Eerste blad    Vorig blad    Blad 61 van 85 bladen Volgend blad    Laatste blad

118965 VAN BIERVLIET, Petrus Joannes, geboren op 22-04-1850 te Roeselare, overleden op 29-01-1879 te Roeselare op 28-jarige leeftijd. Zoon van Karel-Louis en van Barbara Maselis. Lid van het Genootschap van O.-L.-Vrouw van Gedurigen Bijstand van Sint-Michiel. Eerelid van den Jongenlingenkring.
 
118966 MASELIS, Marie, geboren op 31-12-1850 te Roeselare, overleden op 18-07-1925 te Brugge op 74-jarige leeftijd. Dochter van Amand en van Delphina Degrendele. Lid der godvruchtige genootschappen der parochie.
 
118967 LIETAERT, Maria-Ludovica, geboren op 29-11-1851 te Roeselare, overleden op 29-01-1933 te Roeselare op 81-jarige leeftijd, weduwe van Verledens Joannes. Lid van al de Broederschappen van O.-L.-Vrouw Parochie.
 
118968 LANNOY, Eduard, geboren op 13-06-1852 te Roeselare, overleden op 07-10-1931 te Lichtervelde op 79-jarige leeftijd, weduwnaar (1) van Vancoppenolle Melanie, echtgenoot (2) van Vancoppenolle Pharailde. Lid van de Broederschap van 't H.-Hert en de H.-Jozef.
 
118969 DE HULSTER, Henri, geboren op 14-02-1853 te Roeselare, overleden op 16-12-1871 te Roeselare op 18-jarige leeftijd. Leerling in Rhetorica in het Klein Seminarie te Roeselare. Lid der Congregatie van O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen.
 
110948 SABBE, Cyrille-Henri, geboren op 04-04-1854 te Roeselare, overleden op 29-08-1883 te Roeselare op 29-jarige leeftijd. Zoon van Eugène en van Julie Maselis.
 
118970 ROELENS, Maria-Theresia, geboren op 18-06-1856 te Roeselare, overleden op 12-11-1929 te Roeselare op 73-jarige leeftijd, echtgenote van Demeulenaere Hendrik. Zij miek deel van de godvruchtige genootschappen der O.-L.-Vrouw parochie.
 
101467 DEWEERDT, Maria, geboren op 23-08-1856 te Roeselare, overleden op 05-03-1950 te Roeselare op 93-jarige leeftijd. Drukfout in het jaartal geboorte (1956 moet zijn 1856). Dochter van wijlen Fernand en van Rosa Latour. Lid en Jubilares van de Maria-Kongregatie. De familiën Deweerdt, Jacob en Latour.
 
118971 NUYTTENS, Leonardus, geboren op 21-11-1856 te Roeselare, overleden op 18-10-1927 te Beveren op 70-jarige leeftijd, echtgenoot van Geldhof Clemencia. Lid van de Broederschap der Xaverianen.
 
118972 FEYS, Silvia-Julia, geboren op 19-12-1856 te Roeselare, overleden op 27-12-1927 te Roeselare op 71-jarige leeftijd, echtgenote van Vandekerckhove Constantijn. Lid van de Broederschap van 't Allerheiligste Sakrament, het H.-Hart van Jezus en de H.-Barbara.
 
118973 DECAN, Eugenia, geboren op 21-12-1856 te Roeselare, overleden op 28-12-1931 te Roeselare op 75-jarige leeftijd. Dochter van Jacobus en van Barbara Osstyn. Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen. .
 
118974 CALLEMEYN, Jacobus, geboren op 21-02-1858 te Roeselare, overleden op 18-06-1929 te Roeselare op 71-jarige leeftijd, echtgenoot van Plettinck Blondine. Lid van de Broederschap van 't H.-Sakrament en de Bond van het H.-Hart.
 
118975 LAGAE, Gustaaf, geboren op 15-11-1858 te Roeselare, overleden op 01-05-1930 te Roeselare op 71-jarige leeftijd, echtgenoot van Devos Eugenia. Hij miek deel uit van al de godvruchtige genootschappen der O.-L.-Vrouw Parochie en den Communiebond.
 
114255 VANSTEENKISTE, Ludovicus-Bernardus (code: JE), geboren op 24-12-1858 te Roeselare, overleden op 28-05-1892 te Kortrijk op 33-jarige leeftijd, echtgenoot van Carette Clara-Maria.
 
118976 VAN DEN BROUCKE, Charles-L., geboren op 05-04-1859 te Roeselare, overleden op 15-11-1919 te Roeselare op 60-jarige leeftijd, echtgenoot van Devriendt Marie-Lucie. Lid van de Bond van het H.-Hart van Jezus, 't Genootschap van O.-L.-Vrouw van Gedurigen Bijstand en van al de godvruchtige broederschappen bestaande op O.-L.-Vrouw-parochie.
 
118977 BAERT, Maria, geboren op 04-02-1860 te Roeselare, overleden op 18-12-1926 te Isegem op 66-jarige leeftijd, weduwe van Vanhauwaert Joannes. Dochter van Edward en van Barbara Hoornaert. Lid van de Bond van het H.-Hart. .
 
118978 BONCQUET, Elisa, geboren op 05-02-1860 te Roeselare, overleden op 16-11-1933 te Brugge op 73-jarige leeftijd, echtgenote van Delbeke Hilaire.
 
118979 OSTYN, Leonie, geboren op 04-03-1860 te Roeselare, overleden op 17-02-1938 te Roeselare op 77-jarige leeftijd, weduwe van Decaesstecker Richard.
 
118980 LOBBESTAEL, Eduard, geboren op 22-04-1861 te Roeselare, overleden op 05-03-1929 te Roeselare op 67-jarige leeftijd, weduwnaar van Kiepe Victorine.
 
118981 GELDHOF, Marie-Julie, geboren op 28-06-1861 te Roeselare, overleden op 17-11-1917 te Kortrijk op 56-jarige leeftijd, echtgenote van Vandemoortele Charles-Louis. Lid van de Confrerie van het H.-Hart, de vergadering der christen huismoeders en den wekelijkschen Kruisweg.
 
118982 LOONIS, Elodie Marie-Louise, geboren op 19-10-1862 te Roeselare, overleden op 08-06-1947 te Passendale op 84-jarige leeftijd, weduwe van Hallewaert Leonard. Dochter van Jan en van Louise Meersseman.
 
118983 MESURE, Silvia, geboren op 27-11-1863 te Roeselare, overleden op 04-05-1935 te Roeselare op 71-jarige leeftijd, echtgenote van Vansteelandt Edward. Lid van de Confrerie van het H.-Hart en der H.-Barbara.
 
113091 VAN OUTRIVE, Victorine Anne Marie Josèphe (code: JE), geboren op 21-03-1864 te Roeselare, overleden op 16-08-1897 te Brugge op 33-jarige leeftijd, echtgenote van Galle Ernest.
 
118984 CARLY, Eugenie, geboren op 03-03-1865 te Roeselare, overleden op 11-05-1932 te Roeselare op 67-jarige leeftijd, echtgenote van Sambaer Jacobus.
 
118985 MUYLLE, Cyriel, geboren op 03-04-1865 te Roeselare, overleden op 07-06-1932 te Roeselare op 67-jarige leeftijd, weduwnaar van Malfait Maria-Louisa.
 
101402 ARTEEL, Sylvie, geboren op 04-06-1865 te Roeselare, overleden op 14-08-1955 te Roeselare op 90-jarige leeftijd, weduwe van Deckmyn Gustaf. De familiën Arteel, Deckmyn, Verbrugghe en Everaert.
 
101403 VERSCHOORE, Silvie, geboren op 19-06-1865 te Roeselare, overleden op 08-05-1960 te Roeselare op 94-jarige leeftijd, weduwe van Vanlerberghe Emiel. De familiën Vanlerberghe, Verschoore, Cornellie en Degryse.
 
118986 VANDENBROUCKE, Constant, geboren op 20-09-1865 te Roeselare, overleden op 17-08-1925 te Roeselare op 59-jarige leeftijd. Zoon van wijlen Petrus en van Barbara Delbaere. Lid van al de godvruchtige genootschappen op O.-L.-Vrouw parochie, den H.-Hertebond en de H.-Familie.
 
101405 ARTEEL, Gustaaf, geboren op 27-11-1865 te Roeselare, overleden op 25-01-1950 te Roeselare op 84-jarige leeftijd, echtgenoot van Willaert Juliana. De familiën Arteel, Willaert en Verhaeghe.
 
118987 HUYGELIER, Leontine, geboren op 25-02-1866 te Roeselare, overleden op 16-06-1930 te Gullegem op 64-jarige leeftijd, echtgenote van Debrouwere Gustaaf-Henri. Lid van de Confrerie van het H.-Sakrament en de Bond van het H.-Hart.
 
118988 DEGAND, Juliana, geboren op 03-09-1866 te Roeselare, overleden op 10-06-1928 te Roeselare op 61-jarige leeftijd, weduwe van Maes Victor. Lid van de Genootschappen van het H.-Hart van Jezus, van O.-L.-Vrouw van Lourdes en van de H.-Barbara.
 
101404 VERSTRAETE, Henri, geboren op 27-09-1866 te Roeselare, overleden op 07-09-1949 te Oostnieuwkerke op 82-jarige leeftijd, echtgenoot van Debal Eugenia. Lid van de Broederschap van het H.-Hart.
 
118989 RODENBACH, Hippolite, geboren op 11-01-1867 te Roeselare, overleden op 05-12-1941 te Roeselare op 74-jarige leeftijd, weduwnaar van Loridan Alice.
 
117369 VANDERHAEGHE, Camiel Hendrik, geboren op 06-02-1867 te Roeselare, overleden op 15-02-1949 te Roeselare op 82-jarige leeftijd, echtgenoot van Tanghe Irma. Lid van de Bond van het H.-Hart en van andere godvruchtige genootschappen. De familiën Vanderhaeghe, Tanghe, Vanrobaeys en Dejonghe.
 
118990 VANDAELE, Karel-Henri, geboren op 07-02-1867 te Roeselare, overleden op 09-02-1940 te Oostnieuwkerke op 73-jarige leeftijd, weduwnaar van Soen Elisa.
 
118991 OSTYN, Maria-Louisa, geboren op 27-04-1868 te Roeselare, overleden op 25-10-1931 te Rumbeke op 63-jarige leeftijd, echtgenote van Ollevier Edmond. Lid van de Genootschappen van 't H.-Sakrament, de H.-Herten, de Geloovige Zielen en den wekelijkschen kruisweg.
 
101395 CORNEILLIE, Justine, geboren op 01-01-1869 te Roeselare, overleden op 24-11-1953 te Roeselare op 84-jarige leeftijd, weduwe van Vandermeersch Julien. De familiën Corneillie, Vandermeersch, Crabbe en Callebert.
 
118992 DELGATTE, Victor-Jules, geboren op 09-01-1869 te Roeselare, overleden op 06-04-1935 te Roeselare op 66-jarige leeftijd. Burgerlijk Oorlogsinvalide.
 
118993 FEYS, August Polydor Jozef, geboren op 20-03-1869 te Roeselare, overleden op 22-12-1944 te Roeselare op 75-jarige leeftijd. Zoon van wijlen Joannes en van Annette Delaere.
 
118994 VANDEPUTTE, Eugenie, geboren op 07-10-1869 te Roeselare, overleden op 11-04-1935 te Roeselare op 65-jarige leeftijd, echtgenote van Lefere Petrus. Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen. .
 
118995 HOORNE, Cyrille, geboren op 23-10-1869 te Roeselare, overleden op 04-05-1937 te Sint-Eloois-Winkel op 67-jarige leeftijd, echtgenoot van Verloo Flavie. Lid van 't Genootschap van 't H.-Sakrament, het H.-Hart van Jezus en de H.-Familie.
 
118996 DEGRYSE, Virginie-Maria, geboren op 08-12-1869 te Roeselare, overleden op 12-10-1931 te Roeselare op 61-jarige leeftijd, echtgenote van Vanbecelaere Constant.
 
118997 VANDOOREN, Constant-Adolf, geboren op 08-02-1870 te Roeselare, overleden op 24-10-1935 te Roeselare op 65-jarige leeftijd, echtgenoot van Vanlerberghe Paulina-Maria.
 
101421 SALEMBIER, Maria-Louisa, geboren op 03-04-1870 te Roeselare, overleden op 07-02-1960 te Roeselare op 89-jarige leeftijd, weduwe van Bogaert Victor.
 
101420 DENOLF, Henri, geboren op 22-05-1870 te Roeselare, overleden op 10-08-1948 te Roeselare op 78-jarige leeftijd, echtgenoot van Provoost Leonie.
 
118998 SAMIJN, Emiel, geboren op 29-05-1870 te Roeselare, overleden op 15-07-1953 te Ertvelde op 83-jarige leeftijd.
 
118999 CALLEBERT, Maurits (code: religieus), geboren op 16-09-1870 te Roeselare, overleden op 06-01-1949 te Roeselare op 78-jarige leeftijd. Zoon van wijlen Ferdinand en van Marie-Louise Blieck. Hij was de wereldse vader van de Arme Klaren.
 
119000 BOUQUET, Jules, geboren op 08-10-1870 te Roeselare, overleden op 03-03-1945 te Ieper op 74-jarige leeftijd, echtgenoot van Schinckel Emma.
 
101411 DEGRYSE, Eugeen-Alfons, geboren op 14-10-1870 te Roeselare, overleden op 01-07-1950 te Roeselare op 79-jarige leeftijd, echtgenoot van Vermynck Bertha. De familiën Degryse, Roseboom, Vermynck en Thomas.
 
101416 NOPPE, Edmond, geboren op 19-08-1871 te Roeselare, overleden op 07-12-1958 te Roeselare op 87-jarige leeftijd, weduwnaar van Vandenbossche Eugenie.
 
119001 HERREMAN, Alfons, geboren op 19-12-1871 te Roeselare, overleden op 27-11-1939 te Roeselare op 67-jarige leeftijd, weduwnaar van Ost Celina Philomena. Lid van de Communiebond der mannen, en 't Genootschap der H.-Familie.
 
117726 VERBEKE, Emma, geboren op 13-01-1872 te Roeselare, overleden op 25-04-1954 te Roeselare op 82-jarige leeftijd, weduwe van Laruywe Theofiel.
 
119002 MANDEVILLE, Alfons, geboren op 02-03-1872 te Roeselare, overleden op 03-02-1951 te Roeselare op 78-jarige leeftijd. Zoon van Petrus-Amand en van Maria Roselle.
 
119003 OSSTYN, Alfons, geboren op 09-05-1872 te Roeselare, overleden op 05-05-1934 te Roeselare op 61-jarige leeftijd, echtgenoot van Maes Eulalie. Stedelijk Politie-agent van 1e klas.
 
119004 DEMEESTER, Petrus-Jan, geboren op 15-05-1872 te Roeselare, overleden op 26-12-1938 te Roeselare op 66-jarige leeftijd, echtgenoot van Dumortier Henriette. Lid van de Bond van het H.-Hart en van andere godvruchtige genootschappen der parochie.
 
101389 HOUTHOOFD, Petrus-Franciscus, geboren op 12-11-1872 te Roeselare, overleden op 20-06-1946 te Roeselare op 73-jarige leeftijd, echtgenoot van Callebert Celina-Maria. De familiën Houthoofd, Deckmyn, Callebert, Deroo, Engels, Vancoillie, Declercq en Buyse.
 
119005 KINDT, Victor, geboren op 28-12-1872 te Roeselare, overleden op 12-03-1928 te Rumbeke op 55-jarige leeftijd, echtgenoot van Adam Romanie.
 
119006 VANNESTE, Clara, geboren op 22-01-1873 te Roeselare, overleden op 14-02-1938 te Roeselare op 65-jarige leeftijd. Mejuffer.
 
119007 LEMAITRE, Elisa, geboren op 19-06-1873 te Roeselare, overleden op 28-04-1951 te Roeselare op 77-jarige leeftijd, echtgenote van Verstraete Cyriel.
 
119008 VANDEMAELE, Irma-Lucia, geboren op 12-11-1873 te Roeselare, overleden op 15-02-1937 te Roeselare op 63-jarige leeftijd, weduwe van Depoot Jozef. Onderprefekte van de H.-Familie en lid van de parochiale godvruchtige genootschappen.
 
119009 BOUCKENOOGHE, Petrus, geboren op 17-11-1873 te Roeselare, overleden op 30-04-1933 te Roeselare op 59-jarige leeftijd, echtgenoot van Samyn Rosalia. Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen. .
 
119010 DECLERCQ, Remi, geboren op 09-03-1874 te Roeselare, overleden op 05-08-1914 te Roeselare op 40-jarige leeftijd, echtgenoot van Grysperre Emma. Lid van de Confrerie der H.-Barbara en 't Genootschap van Sint-Franciscus en de H.-Familie.
 
119011 ARTEEL, Celina, geboren op 18-04-1874 te Roeselare, overleden op 30-03-1926 te Roeselare op 51-jarige leeftijd, echtgenote van Renier Leonard.
 
119012 KINDT, Maria-Silvie, geboren op 30-06-1874 te Roeselare, overleden op 31-01-1937 te Roeselare op 62-jarige leeftijd, echtgenote van Verbeke August. Lid van de Broederschap der Geloovige Zielen en 't Genootschap van de H.-Moeder Anna.
 
119013 VERHALLEMAN, Celina, geboren op 13-09-1874 te Roeselare, overleden op 13-05-1945 te Roeselare op 70-jarige leeftijd, weduwe van Lambersy Jules.
 
119014 ALOSSERY, Eugenie-Silvie, geboren op 09-11-1874 te Roeselare, overleden op 09-03-1929 te Roeselare op 54-jarige leeftijd. Dochter van Joannes en van Silvie Debois. Lid van de Congregatie van O.-L.-Vrouw en van de parochiale broederschappen en ingeschreven in het Zieken Apostolaat.
 
119015 RAMBOER, Victorina-Leonia, geboren op 05-02-1875 te Roeselare, overleden op 18-02-1932 te Roeselare op 57-jarige leeftijd, echtgenote van Crombez Hendrik-Karel.
 
117727 VANNESTE, Jules-Joseph (code: religieus), geboren op 05-04-1875 te Roeselare, overleden op 04-10-1952 te Roeselare op 77-jarige leeftijd. Rustend pastoor te Aarsele. De familiën Vanneste, Catulle en Legein.
 
101413 HOUTHOOFD, Jules, geboren op 14-04-1875 te Roeselare, overleden op 22-09-1952 te Moresnet (Chapelle) op 77-jarige leeftijd, weduwnaar van Ingels Elisa. De familiën Houthoofd, Ingels en Maes.
 
101406 VANBECELAERE, Victor-Isidoor, geboren op 06-09-1875 te Roeselare, overleden op 07-08-1952 te Roeselare op 76-jarige leeftijd, echtgenoot van Vandeputte Emerentia. Lid van de Bond van het H.-Hart en van andere godvruchtige genootschappen. De familiën Vanbecelaere, Vandeputte, Vanhaelewyn en Kesteloot.
 
101407 HERREMANS, Jules, geboren op 26-09-1875 te Roeselare, overleden op 16-02-1952 te Roeselare op 76-jarige leeftijd, weduwnaar (1) van Soenen Elodie, weduwnaar (2) van Hemeryck Maria-Leontine. De familiën Herremans, Vermeulen, Soenen, Hemeryck en Missiaen.
 
110185 SAMYN, Victor (code: foto), geboren op 25-12-1875 te Roeselare, overleden op 24-11-1919 te Roeselare op 43-jarige leeftijd, echtgenoot van Bostoen Helena.
 
101378 ROMMELAERE, Michel-Constant-Ferdinand, geboren op 23-01-1876 te Roeselare, overleden op 09-08-1963 te Roeselare op 87-jarige leeftijd, echtgenoot van Vandeginste Eugenie. De families Rommelaere, Vandeginste, Loncke en Vermeersch.
 
101418 PROVOOST, Camiel, geboren op 08-03-1876 te Roeselare, overleden op 25-08-1951 te Ardooie op 75-jarige leeftijd, echtgenoot van Verhoest Alida-Maria. De familiën Provoost, Gekiere, Verhoest en Beheyt.
 
101417 VAN CALBERGH, Euphemia, geboren op 01-07-1876 te Roeselare, overleden op 16-01-1959 te Roeselare op 82-jarige leeftijd, weduwe van Thibau Valère. De familiën Thibau, Callebert, Berlamont en Bouteca.
 
110178 VANNESTE, Joseph (code: foto), geboren op 17-07-1876 te Roeselare, overleden op 06-06-1929 te Brussel op 52-jarige leeftijd, echtgenoot van De Busschere Marie.
 
101419 SALEMBIER, Aloïs-Leopold, geboren op 21-10-1876 te Roeselare, overleden op 19-09-1949 te Roeselare op 72-jarige leeftijd, weduwnaar van Aerbeydt Emma.
 
119016 DEPUYDT, Pharailde-Rosalie, geboren op 21-03-1877 te Roeselare, overleden op 28-09-1932 te Izegem op 55-jarige leeftijd, echtgenote van Steverlynck Eugeen. Lid van de Broederschap van 't H.-Sacrament. Woonachtig te Rumbeke.
 
119017 BONTE, Marie-Thérèse, geboren op 08-05-1877 te Roeselare, overleden op 08-04-1950 te Marke op 72-jarige leeftijd, weduwe van Carbonez Alexis. Overleden in het Sint-Jozef Rustoord.
 
101387 EDELBORGH, Charles, geboren op 06-07-1877 te Roeselare, overleden op 05-02-1958 te Roeselare op 80-jarige leeftijd, echtgenoot van Vancoillie Emma. De familiën Edelborgh, Deckmyn, Vancoillie en Deckmyn.
 
119018 VAN DER MEERSCH, Emma, geboren op 14-07-1877 te Roeselare, overleden op 11-06-1938 te Ertvelde op 60-jarige leeftijd, echtgenote van Samyn Charles.
 
101408 DEMEY, Henri-Camiel, geboren op 08-09-1877 te Roeselare, overleden op 12-01-1962 te Roeselare op 84-jarige leeftijd, weduwnaar van Brulez Stefanie. Overleden in de Maria's rustoord kliniek. Ere-ijveraar van de Bond van het H.-Hart. Lid van de broederschappen van het H.-Hart, H.-Sacrament en Sinte-Godelieve. De families Demey, Dousy, Burlez en Acx.
 
119019 DEMUYNCK, Jules, geboren op 14-10-1877 te Roeselare, overleden op 10-10-1959 te Roeselare op 81-jarige leeftijd, echtgenoot van Deschrijver Marie.
 
101409 VERGOTE, Julia, geboren op 01-11-1877 te Roeselare, overleden op 01-02-1974 op 96-jarige leeftijd, weduwe van Commeyne Victor. Lid van de Boerinnengilde. De families Vergote-Vereecke en Commeyne-Degrijse.
 
101379 VERSTRAETE, Celina-Maria, geboren op 04-03-1878 te Roeselare, overleden op 09-08-1954 te Roeselare op 76-jarige leeftijd, weduwe van Huyghebaert Jules. Lid van de H.-Familie en van de godvruchtige genootschappen. De familiën Verstraete, Huyghebaert, Coussement en Cracco.
 
101414 BOUCKENOOGHE, Jeroom, geboren op 20-04-1878 te Roeselare, overleden op 29-12-1952 te Roeselare op 74-jarige leeftijd, echtgenoot van Huys Silvie. De familiën Bouckenooghe, Huys, Meersman, Vanderheere en Lambersy.
 
101410 VANDEN BERGHE, Hélène, geboren op 18-10-1878 te Roeselare, overleden op 16-09-1964 te Roeselare op 85-jarige leeftijd. Dochter van wijlen René en van Maria Stubbe. Ere-prefekte van de Heilige Familie voor de meisjes. Lid van meerdere godvruchtige genootschappen. .
 
101415 VERMEULEN, Jules, geboren op 07-03-1879 te Roeselare, overleden op 15-05-1961 te Roeselare op 82-jarige leeftijd, echtgenoot van Witdouck Malvina.
 
119020 CROP, Maria, geboren op 20-05-1879 te Roeselare, overleden op 04-11-1927 te Jette op 48-jarige leeftijd, echtgenote van Massaer August.
 
101383 DECLERCQ, Emerence, geboren op 18-09-1879 te Roeselare, overleden op 19-05-1958 te Ardooie op 78-jarige leeftijd, weduwe van Vanneste Pieter. Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen. De familiën Declercq, Vanneste, Detailleur en Nollet.
 
119021 GELLYNCK, Valeer-Jozef, geboren op 19-09-1879 te Roeselare, overleden op 31-08-1941 te Ledegem op 61-jarige leeftijd, weduwnaar (1) van Roets Alida, weduwnaar (2) van Osstyn Eugenia. Weduwnaar in 3de huwelijk van Emerence Lammertyn.
 
101412 WITDOUCK, Malvina, geboren op 11-10-1879 te Roeselare, overleden op 30-11-1961 te Roeselare op 82-jarige leeftijd, weduwe van Vermeulen Jules.
 
117370 DUJARDIN, Bertha, geboren op 12-10-1879 te Roeselare, overleden op 18-12-1948 te Roeselare op 69-jarige leeftijd, echtgenote van Verbeke August. Yveraarster van de Bond van het H.-Hart, het genootschap H.-Familie en de moeder Anna en van andere godvruchtige genootschappen. De families Verbeke-Dujardin, Dupon-Verbeke, Demaitre-Verbeke en Verbeke-Vermeersch.
 
119022 TERMOTE, Theofiel-Camiel, geboren op 17-05-1880 te Roeselare, overleden op 23-12-1940 te Roeselare op 60-jarige leeftijd, echtgenoot van Cappelle Hermenie-Leonie. Lid van de Bond van het H.-Hart, de derde Orde van Sint-Franciscus, de H.-Familie en de H.-Barbara.
 
101394 HOFLACK, Petrus-Alfons, geboren op 06-06-1880 te Roeselare, overleden op 25-07-1943 te Roeselare op 63-jarige leeftijd, echtgenoot van Sinnaeve Lia. De familiën Hoflack, Huyghebaert, Sinnaeve en Debacker.
 
119023 VAN EECKHOUTTE, Gustaaf, geboren op 21-07-1880 te Roeselare, overleden op 21-11-1935 te Roeselare op 55-jarige leeftijd, weduwnaar (1) van Feys Flavie, echtgenoot (2) van Cappelle Julia. Hij miek deel uit van den Mannencommuniebond en van de godvruchtige genootschappen der O.-L.-Vrouw parochie.
 
110186 SAMYN, Emile-Auguste (code: foto), geboren op 25-07-1880 te Roeselare, overleden op 15-06-1928 te Moeskroen op 47-jarige leeftijd, echtgenoot van Deceuninck Elisa.
 
101384 MUYLLE, Amedina-Elisa, geboren op 03-10-1880 te Roeselare, overleden op 20-07-1949 te Beveren-Roeselare op 68-jarige leeftijd, weduwe (1) van Decoene Henri-Cyriel, weduwe (2) van Deriemaeker Camiel-Eduard. Lid van de Sint-Annacongregatie en alle godvruchtige genootschappen der parochie. De familiën Muylle, Decoene, Vancoillie, Valcke, Deriemaeker en Cuysse.
 
101390 SEYNAEVE, Clara Maria Ghislena, geboren op 01-02-1881 te Roeselare, overleden op 13-04-1959 te Roeselare op 78-jarige leeftijd. Juffrouw. Dochter van wijlen Hippoliet en van Maria De Kiere. Lid van de Derde-Orde en de Maria-Congregatie. Prefekte en Ere-Organiste van de H.-Familie der Meisjes en lid van al de godvruchtige Genootschappen der Parochie. De familiën Seynaeve, De Kiere, Willem en Vandendriessche.
 
119024 NICKELSON, Jules-Camiel, geboren op 12-06-1881 te Roeselare, overleden op 11-07-1943 te Beveren bij Roeselare op 62-jarige leeftijd, echtgenoot van Vande Ghinste Marie. Lid van de Bond van het H.-Hart van de Xaverianen en van andere godvruchtige genootschappen. .
 
101381 DENYS, Eugeen-Robert, geboren op 02-10-1881 te Roeselare, overleden op 02-12-1950 te Roeselare op 69-jarige leeftijd, echtgenoot van Van Maele Rachel. De families Denys, Taillieu, Van Maele en De Snick.
 
110180 MOERMAN, Lucia (code: foto), geboren op 20-02-1882 te Roeselare, overleden op 11-10-1913 te Beveren-Roeselare op 31-jarige leeftijd. Dochter van Franciscus en van wijlen Maria-Theresia Ampe.
 
101386 CLAEYS, Julia, geboren op 09-03-1882 te Roeselare, overleden op 28-10-1962 te Roeselare op 80-jarige leeftijd, weduwe van Casteleyn Florent. De families Claeys, Casteleyn, Thomas en Lietaert.
 
101425 DUPON, Jozef-Hendrik, geboren op 02-05-1882 te Roeselare, overleden op 03-10-1952 te Roeselare op 70-jarige leeftijd, weduwnaar (1) van Vanackere Emilia-Maria, echtgenoot (2) van Lietaert Maria-Pauwelina. Oudstrijder 1914-1918. Ere-Commissatis van Rumbeke. De familiën Dupon, Lietaert, Megret en Rommelaere.
 
101422 DEJONCKHEERE, Elodie-Maria, geboren op 31-07-1882 te Roeselare, overleden op 19-10-1964 te Roeselare op 82-jarige leeftijd, weduwe van Vanallemeersch Richard. De familiën Dejonckheere, Vanallemeersch, Deceuninck en Gruyaert.
 
119025 DENYS, Bertha, geboren op 02-08-1882 te Roeselare, overleden op 01-12-1921 te Roeselare op 39-jarige leeftijd. Jufvrouw. Lid der Congregatie van O.-L.-Vrouw en van andere godvruchtige genootschappen. .
 
119026 DEGRYSE, Albert-Jules, geboren op 07-10-1882 te Roeselare, overleden op 11-04-1939 te Rumbeke op 56-jarige leeftijd, echtgenoot van Vermeylen Maria. Voorzitter van het Christen Vakverbond en het Gildhuis. Lid van al de godvruchtige genootschappen en van de H.-Familie.
 
110940 SINNAEVE, Jules Joseph, geboren op 25-10-1882 te Roeselare, overleden op 03-09-1903 te Roeselare op 20-jarige leeftijd. Zoon van Pieter en van Nathalie Debacker.
 
101424 DERUYTER, Emiel-Jozef, geboren op 04-11-1882 te Roeselare, overleden op 01-06-1951 te Gits op 68-jarige leeftijd, echtgenoot van Taillieu Flavie. Lid van al de bestaande confrerieën. De familiën Deruyter, Decoster, Taillieu en Opsomer.
 
117371 CREUS, Marie, geboren op 04-12-1882 te Roeselare, overleden op 28-02-1954 te Roeselare op 71-jarige leeftijd, weduwe van Blondeel Cyriel. Lid van de parochiale genootschappen. .
 
117728 DEMETS, Augusta-Clotilde, geboren op 20-01-1883 te Roeselare, overleden op 22-02-1953 te Izegem op 70-jarige leeftijd, echtgenote van Allewaert Emiel. Lid van alle godvruchtige genootschappen. De familiën Allewaert, Demets en Vandewalle.
 
110815 VANNESTE, Emile-Raymond, geboren op 01-04-1883 te Roeselare, overleden op 24-01-1893 te Roeselare op 9-jarige leeftijd. Zoon van Jan en van Eugenia Catulle. Leerling in het Klein Seminarie.
 
119027 MOERMAN, Julia, geboren op 07-08-1883 te Roeselare, overleden op 26-08-1941 te Roeselare op 58-jarige leeftijd, echtgenote van Decock Jules. Lid van de Bond van het H.-Hart en van alle andere godvruchtige genootschappen. .
 
119028 DECEUNINCK, Alberik-Cyriel, geboren op 18-12-1883 te Roeselare, overleden op 01-05-1934 te Roeselare op 50-jarige leeftijd, echtgenoot van Delbeke Silvie. Lid van de Broederschap der H.-Barbara.
 
119029 COTTYN, Alfons, geboren op 14-01-1884 te Roeselare, overleden op 27-12-1937 te Roeselare op 53-jarige leeftijd, echtgenoot van Simaeys Romanie.
 
117372 HOORNAERT, Virginie, geboren op 27-03-1884 te Roeselare, overleden op 02-03-1972 te Moorslede op 87-jarige leeftijd. Juffrouw. Dochter van wijlen Eduard en van Mathilde Cruyaert.
 
100943 NAERT, Virginia-Maria, geboren op 30-11-1884 te Roeselare, overleden op 03-06-1955 te Kortrijk op 70-jarige leeftijd, echtgenote van Vermynck Livinus-Julianus. De familiën Naert, Vermynck, Deceuninck en Deruyck.
 
101429 DEJONCKHEERE, Hector-Jules, geboren op 08-03-1885 te Roeselare, overleden op 22-07-1965 te Roeselare op 80-jarige leeftijd, echtgenoot van Devoldere Orinda. Ingeschreven in de Broederschappen van de parochie. De families Dejonckheere, Desairano, Devoldere en Cappele.
 
117373 BAEKELANDT, Richard-Joseph, geboren op 25-03-1885 te Roeselare, overleden op 16-11-1954 te Gits op 69-jarige leeftijd. Zoon van wijlen Leonard en van Leonie Verlinde.
 
117374 DEGRENDELE, Emelia-Maria-Eveline, geboren op 15-10-1885 te Roeselare, overleden op 07-06-1949 te Beveren-Roeselare op 63-jarige leeftijd, echtgenote van De Jonghe Alberic. Lid van de Sint-Annacongregatie en van alle godvruchtige genootschappen der parochie. De familiën Degrendele, Goderis, De Jonghe, Mille en Delarue.
 
101431 VANDENDRIESSCHE, Julia, geboren op 23-11-1885 te Roeselare, overleden op 09-05-1956 te Roeselare op 70-jarige leeftijd. Juffrouw. Dochter van wijlen Petrus en van Eulalie Reynaert. Raadslid van de Maria-Congregatie. Lid van de Vrijdagbond van het H.-Hart en van al de godvruchtige genootschappen der parochie.
 
101423 VANEXE, Celina Maria, geboren op 05-03-1886 te Roeselare, overleden op 11-02-1969 te Rumbeke op 82-jarige leeftijd, echtgenote van Vermeylen Alfons. De families Vanexe-Lafaut en Vermeylen-Vantieghem.
 
101430 CLOET, Louis Oscar, geboren op 16-06-1886 te Roeselare, overleden op 18-10-1964 te Roeselare op 78-jarige leeftijd, echtgenoot van Gallon Coleta Maria. De families Cloet-Debal en Gallon-Veranneman.
 
101385 CLAEYS, Pieter Alidoor, geboren op 03-07-1886 te Roeselare, overleden op 24-12-1949 te Heist-aan-Zee op 63-jarige leeftijd, echtgenoot van Devos Gabriëla. Lid van de Bond van het H.-Hart. .
 
101432 FEYS, Emile Alidor, geboren op 11-11-1886 te Roeselare, overleden op 23-11-1956 te Veurne op 70-jarige leeftijd, echtgenoot van Vermeesch Julia. Oudstrijder 1914-1918. Groot-Oorlogsverminkte. Stichter-Voorzitter N.V.I., afdeling Veurne. Gewezen schrijver N.W.O.I. De familiën Feys, Demuynck, Vermeesch en Debussche.
 
117376 CLOET, Arsène-Jozef, geboren op 05-01-1887 te Roeselare, overleden op 26-12-1958 te Beveren-Roeselare op 71-jarige leeftijd, weduwnaar van Devos Elodie-Maria. Lid van de parochiale genootschappen. De familiën Cloet, Devos, Goormachtigh en Ketels.
 
119030 VANDERMEERSCH, Albertine, geboren op 05-02-1887 te Roeselare, overleden op 01-05-1926 te Roeselare op 39-jarige leeftijd, echtgenote van Dewulf Karel. Lid van al de broederschappen op de parochie.
 
101427 DEBRAUWER, Jeroom, geboren op 07-06-1887 te Roeselare, overleden op 04-11-1958 te Roeselare op 71-jarige leeftijd, echtgenoot van Ryngaert Celina. De familiën Debrauwer, Devroe, Ryngaert en Degryse.
 
101428 VERLEDENS, Constant, geboren op 14-07-1887 te Roeselare, overleden op 20-09-1956 te Roeselare-Tassche op 69-jarige leeftijd. Zoon van wijlen Johannes en van Maria-Louise Lietaert. Trouw lid van de Bond van het H.-Hart en ingeschreven in de Broederschappen van het H.-Hart, O.-L.-Vrouw van Lourdes en de H.-Barbara.
 
101426 DEBRAUWER, Alberic, geboren op 25-09-1887 te Roeselare, overleden op 09-02-1955 te Roeselare op 67-jarige leeftijd, weduwnaar van Vanderhaeghe Coralie. De familiën Debrauwer, Vanderhaeghe, Christiaens en Vancoillie.
 
101433 BOUCKAERT, Jozef, geboren op 18-10-1887 te Roeselare, overleden op 17-02-1962 te Roeselare op 74-jarige leeftijd. Zoon van wijlen Edmond en van Rosalia Dejonghe. Stichter en IJveraar van de Bond van het H.-Hart. Lid van het Legioen van Maria, Genootschap van den H.-Vincentius, Sint-Ignasiusvereniging, Derde orde van Sint-Franciscus en het Priesteruurgebed. Prefekt van de H.-Familie.
 
101400 SAGON, Elisa-Maria, geboren op 22-06-1888 te Roeselare, overleden op 08-09-1955 te Roeselare op 67-jarige leeftijd, weduwe (1) van Wyffels Victor, echtgenote (2) van Vanhalewyn Gustave.
 
119031 SAMIJN, Gabriel Daniel, geboren op 23-06-1888 te Roeselare, overleden op 14-07-1957 te Ertvelde op 69-jarige leeftijd. Oudstrijder 1914-1918. .
 
119032 CUVELIER, Maria-Julia, geboren op 08-02-1889 te Roeselare, overleden op 18-03-1951 te Roeselare op 62-jarige leeftijd. Dochter van Constant en van Pharailde Devos.
 
119033 CALMEYN, Robert-Charles, geboren op 20-03-1889 te Roeselare, overleden op 19-07-1936 te Roeselare op 47-jarige leeftijd, echtgenoot van Vansteelandt Bertha.
 
119034 VANDENBULCKE, Maria-Helena, geboren op 18-08-1889 te Roeselare, overleden op 09-03-1943 te Roeselare op 53-jarige leeftijd, echtgenote van Vandenabeele René.
 
119035 PARMENTIER, Maria, geboren op 23-08-1889 te Roeselare, overleden op 06-06-1939 te Roeselare op 49-jarige leeftijd, echtgenote van Vercruysse Joseph.
 
119036 AMEYE, Maria-Philomena, geboren op 08-04-1890 te Roeselare, overleden op 17-06-1932 te Roeselare op 42-jarige leeftijd, echtgenote van Michiels Alphonsus-Victor.
 
101439 GELDOF, Alice, geboren op 07-07-1890 te Roeselare, overleden op 20-07-1968 te Ardooie op 78-jarige leeftijd. Mejuffrouw. Dochter van Gustaaf en van Marie-Louise Detailleur. Overleden in het Rustoord.
 
101445 PARMENTIER, Jeanne, geboren op 31-08-1890 te Roeselare, overleden op 05-06-1957 te Roeselare op 66-jarige leeftijd, echtgenote van Soenen Cyrille. Prefekte in de Vergadering van de H.-Familie van de Vrouwen. Lid van al de godvruchtige genootschappen van de parochie. De families Soenen, Parmentier en Vandamme.
 
117377 VANHAELEWIJN, Julia, geboren op 04-10-1890 te Roeselare, overleden op 18-08-1971 te Roeselare op 80-jarige leeftijd, weduwe van Desaele Victor. Overleden in de H.-Hartkliniek. De families Vanhaelewijn, Proot, Desaele en Leenknecht.
 
101437 VANNESTE, Madeleine, geboren op 21-12-1890 te Roeselare, overleden op 17-03-1968 te Poperinge op 77-jarige leeftijd, echtgenote van Sansen Valère. De families Sansen-Vanneste, Vanneste-Degrendele en Sansen-Decorte.
 
101392 HUYGHEBAERT, Bertha-Adronie, geboren op 13-12-1891 te Roeselare, overleden op 30-01-1949 te Roeselare op 57-jarige leeftijd, echtgenote van Lombaert Maurits. Lid van de Bond van het H.-Hart, de H.-Familie, het Priesteruurgebed en van andere godvruchtige genootschappen der parochie.
 
117378 HUYGHEBAERT, Leon, geboren op 08-03-1892 te Roeselare, overleden op 24-02-1955 te Roeselare op 62-jarige leeftijd, echtgenoot van Dujardin Zoë. Oudstrijder 1914-1918. De familiën Huyghebaert, Crevits, Dujardin, Mortier, Verhamme en Geldhof.
 
101382 VANDE PUTTE, Jozef, geboren op 25-03-1892 te Roeselare, overleden op 22-02-1961 te Roeselare op 68-jarige leeftijd, echtgenoot van Lybeer Maria. Lid van de Bond van het H.-Hart. .
 
101441 BOUCKENOOGHE, Edmond, geboren op 02-04-1892 te Roeselare, overleden op 15-07-1966 te Roeselare op 74-jarige leeftijd, weduwnaar (1) van Vandecappelle Bertha, echtgenoot (2) van Demuynck Aline. De families Bouckenooghe, Samyn, Demuynck en Vandevelde.
 
101440 CASTELEYN, Oktaaf, geboren op 14-08-1893 te Roeselare, overleden op 09-01-1962 te Torhout op 68-jarige leeftijd, echtgenoot van Vandecaveye Florence. Oudstrijder-Vuurkruiser 1914-1918. Ere-Schoolhoofd. Koster-organist van de parochie Sint-Jozef te Wijnendale-Ichtegem. Lid van de derde orde van de H.-Franciscus, van de H.-Hartebond en van alle godvruchtige en profane genootschappen van de parochie.
 
119037 DECLERCQ, Jules-Alphonse, geboren op 20-12-1893 te Roeselare, overleden op 02-10-1940 te Kortrijk op 46-jarige leeftijd, echtgenoot van Derycke Madeleine.
 
119038 VANNESTE, Victor, geboren op 03-01-1894 te Roeselare, overleden op 03-01-1938 te Roeselare op 44-jarige leeftijd, echtgenoot van Naert Bertha.
 
119039 ALLEMAN, Sidonia, geboren op 13-05-1895 te Roeselare, overleden op 25-10-1917 te Berg op 22-jarige leeftijd. Uitwijkeling der stad Menen.
 
101444 FEYS, Omer Alfons, geboren op 10-08-1895 te Roeselare, overleden op 07-05-1950 te Deurne op 54-jarige leeftijd, echtgenoot van Laevens Agnes Maria. Lid van de Bond van het H.-Hart en van het Broederschap der Gelovige Zielen.
 
119040 FIERS, Josephina-Maria, geboren op 29-09-1895 te Roeselare, overleden op 26-01-1927 te Roeselare op 31-jarige leeftijd, echtgenote van Dupon Jozef-Marcel.
 
119041 VERHAMME, Rachel, geboren op 14-11-1895 te Roeselare, overleden op 16-03-1949 te Roeselare op 53-jarige leeftijd, weduwe van Florin Georges. Lid van de Communiebond en van de godvruchtige genootschappen der parochie.
 
101391 HUYGHE, Boudewijn, geboren op 13-10-1896 te Roeselare, overleden op 20-04-1958 te Roeselare op 61-jarige leeftijd. Zoon van wijlen Victor en van Julia Sambaer.
 
101435 CALLEWAERT, Herminie, geboren op 16-12-1896 te Roeselare, overleden op 02-01-1963 te Roeselare op 66-jarige leeftijd, echtgenote van De Coninck Jozef. IJveraarster van de Bond van het H.-Hart en prefecte van de H.-Familie. De families Callewaert, De Coninck, Velghe en Flamand.
 
119042 VANHOUTTEGHEM, Boudewijn, geboren op 16-03-1897 te Roeselare, overleden op 14-06-1924 te Roeselare op 27-jarige leeftijd. Zoon van Camiel en van Louise Vandenbroucke.
 
101438 DEKIERE, Boudewijn, geboren op 11-09-1897 te Roeselare, overleden op 01-07-1959 te Roeselare op 61-jarige leeftijd, echtgenoot van Colpaert Elisa. De familiën Dekiere, Colpaert, Masselin en Declercq.
 
110183 DELPORTE, Elisa-Augusta (code: foto), geboren op 16-09-1897 te Roeselare, overleden op 04-03-1932 te Roeselare op 34-jarige leeftijd, echtgenote van Blomme Jozef. Lid van de genootschappen van de HH.-Herten, H.-Sacrament en Geloovige Zielen.
 
101436 VAN ISEGHEM, Jozef, geboren op 20-09-1897 te Roeselare, overleden op 21-08-1959 te Roeselare op 61-jarige leeftijd, weduwnaar van Demeester Madeleine. De familiën Van Iseghem, Demeester, Dedrijvere en Callewaert.
 
119043 ALLEMAN, Celina-Gabrielle, geboren op 13-03-1898 te Roeselare, overleden op 24-05-1941 te Roeselare op 43-jarige leeftijd, echtgenote van Coussement Robert.
 
117381 GRYMONPREZ, Amandine, geboren op 23-03-1898 te Roeselare, overleden op 16-04-1971 te Brugge op 73-jarige leeftijd, echtgenote van D'Hoore Germain. De families D'hoore, Grymonprez, Haghedooren en Van Quekelberghe.
 
101399 LONCKE, Joseph Amatus Eugeen, geboren op 03-06-1898 te Roeselare, overleden op 24-03-1948 te Roeselare op 49-jarige leeftijd, echtgenoot van Deceuninck Rachel. Gemeenteraadslid en lid van de Commissie van Openbaren Onderstand. De familiën Loncke-Hoste, Vandemoortele, Levrouw en Deceuninck-Missine.
 
101442 DEWEERDT, Pascal-Amand, geboren op 27-06-1898 te Roeselare, overleden op 01-01-1969 te Roeselare op 70-jarige leeftijd, echtgenoot van Houpe Maria. De families Deweerdt, Six, Houpe en Degryze.
 
119044 DE CONINCK, Michel, geboren op 05-07-1898 te Roeselare, overleden op 10-09-1956 te Roeselare op 58-jarige leeftijd, weduwnaar van Deceuninck Rachel.
 
101434 DELFORCE, Emiel, geboren op 01-12-1898 te Roeselare, overleden op 28-12-1950 te Rumbeke op 52-jarige leeftijd, echtgenoot van Sercu Martha. De familiën Delforce, Sercu, Lanssens en Kinsabil.
 
119045 DRIESSENS, Georges, geboren op 27-05-1899 te Roeselare, overleden op 12-06-1942 te Brugge op 43-jarige leeftijd, echtgenoot van Vannieuwenhuyse Margriet. Lid van de Bond van het H.-Hart. .
 
101393 CALLEBERT, Susanna, geboren op 30-08-1899 te Roeselare, overleden op 03-12-1969 te Roeselare op 70-jarige leeftijd, weduwe (1) van Vermeire Joseph, echtgenote (2) van Verfaillie Joseph. De families Callebert, Decloedt, Verfaillie, Lambrecht en Vermeire.
 
101443 VERSTRAETE, Martha, geboren op 16-09-1899 te Roeselare, overleden op 29-03-1969 te Roeselare op 69-jarige leeftijd, weduwe van Deconinck Camiel. De families Verstraete, Deconinck en Compernolle.
 
119046 SOENEN, Alina-Paulina, geboren op 14-01-1900 te Roeselare, overleden op 24-03-1939 te Roeselare op 39-jarige leeftijd, echtgenote van Vandenberghe Petrus-Gustaaf. Lid van de Communiebond der christene moeders en van het Ziekenapostolaat.
 
101448 DUJARDIN, Alida-Maria, geboren op 06-05-1901 te Roeselare, overleden op 16-03-1953 te Roeselare op 51-jarige leeftijd, echtgenote van Baes Jozef. De familiën Baes, Dujardin en Decroix.
 
119047 BRUNFAUT, Odiel-August, geboren op 12-05-1901 te Roeselare, overleden op 29-09-1936 te Roeselare op 35-jarige leeftijd, echtgenoot van Vandekerckhove Flavie. Lid van de Communiebond en der broederschap van 't H.-Hart en de H.-Barbara.
 
119048 DEGRYSE, Omer-Leon, geboren op 23-12-1901 te Roeselare, overleden op 15-02-1938 te Roeselare op 36-jarige leeftijd, echtgenoot van Brysse Paula. Lid van de Communiebond zijner parochie.
 
101451 CALLEWAERT, Jeanne-Marie, geboren op 18-01-1902 te Roeselare, overleden op 02-09-1966 te Blikschote op 64-jarige leeftijd, echtgenote van Verschelde Richard. De families Verschelde, Callewaert, Debrauwer en Desender.
 
119049 COMMEYNE, Henri-Camiel, geboren op 20-01-1902 te Roeselare, overleden op 22-11-1942 te Roeselare op 40-jarige leeftijd. Zoon van Pieter en van Romanie Cardoen.
 
119050 SPEYBROUCK, Joseph, geboren op 15-02-1902 te Roeselare, overleden op 02-02-1923 te Elsene op 20-jarige leeftijd. Zoon van Gustaaf en van Emma Scheldeman. Soldaat bij 't luchtvaartkorps te Evere. Overleden in het Krijgshospitaal. Lid van de Confrerie der H.-Barbara en de Sint-Jozefsbond op zijne geboorteparochie Sint-Michiels.
 
119051 MACOCQ, Maurice, geboren op 18-05-1902 te Roeselare, overleden op 15-07-1951 te Ukkel op 49-jarige leeftijd, echtgenoot van Roose Octavie.
 
101449 PYPPE, Maurits, geboren op 11-06-1902 te Roeselare, overleden op 25-10-1963 te Roeselare op 61-jarige leeftijd, echtgenoot van Bouckenooghe Joanna. De families Pyppe, Bouckenooghe, Ameye en Ingels.
 
119052 VANNESTE, Jozef Louis, geboren op 13-07-1902 te Roeselare, overleden op 16-02-1942 te Aken-Elbe op 39-jarige leeftijd, echtgenoot van Christiaens Yvonne.
 
119053 DEBRABANT, Emiel, geboren op 08-11-1902 te Roeselare, overleden op 28-02-1936 te Roeselare op 33-jarige leeftijd, echtgenoot van Sambaer Anna.
 
101452 VANLANDUYT, Henri, geboren op 07-04-1903 te Roeselare, overleden op 05-10-1952 te Roeselare op 49-jarige leeftijd, echtgenoot van Verlinde Maria. De familiën Vanlanduyt, Verlinde en Dumortier.
 
100660 VINCKIER, Michel (code: BZIO), geboren op 27-06-1903 te Roeselare, overleden op 14-12-1994 te Roeselare op 91-jarige leeftijd, weduwnaar van Dewilde Flavie. De families Vinckier-Werbrouck en Dewilde-Ryckx.
 
101447 ROELENS, Leon, geboren op 19-08-1903 te Roeselare, overleden op 23-04-1968 te Roeselare op 64-jarige leeftijd, echtgenoot van Vandendriessche Alice. De families Roelens, Vandendriessche, Casteleyn en Debruyne.
 
101453 VANDEPUTTE, Stephanie, geboren op 25-08-1903 te Roeselare, overleden op 26-06-1958 te Roeselare op 54-jarige leeftijd, echtgenote van Bert Jules. De familiën Bert, Vandeputte, Dezwarte en Hellebuck.
 
119054 DE JONGHE, Oscar-Jozef, geboren op 22-11-1903 te Roeselare, overleden op 03-04-1928 te Houtem (Veurne) op 24-jarige leeftijd. Zoon van Petrus en van wijlen Juliana Bulcke.
 
101454 HUYGHEBAERT, Leo-Jozef, geboren op 10-07-1904 te Roeselare, overleden op 12-10-1948 te Roeselare op 44-jarige leeftijd, echtgenoot van Hoet Paula. De familiën Huyghebaert, Hoet, Bruneel en Berghman.
 
117384 BLOMME, Marguerite, geboren op 17-10-1904 te Roeselare, overleden op 09-07-1989 te Oostduinkerke op 84-jarige leeftijd. Lid van de K.B.G. Gewezen herberg uitbaatster in de Roeselarestraat gedurende 50 jaar. Schoonzuster van Mevrouw Paul Blomme-Pieters. De families Blomme en Verhamme.
 
117385 PILLAERT, Margareta Maria, geboren op 10-12-1904 te Roeselare, overleden op 16-11-1992 te Roeselare op 87-jarige leeftijd. Dochter van wijlen Charles en van Marie Plettinck. Overleden in het rusthuis "Ten Hove".
 
117387 DUFOOR, Martha, geboren op 17-01-1905 te Roeselare, overleden op 29-01-1991 te Roeselare op 86-jarige leeftijd, weduwe van Leenknegt Gustaaf. Overleden in het H.-Hartziekenhuis (Campus Westlaan). De families Dufoor-Cloet en Leenknegt-Vandepitte.
 
117386 KIMPE, Alfons-Juliaan, geboren op 31-01-1905 te Roeselare, overleden op 24-10-1986 te Brugge op 81-jarige leeftijd, weduwnaar van Bertrem Hortentia. Oud koloniaal. Overleden in het Sint-Janziekenhuis. De families Kimpe, Bertrem, Demeester en Dekiere.
 
119055 LAMBERSY, Angèle-Emma, geboren op 09-07-1905 te Roeselare, overleden op 26-04-1933 te Roeselare op 27-jarige leeftijd. Dochter van Jules en van Celina Verhalleman.
 
101455 SAP, Gerard Joseph, geboren op 05-09-1905 te Roeselare, overleden op 03-10-1955 te Roeselare op 50-jarige leeftijd, echtgenoot van Fenier Margareta. Lid van de Mannebond van het H.-Hart. De familiën Sap, Brulez, Fenier en Debeuf.
 
119056 VILLEZ, Jerome, geboren op 03-10-1905 te Roeselare, overleden op 09-08-1940 te Roeselare op 34-jarige leeftijd, echtgenoot van Verstraete Yvonne.
 
117388 HUYGHEBAERT, Bertha, geboren op 12-11-1905 te Roeselare, overleden op 08-11-1983 te Brugge op 77-jarige leeftijd, weduwe van Desoete Petrus.
 
117389 VERHAEGHE, Elodie Maria, geboren op 19-01-1906 te Roeselare, overleden op 22-03-1989 te Roeselare op 83-jarige leeftijd, weduwe van Feys Eugeen. De families Verhaeghe, Detailleur, Feys en Rondelez.
 
117013 DOBBELAERE, Maria (code: foto), geboren op 10-05-1906 te Roeselare, overleden op 31-08-1992 te Roeselare op 86-jarige leeftijd, weduwe van Loncke Amaat. Ere-voorzitster K.V.L.V. Overleden in het rusthuis Home Ter Dreve. De families Dobbelaere-Colpaert en Loncke-Haghedooren.
 
119057 SPEYBROUCK, Alfons, geboren op 26-11-1906 te Roeselare, overleden op 20-07-1926 te Roeselare op 19-jarige leeftijd. Zoon van Gustaf en van Emma Scheldeman.
 
117390 CAPPELLE, Magdalena Maria, geboren op 28-07-1907 te Roeselare, overleden op 24-04-1979 te Roeselare op 71-jarige leeftijd, weduwe van Desmedt Maurits. Overleden in het Stedelijk Ziekenhuis. De families Cappelle, Blomme, Desmedt en Lefere.
 
101446 VANBECELAERE, Maria, geboren op 16-09-1907 te Roeselare, overleden op 01-10-1944 te Handzame op 37-jarige leeftijd, echtgenote van Wydooghe Maurice. Lid van de Bond van de Communiënbond. De familiën Wydooghe, Vanbecelaere, Muylle, Latruwe, Decock en Decommer.
 
119058 MUYLLE, Maria-Celina, geboren op 28-11-1907 te Roeselare, overleden op 16-11-1923 te Roeselare op 15-jarige leeftijd. Dochter van Cyriel en van Marie Callewaert.
 
117014 DOBBELAERE, Marguerite (code: foto), geboren op 23-02-1908 te Roeselare, overleden op 25-01-1989 te Ingelmunster op 80-jarige leeftijd, echtgenote van Debruyne Gerard. Ere-voorzitster K.V.L.V. De families Dobbelaere, Debruyne, Colpaert en Demets.
 
119059 VANCOILLIE, Hilda, geboren op 11-03-1908 te Roeselare, overleden op 02-11-1924 te Houtem op 16-jarige leeftijd. Dochter van Victor en van Marie Raveschot.
 
119060 VANDERLINDE, Omer, geboren op 19-06-1908 te Roeselare, overleden op 29-07-1924 te Roeselare op 16-jarige leeftijd. Zoon van Henri en van Maria Vermaut. Lid van de H.-Familie.
 
119061 PLANCKE, Jean, geboren op 18-08-1908 te Roeselare, overleden op 22-12-1929 te Roeselare op 21-jarige leeftijd. Zoon van Gustave en van Elodie Vancanneyt.
 
117391 BARBIER, Michiel Hendrik, geboren op 21-11-1908 te Roeselare, overleden op 13-05-1978 te Roeselare-Beveren op 69-jarige leeftijd, echtgenoot van Coghe Maria. De families Barbier, Cracco, Coghe en Hostens.
 
101450 TANGHE, Rachel-Maria, geboren op 14-03-1909 te Roeselare, overleden op 02-11-1962 te Kachtem op 53-jarige leeftijd, echtgenote van Leenknecht Gerard. Lid van al de godvruchtige genootschappen der parochie. De families Tanghe, Leenknecht, Wittouck en Vandenabeele.
 
117214 LONCKE, Amaat Joseph Antoon (code: foto), geboren op 14-10-1909 te Roeselare, overleden op 08-09-1981 te Roeselare op 71-jarige leeftijd, echtgenoot van Dobbelaere Maria. Ere-gedeputeerde van West-Vlaanderen. Gewezen lid van het Hoofdbestuur en Bondsraad van de Belgische Boerenbond. Gewezen voorzitter van het Provinciaal Centrum van Land- en Tuinbouw en van talrijke verenigingen. Voorzitter van de Coöperatieve Zuivelfabriek Eurolac en de Landelijke Gilde Roeselare. Gewezen ondervoorzitter van de Hoge Landbouwraad. Overleden in het Stedelijk Ziekenhuis. De families Loncke-Haghedooren en Dobbelaere-Colpaert.
 
101396 VAN ISEGHEM, Gustaf, geboren op 11-12-1909 te Roeselare, overleden op 26-01-1953 te Roeselare op 43-jarige leeftijd, echtgenoot van Samyn Madeleine.
 
117392 BAELEN, Theofiel (code: foto), geboren op 21-12-1909 te Roeselare, overleden op 21-12-1992 te Roeselare op 83-jarige leeftijd, weduwnaar (1) van Misplon Martha, echtgenoot (2) van Moeyaert Maria. De families Baelen, Carrein, Misplon, Roelens en Moeyaert.
 
117393 DACHY, Etienne, geboren op 23-12-1909 te Roeselare, overleden op 28-03-1959 te Roeselare op 49-jarige leeftijd, echtgenoot van Descheemaecker Martha. Voorzitter van de Bond der Politieke Gevangenen. Serjant-Major bij de Stedelijke Brandweer. Overleden bij een ongeval. De familiën Dachy, Descheemaecker, Depuydt en Lazoen.
 
117394 PATTYN, Maria, geboren op 04-01-1910 te Roeselare, overleden op 06-06-1982 te Roeselare op 72-jarige leeftijd, echtgenote van Van Moerkercke Victor. De families Pattyn, Claeys, Van Moerkercke en De Meulenaere.
 
119062 HUYGHEBAERT, Irma-Maria, geboren op 23-03-1910 te Roeselare, overleden op 06-11-1946 te Roeselare op 36-jarige leeftijd, echtgenote van Decoene Benjamin.
 
117395 BLONDEEL, Camiel, geboren op 04-09-1910 te Roeselare, overleden op 05-01-1994 te Wakken op 83-jarige leeftijd, weduwnaar van Plettinck Joanna. Overleden in het O.-L.-Vrouw rusthuis. De families Blondeel-Creus en Plettinck-Defraeye.
 
117396 DECOCK, Jozef, geboren op 14-12-1910 te Roeselare, overleden op 29-05-1972 te Roeselare op 61-jarige leeftijd, weduwnaar (1) van Wydooghe Zoë, echtgenoot (2) van Ervinck Germaine. Oudstrijder 1940-1945. Overleden in de Maria's Rustoordkliniek. Lid van de parochiale genootschappen. De families Decock, Muylle, Wydooghe, Latruwe, Ervinck en Saelen.
 
117397 DEBEL, Gerard, geboren op 23-04-1911 te Roeselare, overleden op 15-09-1989 te Roeselare op 78-jarige leeftijd, echtgenoot van Beernaert Margarita. De families Debel-Lauwers en Beernaert-Callewaert.
 
101456 ARTEEL, Leon, geboren op 03-11-1911 te Roeselare, overleden op 30-03-1959 te Roeselare op 47-jarige leeftijd, echtgenoot van Ranson Irène. De familiën Arteel, Roelens, Ranson en Spriet.
 
101457 VANDERMEEREN, Sara, geboren op 26-01-1912 te Roeselare, overleden op 14-09-1985 te Sint-Martens-Latem op 73-jarige leeftijd, weduwe van Foulon Robert. Lid K.A.V. Ere-sekretaresse K.V.G. Ere-voorzitster B.G.J.G. De families Vandermeeren, Foulon, Herreman en Salembier.
 
117015 DOBBELAERE, Omer (code: foto), geboren op 01-04-1912 te Roeselare, overleden op 08-09-1992 te Roeselare op 80-jarige leeftijd. Zoon van wijlen Jules en Emelie Colpaert. Voorzitter Kerkfabriek H.-Kruisverheffing. Gewezen raadslid van de C.O.O. Beveren en O.C.M.W. Roeselare. Voorzitter van de Westvlaamse Veeveiling. Gewezen voorzitter van de Provinciale Vereniging van Kwekers en Houders van Rundvee van de Provincie West-Vlaanderen vzw, de Provinciale Vereniging der Vleesschapenkwekers van West-Vlaanderen, de Landelijke Gilde en van verscheidene verenigingen.
 
117398 PHLYPO, Paul, geboren op 24-05-1912 te Roeselare, overleden op 25-01-1971 te Roeselare op 58-jarige leeftijd, echtgenoot van Van Moerkercke Simonne. De families Phlypo, Delameilleure, Van Moerkercke en De Meulenaere.
 
117399 DEMORTIER, Gabrielle (code: foto), geboren op 18-08-1912 te Roeselare, overleden op 01-02-1991 te Roeselare op 78-jarige leeftijd, weduwe van Lagae Michel. Overleden in het H.-Hartziekenhuis, campus Wilgenstraat. De families Demortier-Verfaillie en Lagae-Willemyns.
 
117400 CAYTAN, Julia Maria, geboren op 29-09-1912 te Roeselare, overleden op 30-08-1992 te Roeselare op 79-jarige leeftijd, weduwe van Ronse Maurits. Overleden in het Stedelijk Ziekenhuis. De families Caytan-Nuytten en Ronse-Verhamme.
 
117401 VANHEE, Hendrika, geboren op 04-12-1912 te Roeselare, overleden op 18-12-1993 te Roeselare op 81-jarige leeftijd, echtgenote van Carbon Alfons. De families Vanhee-Melsens en Carbon-Rondelez.
 
101458 VERBEKE, Alfons-Joseph, geboren op 04-01-1913 te Roeselare, overleden op 03-11-1953 te Roeselare op 40-jarige leeftijd, weduwnaar van Verbeke Christina. De familiën Verbeke-Vercaemst en Verbeke-Haezebrouck.
 
101380 ROELENS, Magdalena Georgina, geboren op 30-01-1913 te Roeselare, overleden op 04-09-1949 te Roeselare op 36-jarige leeftijd. De families Roelens en Casteleyn.
 
101459 VERMEERSCH, Joseph-Maria, geboren op 30-03-1913 te Roeselare, overleden op 19-09-1968 te Roeselare op 55-jarige leeftijd, echtgenoot van Vancalbergh Marie-Louise. De families Vermeersch, Vancalbergh, Witdouck en Vangheluwe.
 
119063 VAN WALLEGHEM, Arthur-Alberic, geboren op 14-11-1913 te Roeselare, overleden op 16-11-1937 te Roeselare op 24-jarige leeftijd. Zoon van Alberic en van Sylvia Deraeve. Hij miek deel uit van de Communiebond.
 
117402 DECANCQ, Franciscus, geboren op 29-11-1913 te Roeselare, overleden op 05-10-1989 te Roeselare op 75-jarige leeftijd, echtgenoot van Vanackere Virginie. Oudstrijder 1940-1945. Ere-Veldwachter van Oostnieuwkerke. De families Decancq-Bonte en Vanackere-Degryse.
 
101460 VERSTRAETE, Jan, geboren op 14-12-1913 te Roeselare, overleden op 16-08-1955 te Brugge op 41-jarige leeftijd, echtgenoot van De Busschere Germaine. Lid van de Kerkfabriek van Sint-Salvator. IJveraar van den H.-Hartebond. Lid van het mannenverbond voor K.A. en van alle godvruchtige genootschappen. De familiën Verstraete, Van Eeckhoutte, De Busschere, Devriese, Lagae, Muylle en Declerck.
 
117403 DESMET, Alfons, geboren op 20-02-1914 te Roeselare, overleden op 03-12-1984 te Brugge op 70-jarige leeftijd, echtgenoot van Laquiere Maria. Overleden in de Sint-Jankliniek. De families Desmet-Meersseman en Laquiere-Vanhaerents.
 
117404 VANHAVERBEKE, Maria Juliana, geboren op 11-03-1914 te Roeselare, overleden op 06-10-1992 te Roeselare op 78-jarige leeftijd, echtgenote van Decancq Georges. Overleden in het H.-Hartziekenhuis (Campus Wilgenstraat). De families Vanhaverbeke-Heydens en Decancq-Sobry.
 
101461 BOUCKENOOGHE, Julia, geboren op 01-04-1914 te Roeselare, overleden op 20-02-1964 te Roeselare op 49-jarige leeftijd, echtgenote van Jonckheere Louis. Lid van de godvruchtige genootschappen der parochie.
 
101462 POLLET, Jeannette Cecilia, geboren op 22-08-1914 te Roeselare, overleden op 16-01-1967 te Moeskroen op 52-jarige leeftijd, echtgenote van Bostoen Guillaume. Lid van de Bond van het H.-Hart, van de godvruchtige genootschappen van het H.-Hart en het H.-Sacrament. De families Pollet, Driessens, Bostoen en Verhaeghe.
 
117405 BOMMEREZ, Andre, geboren op 15-12-1914 te Roeselare, overleden op 03-02-1991 te Roeselare op 76-jarige leeftijd, weduwnaar van Bleyaert Angèle. De families Bommerez-Termote en Bleyaert-Ombrecht.
 
101463 DERUYTER, Margriet, geboren op 26-10-1915 te Roeselare, overleden op 29-10-1969 te Gits op 54-jarige leeftijd, echtgenote van Bellegeer Odiel. Lid van de Boerinnenbond en van alle parochiale genootschappen. De families Deruyter, Taillieu, Bellegeer en Maes.
 
117406 CASTELEIN, Maria Julia, geboren op 06-04-1919 te Roeselare, overleden op 27-11-1991 te Brugge op 72-jarige leeftijd, weduwe van Vandendriessche Jeroom. Overleden in het Sint-Janziekenhuis. De families Castelein, Verbrugghe, Vandendriessche en Mollez.
 
117407 VERMEERSCH, Jozef, geboren op 25-04-1919 te Roeselare, overleden op 24-05-1981 te Roeselare op 62-jarige leeftijd, echtgenoot van Van Moerkerke Paula. Dokter. Erelid van de Kerkraad der H.-Hartparochie.
 
117408 VAN MOERKERKE, Joseph, geboren op 28-12-1919 te Roeselare, overleden op 27-12-1991 te Ieper op 71-jarige leeftijd, echtgenoot van Devos Simonne. Ere-vrederechter van het Eerste Kanton Ieper.
 
119064 VANDERMEERSCH, Sara-Gabriella, geboren op 06-04-1920 te Roeselare, overleden op 30-10-1927 te Roeselare op 7-jarige leeftijd. Dochterken van Maurits en van Julia Biesbrouck.
 
119065 VAN CAPPENOLLE, Marie-Jeanne, geboren op 15-07-1920 te Roeselare, overleden op 23-11-1935 te Roeselare op 15-jarige leeftijd. Dochter van Robert-Achiel en van Marie-Rachel Vanhoute. Leerlinge aa het pensionnaat der Borgerschool.
 
117409 DEWULF, Margriet, geboren op 16-09-1920 te Roeselare, overleden op 31-12-1951 te Veurne op 31-jarige leeftijd. Dochter van Achiel en van Julia D'Haene. Congreganiste van O.-L.-Vrouw en lid van de H.-Hartebond.
 
117410 CLOET, Norbert-Pieter (code: foto), geboren op 18-02-1921 te Roeselare, overleden op 06-03-1976 te Torhout op 55-jarige leeftijd, echtgenoot van Filez Esther. De families Cloet, Filez, Gallon en Heydens.
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 61 van 85 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail