Het betreft hier uittreksels uit het doopregister van Elewijt dd. 1754 betreffende de familie Van Calster, dit zijn uitzonderlijke documenten vermits er voor 1779 geen doopregister van Elewijt meer beschikbaar is. Heden ten dage (2008) wonen er nog steeds afstammelingen van deze familie te Elewijt. De transcriptie van deze akten werden gepubliceerd in Vlaamse Stam van oktober 2002.