopt in Breedhout.

In de kiezers van Halle 1919, Pierre Joseph Hemelings °Halle 19-02-1890, ouvrier drogiste, chaussée de Lenninck 52

I. Nicolaus Billens geboren circa 1665 en overleden te Gooik op 03-05-1726, hij huwde 1- Maria Vanden Velde en 2- Ursula De Backer
Uit het 1e huwelijk:

II. Petrus Billens gedoopt te Gooik op 03-04-1693 (pm: Petrus Billens en Joanna Vanden Velde) overleden te Gooik op 03-07-1761, hij huwde Anna Maria Vander Velde
Hieruit:

III. Petrus Billens gedoopt te Gooik op 13-03-1738 (pm: Petrus Van Kelecum en Francisca Agneesens), overleden te Gooik op 12-04-1819, hij huwde te Gooik op 2-05-1770 Maria Elisabeth De Quanter, overleden te Gooik op 20-10-1813
Hieruit:

IV. Philippus Billens gedoopt te Gooik op 31-10-1774 (pm: Philippus De Doncker en Barbara Demol), hij huwde Anna Maria Borlyn °Elingen
Hieruit:

V. Zacharias Billens geboren te Elingen op 22-10-1820, overleden in Sint-Laureins-Berchem op 05-03-1892, hij huwde Maria Elisabeth Van Belle geboren in Sint-Laureins-Berchem circa 1829
Hieruit:

VI. Felix Billens geboren in Sint-Laureins-Berchem op 09-06-1863, overleden te Oudenaken op 29-01-1928, hij huwde te Oudenaken op 23-09-1889, Sophia Van Meulder, dochter van Franciscus en Barbara Van Cutsem. Felix Billens heeft zich vrijgeloot voor de dienstplicht met het nummer 128.
Hun eerste kind Josephina Billens werd er geboren op 10-09-1890 (11) te 15 u.