Nieuwe publicatie “Huwelijksdispensaties in Vlaanderen en Brabant
XVIe-XVIIIe eeuw”

NIET MEER BESCHIKBAAR - PLUS DISPONIBLE

Bron: Koninklijke Bibliotheek Albert I (in de volksmond Albertine), Keizer Karellaan 1 te 1000 Brussel, afdeling kostbare manuscripten.

Herkomst
: Het register is afkomstig uit een openbare verkoop onder nummer 366, van de bibliotheek van Messire L. de Roovere de Roosemeersch, gewezen raadsheer bij het Hof van Beroep, overleden te Brussel in 1845.

Uitgave: vermelding van 805 huwelijksdispensaties, 1897 verschillende familienamen, met weergave van familieverbanden van 3 tot 6 generaties, voorzien van een alfabetische index op de familienamen, beroepen en gemeenten of parochies.
In totaal 198 pagina’s, formaat 24x16 cm, 100 gram papier, Cover 230gr full color gelamineerde blinkende kaft rondom.

Prijs en bestel: 23 Euro + 5 Euro verzendingskosten voor België te voldoen op rekening René Maurice Jammart BE37 9791 5559 0328 - BIC ARSPBE22 – vermelding “huwelijksdispensaties”
Kan ook afgehaald worden Meiboom 73 te Halle na afspraak 0496 12 59 46.

Nouvelle publication “Dispenses matrimoniales en Flandre et Brabant
XVIe-XVIIIe siècle”

Source: Bibliothèque Albert I à Bruxelles.

Provenant: de la bibliothèque de L. de Roovere de Roosemeersch, conseiller à la Cour d’Appel, décédé à Bruxelles en 1845; n° 366 de la Vente

Cette publication: comporte 805 dispenses matrimoniales, 1897 différents noms de famille, avec mention des liens de famille de 3 à 6 générations, et complétée  d'un index sur les noms de famille, les métiers et les lieux.

Le tout: 198 pages, format 24x16, papier 100gr., avec une couverture 230gr full color plastifiée

Prix et commande: 23 Euro + 5 Euro prix d'envoi pour la Belgique.
Paiement sur le compte René Maurice Jammart, BE37 9791 5559 0328 - BIC ARSPBE22- mention “dispenses matrimoniales”
Possibillité d’enlèvement à domicile: Meiboom 73 à 1500 Halle après rendez-vous 0496 12 59 46.

 

xdispensaties.jpg