Verwantschapstabel tussen oud-collega's lesgevers van het Koninklijk Atheneum te Halle

Zij werkten meer dan 30 jaar samen zonder kennis te hebben van hun familieverband