Eerste blad    Vorig blad    Blad 55 van 85 bladen Volgend blad    Laatste blad

100846 LEGEIN, Georges (code: foto), geboren op 26-04-1924 te Oostduinkerke, overleden op 12-01-2019 te Ieper op 94-jarige leeftijd, weduwnaar van Mahieu Nelly (+17-05-2018). Ere-Veldwachter Koksijde-Oostduinkerke.
 
105531 CLOET, Constant-Georges, geboren op 03-10-1924 te Oostduinkerke, overleden op 09-06-1945 te Oostende op 20-jarige leeftijd. Zoon van Louis en van Leonie Delanghe. Lid van de B.J.B. afdeling Oostduinkerke-Wulpen.
 
105532 VANBILLEMONT, Alice, geboren op 23-01-1925 te Oostduinkerke, overleden op 24-10-1989 te Leuven op 64-jarige leeftijd, echtgenote van Legein August. Overleden in het Universitair Ziekenhuis Sint-Pieter. De families Vanbillemont, Legein, Legein en Puystjens.
 
116996 DOBBELAERE, Marie-José, geboren op 12-06-1925 te Oostduinkerke, overleden op 29-11-1989 te Veurne op 64-jarige leeftijd. Dochter van wijlen Joseph en van Albertine Bulcke. Overleden in de Sint-Augustinuskliniek. .
 
105533 SARRAZYN, Firmin, geboren op 18-08-1925 te Oostduinkerke, overleden op 11-01-1994 te Oostduinkerke op 68-jarige leeftijd, echtgenoot van Timperman Bertha. Overleden in het Elisabethinstituut. Lid van de Christelijke Bond der Gepensioneerden. De families Sarrazyn, Timperman, Vermote en Van Uxem.
 
105558 EVERAERT, André, geboren op 24-08-1925 te Oostduinkerke, overleden op 17-11-1937 te Oostduinkerke op 12-jarige leeftijd. Zoon van Germain en van Rachel Mahieu. Overleden parochianen in de Sint-Niklaaskerk te Oostduinkerke gestorven sedert 12 september 1937 tot aan het jaargetijde 1938.
 
105534 ARNOYS, Isidoor, geboren op 06-09-1926 te Oostduinkerke, overleden op 01-11-1992 te Oostduinkerke op 66-jarige leeftijd, weduwnaar van Lips Marie-Louise. Gewezen bode CM-ACV. Bestuurslid Ziekenzorg en van de Christelijke Bond der Gepensioneerden. De families Arnoys, Lips, Bouckhout en De Naegel.
 
105535 LEGEIN, André, geboren op 10-09-1926 te Oostduinkerke, overleden op 13-05-2002 te Veurne op 75-jarige leeftijd, echtgenoot van De Meyer Maria. Ere-Sergeant-Majoor bij de gemeentelijke brandweer. Lid van de K.B.G.-Oostduinkerke. Overleden in de Sint-Augustinuskliniek. De families Legein, De Meyer, Puystjens en Alençon.
 
100867 RUBBRECHT, Georges (code: foto), geboren op 22-10-1926 te Oostduinkerke, overleden op 21-09-1945 te Brugge op 18-jarige leeftijd. Zoon van Isidoor en van Maria Vandekerkhove. Lid van de K.S.A. en van al de godvruchtige genootschappen. Overleden in het Sint-Janshospitaal.
 
100847 MAHIEU, Nelly, geboren op 18-11-1926 te Oostduinkerke, overleden op 17-05-2018 te Veurne op 91-jarige leeftijd, echtgenote van Legein Georges. Gewezen bestuurslid S.O.W.
 
105536 STOCKELYNCK, René, geboren op 13-02-1928 te Oostduinkerke, overleden op 20-06-1997 te Veurne op 69-jarige leeftijd. Zoon van wijlen Victor en van Madeleine Depotter. Overleden in de Sint-Augustinuskliniek. .
 
105537 DEDRIE, Marcel, geboren op 02-03-1928 te Oostduinkerke, overleden op 13-07-1994 te Oostduinkerke op 66-jarige leeftijd. Zoon van wijlen Remi en van Leonie Desmidt. Paardevisser op rust. Lid van de Christelijke Bond der Gepensioneerden. .
 
105538 CLOET, Roger, geboren op 16-02-1929 te Oostduinkerke, overleden op 23-10-1998 te Oostduinkerke op 69-jarige leeftijd, echtgenoot van Maeckelbergh Maria. De families Cloet, Maeckelbergh, Delanghe en Goens.
 
105539 LOUWIE, Germaine, geboren op 03-03-1929 te Oostduinkerke, overleden op 23-04-1991 te Veurne op 62-jarige leeftijd, echtgenote van Hiele Robert. De families Louwie, Hiele, Coulier en Gerardts.
 
102491 DESAEVER, Arthur, geboren op 21-06-1929 te Oostduinkerke, overleden op 19-05-1950 te Veurne op 20-jarige leeftijd. Zoon van wijlen Justin en van Bertha Nowé. De familiën Desaever, Nowé, Pylyser en Verstraete.
 
105540 HIELE, August, geboren op 23-12-1929 te Oostduinkerke, overleden op 19-01-1994 te Veurne op 64-jarige leeftijd, echtgenoot van Vermoote Mariette. Hoofdman van de Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaen - Nieuwpoort. Overleden in de Sint-Augustinuskliniek. De families Hiele, Vermoote, Vanneuville en De Weirdt.
 
102492 VANHAEREN, Herman, geboren op 04-02-1930 te Oostduinkerke, overleden op 05-11-1969 op 39-jarige leeftijd, echtgenoot van Ingelbeen Madeleine. De families Vanhaeren, Lagaysse, Ingelbeen en Cocquyt.
 
105564 VANNEUVILLE, Michel, geboren op 09-03-1931 te Oostduinkerke, overleden op 07-04-1938 te Oostende op 7-jarige leeftijd. Zoon van Louis en van Yvonne Debruyne. Overleden in het ziekenhuis. Overleden parochianen in de Sint-Niklaaskerk te Oostduinkerke gestorven sedert 12 september 1937 tot aan het jaargetijde 1938.
 
105541 DEDRIE, Adriën, geboren op 25-07-1932 te Oostduinkerke, overleden op 27-12-2004 te Oostduinkerke op 72-jarige leeftijd, echtgenoot van Vandevelde Jeanny. Secretaris van de Kaartersclub "101 uit". De families Dedrie, Vandevelde, Desmidt en Mazereel.
 
105542 LOUWIE, Bernard, geboren op 21-01-1933 te Oostduinkerke, overleden op 18-04-1994 te Gent op 61-jarige leeftijd, echtgenoot van Vanneuville Mariette. Overleden in het Universitair Ziekenhuis. De families Louwie, Vanneuville, Pylyzer en Blomme.
 
105543 AELES, Fernand, geboren op 12-08-1933 te Oostduinkerke, overleden op 07-02-1998 te Brugge op 64-jarige leeftijd, echtgenoot van Desmadryl Marcella. Erebrandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer en eremuzikant bij de Harmonie "Vrienden van de Brandweer". Overleden in het Algemeen Sint-Janziekenhuis. De families Aeles, Desmadryl, Vieren en Ghemar.
 
105544 DERAMOUT, Irma, geboren op 14-12-1933 te Oostduinkerke, overleden op 10-11-1988 te Veurne op 54-jarige leeftijd, echtgenote van Declerck Henri. Overleden in de Sint-Augustinuskliniek. De families Deramout, Declerck, Bacquaert en Perquy.
 
105545 DUJARDIN, Denise, geboren op 15-04-1934 te Oostduinkerke, overleden op 19-06-1990 te Veurne op 56-jarige leeftijd, echtgenote van Goderis Willy. Overleden in de Sint-Augustinuskliniek. De families Dujardin, Goderis, De Bel en Soete.
 
105569 BOS, Roger, geboren op 05-09-1937 te Oostduinkerke, overleden op 09-01-1938 te Oostduinkerke op 0-jarige leeftijd. Zoontje van Henri en van Maria Declerc. Overleden parochianen in de Sint-Niklaaskerk te Oostduinkerke gestorven sedert 12 september 1937 tot aan het jaargetijde 1938.
 
105570 LAMOTE, Roland, geboren op 10-03-1938 te Oostduinkerke, overleden op 22-03-1938 te Oostduinkerke op 0-jarige leeftijd. Zoontje van Gaston en van Louise Soenen.
 
105571 DESNOUCK, Maria, geboren op 20-05-1938 te Oostduinkerke, overleden op 21-05-1938 te Oostduinkerke op 0-jarige leeftijd. Dochtertje van Maurice en van Maria Warnier. Overleden parochianen in de Sint-Niklaaskerk te Oostduinkerke gestorven sedert 12 september 1937 tot aan het jaargetijde 1938.
 
105546 BEDERT, Ivo, geboren op 28-08-1940 te Oostduinkerke, overleden op 26-12-1990 te Brugge op 50-jarige leeftijd. De families Bedert en Verplancke.
 
105547 LEMAIRE, Henri, geboren op 03-01-1941 te Oostduinkerke, overleden op 03-06-1986 te Brugge op 45-jarige leeftijd, echtgenoot van Willaert Mariette. Notarisklerk. Overleden in het Sint-Janziekenhuis. De families Lemaire, Willaert, Corteel en Vermoote.
 
102493 LEGEIN, Fernand-Lievin, geboren op 24-07-1941 te Oostduinkerke, overleden op 16-01-1964 te Oostduinkerke op 22-jarige leeftijd, echtgenoot van Ghewy Liliane. Overleden na een smartelijk ongeval. De familiën Legein, Ghewy, Coulier en Annoot.
 
105548 LEGEIN, Christiane, geboren op 28-04-1944 te Oostduinkerke, overleden op 29-11-1985 te Veurne op 41-jarige leeftijd, echtgenote van De Laet François. Overleden na een smartelijk ongeval. De families Legein, De Laet, Vanbillemont en Puis.
 
105550 DORNÉ, Leopold, geboren op 15-11-1944 te Oostduinkerke, overleden op 15-03-1987 te Leuven op 42-jarige leeftijd, echtgenoot van Albrecht Agnes.
 
105549 DE LAET, Raymond, geboren op 31-07-1945 te Oostduinkerke, overleden op 20-05-1990 te Oostduinkerke op 44-jarige leeftijd, echtgenoot van Goens Rita. Haarkapper. Schoonzoon van Achiel en Martha Baert. Brandwacht bij het gemeentelijk brandweerkorps. De families De Laet, Goens, Puis en Baert.
 
105551 DORNÉ, Erik, geboren op 01-12-1951 te Oostduinkerke, overleden op 30-07-1994 te Oostduinkerke op 42-jarige leeftijd. Eerste-Sergeant bij de Vrijwillige Brandweer Koksijde. De families Dorné en Deleu.
 
105151 WAUTERS, Ivo, geboren op 24-08-1849 te Oosteeklo, overleden op 26-08-1931 te Lembeke op 82-jarige leeftijd, weduwnaar van De Craene Maria. Lid der confrerie van 't H.-Sacrament, de broederschap der H.-Barbara en Jubilaris der Xaverianen te Oosteeklo.
 
111619 PAUWELS, Petrus, geboren op 12-11-1852 te Oosteeklo, overleden op 14-12-1896 te Gent op 44-jarige leeftijd, echtgenoot van D'hondt Maria.
 
105152 VAN LAERE, Clementina, geboren op 16-06-1863 te Oosteeklo, overleden op 28-06-1952 te Oosteeklo op 89-jarige leeftijd, weduwe van Dessonville August. Lid van de broederschappen der H.-Barbara en het H-Hart.
 
105153 DE COCK, Louisa, geboren op 16-09-1863 te Oosteeklo, overleden op 07-08-1944 te Peutie op 80-jarige leeftijd, weduwe van Vandamme Engelbertus. Peutie, Martinuskerk op woensdag 09 augustus te 10 uur. De familiën De Cock, Vandamme en Sermeus.
 
105154 BUYSSE, Leonie Sophie, geboren op 18-03-1864 te Oosteeklo, overleden op 07-02-1923 te Gent op 58-jarige leeftijd, echtgenote van Matthys Henri.
 
105155 DE VOS, Theophiel, geboren op 14-03-1867 te Oosteeklo, overleden op 02-03-1947 te Oosteeklo op 79-jarige leeftijd, weduwnaar van De Meester Mathilde.
 
105156 STEVENS, Petrus, geboren op 08-12-1867 te Oosteeklo, overleden op 31-01-1947 te Oosteeklo op 79-jarige leeftijd, echtgenoot van Martens Sophie.
 
105157 STEVENS, Francies, geboren op 13-12-1867 te Oosteeklo, overleden op 10-01-1947 te Oosteeklo op 79-jarige leeftijd, weduwnaar van Van Eerstvelde Delphina.
 
105158 BRAL, Petrus, geboren op 27-06-1868 te Oosteeklo, overleden op 29-12-1936 te Mariakerke op 68-jarige leeftijd, weduwnaar van Joos Maria.
 
105159 STEYAERT, Maria Stephania, geboren op 02-02-1873 te Oosteeklo, overleden op 22-02-1941 te Gent op 68-jarige leeftijd, echtgenote van Van Hecke Petrus.
 
105160 DE SUTTER, Marie, geboren op 13-02-1877 te Oosteeklo, overleden op 14-02-1954 te Assenede op 77-jarige leeftijd, weduwe van Scheir August.
 
105161 DE KEYSER, Maria, geboren op 24-08-1877 te Oosteeklo, overleden op 07-10-1933 te Drongen op 56-jarige leeftijd, echtgenote van Van Leeuwen Henri.
 
105162 MARTENS, Ivo, geboren op 18-12-1877 te Oosteeklo, overleden op 15-02-1926 te Doornzele op 48-jarige leeftijd, echtgenoot van François Camilla Maria. Lid van de Broederschappen der H.-Familie en het H.-Hert.
 
110623 DE VOS, August (code: foto), geboren op 11-06-1879 te Oosteeklo, overleden op 12-04-1941 te Oosteeklo op 61-jarige leeftijd, weduwnaar van De Sy Leonie.
 
105163 VAN STEENBERGE, Emiel, geboren op 03-05-1881 te Oosteeklo, overleden op 21-09-1953 te Kaprijke op 72-jarige leeftijd, echtgenoot van De Dobbelaere Elodie. Gepensioneerde van de N.M.B.S. Ondervoorzitter van de schuttersmaatschappij Sint-Sebastiaan.
 
105164 DE WULF, Leontine, geboren op 11-03-1883 te Oosteeklo, overleden op 24-03-1954 te Assenede op 71-jarige leeftijd, echtgenote van Neetesonne Theophile.
 
105165 PENNY, Cyriel, geboren op 27-03-1888 te Oosteeklo, overleden op 21-02-1966 te Eeklo op 77-jarige leeftijd, echtgenoot van Van De Voorde Leontine.
 
105166 DE BAETS, Irma, geboren op 14-10-1893 te Oosteeklo, overleden op 19-02-1944 te Oosteeklo op 50-jarige leeftijd, echtgenote van De Sy Richard.
 
105167 STEVENS, Martha, geboren op 24-06-1906 te Oosteeklo, overleden op 31-01-1939 te Oosteeklo op 32-jarige leeftijd, echtgenote van Goethals Octaaf. Lid van de Broederschappen van het H.-Hert en de H.-Barbara.
 
105168 DE ZUTTER, Hubert André, geboren op 26-10-1944 te Oosteeklo, overleden op 14-03-1945 te Oosteeklo op 0-jarige leeftijd. Zoontje van Albert en van Alice De Sutter.
 
114114 DE CONINCK, Ernestine-Justine-Marie (code: JE), geboren op 21-11-1806 te Oostende, overleden op 17-06-1881 te Oostende op 74-jarige leeftijd, weduwe van Thoma Pierre.
 
105375 MAES, Justina-Joanna, geboren op 11-07-1818 te Oostende, overleden op 15-11-1896 te Oostende op 78-jarige leeftijd, weduwe van Lamanière Franciscus-Josephus.
 
100521 VAN WICHELEN, Rosalia, geboren op 06-05-1819 te Oostende, overleden op 26-05-1904 te Oostende op 85-jarige leeftijd, weduwe van Chaffaert Joannes. Prentje: Oostende, druk. wed. Duclos-Weysen.
 
105376 HERTOGHE, Hippolyte, geboren op 21-03-1822 te Oostende, overleden op 07-12-1899 te Antwerpen op 77-jarige leeftijd, weduwnaar van Van der Taelen Pauline Josine. Professeur principale de l'Ecole de Navigation d'Anders en honoraire de l'Académie des Beaux-Arts.
 
114462 ORLANDINI, Philippus Franciscus Xaverius (code: JE), geboren op 01-08-1826 te Oostende, overleden op 22-04-1884 te Oostende op 57-jarige leeftijd, echtgenoot van Steylaers Zoé.
 
110345 FELIES, Virginia-Hortensia, geboren op 10-06-1827 te Oostende, overleden op 13-09-1881 te Oostende op 54-jarige leeftijd.
 
100522 BOURGOIGNIE, Guillaume-Pierre, geboren op 14-02-1828 te Oostende, overleden op 28-03-1899 te Oostende op 71-jarige leeftijd, echtgenoot van Dubois Justine.
 
119960 FEYS, Anne-Thérèse, geboren op 11-03-1830 te Oostende, overleden op 24-08-1907 te Oostende op 77-jarige leeftijd, weduwe van De Tollenaere Louis.
 
100523 DENIS, Marie-Louise, geboren op 08-09-1838 te Oostende, overleden op 10-04-1918 te Anderlecht op 79-jarige leeftijd. Mademoiselle.
 
110860 VANDERHEYDEN, Alphonse-Jean-Albert, geboren op circa 1843 te Oostende, overleden op 09-09-1890 te Oostende, echtgenoot van Romyn Adèle.
 
105377 SAINT-MARTIN, Nathalie-Maria, geboren op 16-02-1843 te Oostende, overleden op 09-12-1909 te Oostende op 66-jarige leeftijd, echtgenote van Verburgh Henricus-Joannes.
 
114731 DEWEIRT, Herminie-Marie (code: JE), geboren op 28-03-1845 te Oostende, overleden op 03-01-1884 te Oostende op 38-jarige leeftijd, echtgenote van Fremaut Joseph-Frédéric.
 
110992 LEGGE, Paulina, geboren op 14-01-1847 te Oostende, overleden op 10-09-1893 te Oostende op 46-jarige leeftijd, echtgenote van Bostyn Karel.
 
111126 HOULEY, Louis-Joseph, geboren op 11-03-1847 te Oostende, overleden op 26-01-1894 te Oostende op 46-jarige leeftijd, echtgenoot van Vanheetvelde Pharaïlde.
 
119961 MAURICX, Delphine, geboren op 11-06-1848 te Oostende, overleden op 24-09-1931 te Oostende op 83-jarige leeftijd, weduwe van Baels Jules.
 
100524 DE CLERCQ, Adelina-Maria, geboren op 10-09-1849 te Oostende, overleden op 11-11-1918 te Oostende op 69-jarige leeftijd, echtgenote van Maertens Adolf. Prentje: Drukk. H. Raick, Kapellestraat 105, Ostende.
 
100525 BRUGGEMAN, Emma-Marie-Thérèse, geboren op 18-10-1849 te Oostende, overleden op 03-03-1929 te Oostende op 79-jarige leeftijd, weduwe van Fontaine Pierre-Antoine. Prentje: Druk. A. Tempère, Kapellestraat 26, Ostende.
 
105378 VANTOURNHOUT, Clemence-Marie, geboren op 06-01-1850 te Oostende, overleden op 16-12-1926 te Oostende op 76-jarige leeftijd, echtgenote van Bauwens Edouard.
 
100526 VAN MAELE, Franciscus, geboren op 27-07-1850 te Oostende, overleden op 08-04-1935 te Oostende op 84-jarige leeftijd, weduwnaar van Braem Eugenie.
 
105379 LANNOYE, Alfons, geboren op 28-12-1851 te Oostende, overleden op 02-10-1931 te Lombardzijde op 79-jarige leeftijd, weduwnaar van Deckmyn Louise.
 
100527 BULTINCK, Emma-Maria, geboren op 15-11-1852 te Oostende, overleden op 28-09-1940 te Eernegem op 87-jarige leeftijd. Jufvrouw. Dochter van wijlen Celestin en van Caroline Decock.
 
100528 VIGNE, Virginia-Justina, geboren op 26-02-1854 te Oostende, overleden op 27-03-1935 te Oostende op 81-jarige leeftijd, weduwe van Braem Edouard.
 
100529 VALCKE, Louis, geboren op 20-03-1854 te Oostende, overleden op 07-05-1912 te Brussel op 58-jarige leeftijd, echtgenoot van Bondue Louise.
 
105380 ACKEN, Damide-Jeanne, geboren op 23-10-1854 te Oostende, overleden op 08-01-1936 te Oostende op 81-jarige leeftijd, weduwe van Quinet Elie-Joseph.
 
100530 KREUGER, Ferdinand, geboren op 11-09-1855 te Oostende, overleden op 10-11-1926 te Oostende op 71-jarige leeftijd, echtgenoot van Marcus Pauline.
 
100531 PASSCHYN, Gustave-Léonce, geboren op 15-09-1855 te Oostende, overleden op 01-03-1929 te Oostende op 73-jarige leeftijd, echtgenoot van Feys Marie. Prentje: Imp. Vervaeke, Ostende - Tél. 900.
 
100532 VAN STEEN, Mathilde-Marie, geboren op 31-10-1855 te Oostende, overleden op 22-02-1916 te Oostende op 60-jarige leeftijd, echtgenote van Lingier Henri. Prentje: Druk. Van de Water, Oostende.
 
100533 KETELS, Eudoxie-Stéphania, geboren op 18-12-1855 te Oostende, overleden op 18-08-1927 te Oostende op 71-jarige leeftijd, echtgenote van Peere Leopold. Prentje: Druk. Elleboudt, Christinastraat 19, Oostende.
 
113071 VAN DER MEERSCH, Marie-Juliette (code: JE), geboren op 19-01-1856 te Oostende, overleden op 30-08-1910 te Brugge op 54-jarige leeftijd. Mademoiselle. Fille de la Charité de Saint-Vincent de Paul.
 
100641 BULTINCK, Theresia, geboren op 12-03-1856 te Oostende, overleden op 10-03-1949 te Eernegem op 92-jarige leeftijd. Jufvrouw. Dochter van wijlen Célestin en van Caroline Decock. Lid van de Confreriën van het H.-Sacrament, het H.-Hart en den H.-Jozef.
 
105381 SOYEZ, Louisa-Antoinette, geboren op 31-10-1856 te Oostende, overleden op 10-04-1924 te Oostende op 67-jarige leeftijd, weduwe van Neyts Henri.
 
100534 VANBESIEN, Carolus-Amatus, geboren op 16-11-1856 te Oostende, overleden op 02-07-1932 te Oostende op 75-jarige leeftijd, echtgenoot van Vanhoucke Maria. Gepensioneerde Staatsbediende. Prentje: Imp. A. Tempère, rue de la Chapelle 26, Ostende.
 
100612 GALEYN, Pharaïlde-Clémence-Eugénie, geboren op circa 1857 te Oostende, overleden op 27-07-1949 te Oostende op 92-jarige leeftijd, weduwe van Linden Joseph.
 
105382 DEMEY, Jeanne-Rosalie, geboren op 03-01-1857 te Oostende, overleden op 14-08-1939 te Oostende op 82-jarige leeftijd, echtgenote van Van Yper Theofiel.
 
100535 DIERYCX, Joseph, geboren op 29-08-1857 te Oostende, overleden op 25-04-1932 te Oostende op 74-jarige leeftijd, weduwnaar van Krelly Malvine.
 
100536 VANDENBRANDE, Melania, geboren op 12-11-1857 te Oostende, overleden op 16-02-1922 te Oostende op 64-jarige leeftijd, weduwe van Vandenberghe Henri. Prentje: Drukk. H. Van Camp, Oostende.
 
100537 DECERF, Maria-Delfina, geboren op 23-03-1858 te Oostende, overleden op 30-11-1928 te Oostende op 70-jarige leeftijd, weduwe van Pattyn Gustaaf-Jacobus. Prentje: Druk. Salens, Conscienceplaats, Oostende.
 
105383 VANDAMME, Constant-Martin, geboren op 20-06-1858 te Oostende, overleden op 02-09-1934 te Oostende op 76-jarige leeftijd, echtgenoot van Verhaeghe Marie. In leven kwartiermeester aan de Ibis.
 
100538 WEYSEN, Valérie-Céline, geboren op 19-01-1859 te Oostende, overleden op 21-12-1910 te Oostende op 51-jarige leeftijd, echtgenote van De Ceuninck Henri. Prentje: Impr.-Lith. de la Cour, rue de la Chapelle, Ostende.
 
105384 CHRISTIAENS, Victor-Emmanuel (code: religieus), geboren op 16-08-1859 te Oostende, overleden op 10-03-1922 te Kortrijk op 62-jarige leeftijd. Priester gewijd te Brugge op 25 december 1883.
 
100539 VAN HESTE, Victorina-Maria, geboren op 27-11-1859 te Oostende, overleden op 28-12-1936 te Oostende op 77-jarige leeftijd, weduwe van De Ceuninck Louis.
 
105385 STAESENS, Emile Aimé Jean, geboren op 03-12-1859 te Oostende, overleden op 29-02-1940 te Oostende op 80-jarige leeftijd, weduwnaar van De Bleeckere Joséphine.
 
105386 ASSELOOS, Charles, geboren op 01-08-1860 te Oostende, overleden op 31-10-1946 te Assebroek op 86-jarige leeftijd, echtgenoot van Lambrechtsen Maria.
 
100646 STORME, Joanna, geboren op 24-02-1861 te Oostende, overleden op 18-09-1950 te Eernegem op 89-jarige leeftijd, weduwe van Ghewy Edmond. De familiën Storme, Ghewy en Haverbeke.
 
102474 JANSSEN, Sophie, geboren op 28-08-1861 te Oostende, overleden op 18-05-1920 te Oostkamp op 58-jarige leeftijd, echtgenote van Van Hille Louis. Dochter van Joseph en van Sophie Krelly.
 
100540 DE FRANCE, Michel-Emile, geboren op 18-11-1861 te Oostende, overleden op 11-11-1905 te Oostende op 43-jarige leeftijd. Druk. Lacour, Kaaistraat 10, Oostende.
 
100614 SCHEPENS, Jules-August, geboren op 08-02-1862 te Oostende, overleden op 17-11-1949 te Oostende op 87-jarige leeftijd, weduwnaar van Vanleke Melanie. Vader van Rachel. Rustend hoofdcontroleur der Kursaal. .
 
105387 ASSELOOS, Henri, geboren op 24-06-1862 te Oostende, overleden op 28-05-1903 te Oostende op 40-jarige leeftijd.
 
100541 DECLEER, Gustaaf-Johannes, geboren op 27-10-1862 te Oostende, overleden op 25-12-1939 te Oostende op 77-jarige leeftijd, weduwnaar van Leroy Elodie. Rustend E. a. Hoofdtreinwachter. Lid van alle godvruchtige genootschappen der parochie.
 
100542 WEYSEN, Clémence Rosalie, geboren op 02-01-1863 te Oostende, overleden op 29-12-1945 op 82-jarige leeftijd, weduwe (1) van Vermeulen Louis, weduwe (2) van Vanden Bogaert Leo.
 
100543 HINTJENS, Henricus-Augustus, geboren op 24-02-1863 te Oostende, overleden op 20-05-1932 te Oostende op 69-jarige leeftijd, echtgenoot van Duchateau Helena. Gepensioneerde Seinwachter van 't Zeewezen.
 
119951 BAUWENS, Joseph Philippe Michel (code: foto religieus), geboren op 18-09-1863 te Oostende, overleden op 09-09-1900 te Oostende op 36-jarige leeftijd. Priester gewijd te Brugge op 26 mei 1888.
 
100544 SIMON, Elisabeth-Carolina, geboren op 27-10-1863 te Oostende, overleden op 25-01-1938 te Oostende op 74-jarige leeftijd, weduwe van Frankignoul Gustave. Prentje: Impr. Smissaert, 6 rue S. Sébastien, Ostende.
 
100642 JEAN, Coralie, geboren op 01-01-1864 te Oostende, overleden op 14-02-1936 te Oudenburg op 72-jarige leeftijd, weduwe van Vander Heyde Jules. Lid van de Congregatie van O.-L.-Vrouw te Oostende.
 
100615 VERSCHINGEL, Edouard, geboren op 19-10-1864 te Oostende, overleden op 25-08-1947 te Veurne op 82-jarige leeftijd, weduwnaar (1) van Lust Clotilde, weduwnaar (2) van de Tremerie Marie. Lid van de Bond van het H.-Hart der mannen, de Derde Orde van Sint-Franciscus en van al de broederschappen der parochie.
 
105388 VANBLAERE, Aimé-Edmond, geboren op 07-03-1865 te Oostende, overleden op 21-09-1953 te Oostende op 88-jarige leeftijd, weduwnaar van Pauwels Clemence. Lid van de Bond van het H.-Hart en de Derde Orde van Sint-Franciscus.
 
100545 DUTRIEUX, Léon, geboren op 13-03-1865 te Oostende, overleden op 23-12-1928 te Oostende op 63-jarige leeftijd, weduwnaar van Vandedriessche Sophie.
 
105389 BALLION, Nicolaus, geboren op 04-11-1865 te Oostende, overleden op 13-06-1940 te Oostende op 74-jarige leeftijd, echtgenoot van Brouckxon Emma-Ludovica.
 
100616 VAN DE WATER, Marie-Justine-Agnes, geboren op 22-11-1865 te Oostende, overleden op 29-07-1956 te Oostende op 90-jarige leeftijd, weduwe van Vincke Eugène.
 
100546 BENIEST, Charles-Emilius, geboren op 23-11-1865 te Oostende, overleden op 22-05-1924 te Oostende op 58-jarige leeftijd, echtgenoot van Houke Maria. Gepensioneerde Loods. Prentje: Imp. H. Van Campo, Ostende.
 
105390 STECULORUM, Louis, geboren op 12-12-1866 te Oostende, overleden op 14-02-1939 te Veurne op 72-jarige leeftijd, echtgenoot van Lepeire Mathilde.
 
100617 NIERYNCK, Helene-Josephine, geboren op 27-07-1867 te Oostende, overleden op 14-11-1952 te Oostende op 85-jarige leeftijd, weduwe van Paternoster Jean. Moeder van Jeanne.
 
100547 HAUTELET, Clementia, geboren op 22-08-1868 te Oostende, overleden op 26-07-1931 te Oostende op 62-jarige leeftijd, weduwe van Vanhouter Ed. Prentje: Drukkerij, Henri Van Campo, Veldstraat 80.
 
100548 LANCSWEERT, August, geboren op 13-10-1868 te Oostende, overleden op 12-07-1933 te Oostende op 64-jarige leeftijd, echtgenoot van Lombaert Esperance. Handelaar in kolen. Prentje: Druk. Smissaert, 6, S. Sebastiaanstraat, Oostende.
 
100549 VANHAEGHENBORGH, Jeanne-Andrée, geboren op 28-11-1868 te Oostende, overleden op 05-09-1924 te Oostende op 55-jarige leeftijd. Mademoiselle. Prentje: Holvoet-Gazaux, rue de l'Eglise 11, Ostende.
 
100550 DROOGENBROODT, Alida-Rosalia, geboren op 28-03-1869 te Oostende, overleden op 08-03-1943 te Oostende op 73-jarige leeftijd, echtgenote van Maes Leon.
 
100551 VIGNE, Emilius-Eduardus, geboren op 17-04-1869 te Oostende, overleden op 12-05-1939 te Oostende op 70-jarige leeftijd, weduwnaar van Bauwens Leonie.
 
102576 DASSEVILLE, Michel-Jules, geboren op 29-08-1869 te Oostende, overleden op 24-01-1951 te Oostende op 81-jarige leeftijd, weduwnaar van Henderyckx Evelina. De familiën Dasseville, Henderyckx, Beniest en Demey.
 
100552 STINDERS, Rosalia, geboren op 24-12-1869 te Oostende, overleden op 05-01-1937 te Brugge op 67-jarige leeftijd, weduwe van Crekillie Leopold.
 
105391 BOENS, Ludovica-Maria, geboren op 20-01-1870 te Oostende, overleden op 30-12-1938 te Oostende op 68-jarige leeftijd, echtgenote van Leblanc Petrus.
 
105392 MICHENS, Alice, geboren op 15-05-1870 te Oostende, overleden op 10-10-1959 te Oostende op 89-jarige leeftijd, echtgenote van van Wynendaele Cyrille (dokter). Lid van de broederschap van de H.-Rozenkrans en van de Mariacongregatie.
 
100553 BOCKHODT, Arthur-Jozef-A., geboren op 17-09-1871 te Oostende, overleden op 12-02-1925 te Oostende op 53-jarige leeftijd, weduwnaar (1) van Becu Joanna, echtgenoot (2) van Deblauwe Julie-Marie. Bediende bij Staatsspoorwegen.
 
100618 SIMON, Maria-Sophia, geboren op 15-05-1872 te Oostende, overleden op 10-08-1959 te Oostende op 87-jarige leeftijd, weduwe van Dewulf Jan. Lid van de Derde orde van de H.-Franciscus en de familierozenkrans.
 
105393 SCHOONJANS, Theodorus-Franciscus, geboren op 16-06-1872 te Oostende, overleden op 02-03-1928 te Oostende op 55-jarige leeftijd, echtgenoot van Durand Delphina.
 
105394 VAN DE WATER, Anna, geboren op 11-09-1872 te Oostende, overleden op 19-01-1959 te Oostende op 86-jarige leeftijd.
 
102577 BALLION, Cornelius-Cyprianus, geboren op 14-09-1872 te Oostende, overleden op 30-12-1946 te Oostende op 74-jarige leeftijd, weduwnaar van Lagae Maria-Bertha. In leven huurhouder. De familiën Ballion, Lagae, Simon en Blomme.
 
105395 LABIO, Bertrand-Amatus, geboren op 14-11-1872 te Oostende, overleden op 01-03-1927 te Oostende op 54-jarige leeftijd, echtgenoot van Coucke Victorina.
 
100554 DEFER, Franciscus, geboren op 29-12-1872 te Oostende, overleden op 23-03-1953 te Bredene op 80-jarige leeftijd, weduwnaar van Vandenberghe Amanda.
 
100555 LECLUYSE, Hélène-Caroline-Mathilde, geboren op 01-02-1874 te Oostende, overleden op 08-06-1933 te Oostende op 59-jarige leeftijd. Mejuffer. Dochter van wijlen Eugène en van Mathilde Van den Berghe.
 
105396 DEVICQ, Nazarine, geboren op 14-02-1874 te Oostende, overleden op 06-03-1948 te Gent op 74-jarige leeftijd, echtgenote van Dhauw Georges. Lid van de derde Orde en van verscheidene godvruchtige genootschappen. .
 
100556 DE PRINCE, Anna-Maria, geboren op 06-07-1874 te Oostende, overleden op 13-04-1945 te Oostende op 70-jarige leeftijd, weduwe van Vansluys Ferdinand.
 
100557 ELLEBOUDT, Gérard, geboren op 26-09-1874 te Oostende, overleden op 17-06-1914 te Avelgem op 39-jarige leeftijd, echtgenoot van Couvreur Marguérite. Membre de l'association de Saint-François, de la confrérie du Sacré-Coeur et membre actif de la conférence de Saint-Vincent-à-Paul.
 
102578 DERYNCK, Elisa-Rosalie, geboren op 20-12-1874 te Oostende, overleden op 25-10-1953 te Oostende op 78-jarige leeftijd, weduwe van Vandenberghe August. Lid van de Bond van het H.-Hart. .
 
105397 VAN DUYVENBODEN, Maria-Josephina, geboren op 21-02-1875 te Oostende, overleden op 06-10-1932 te Oostende op 57-jarige leeftijd, echtgenote van Verduyn Serafijn. Lid van de Bond van het H.-Hart. .
 
100558 VANHOUCK, Adelina-Maria, geboren op 04-08-1875 te Oostende, overleden op 08-07-1926 te Oostende op 50-jarige leeftijd, echtgenote van Huisseune Arthur. Prentje: Druk. K. De Vriese, Thouroutsche Steenweg 123, Oostende.
 
100619 KOK, Alexander, geboren op 09-04-1876 te Oostende, overleden op 17-02-1955 te Oostende op 78-jarige leeftijd, echtgenoot van Van Outryve Adolphine. Rustend Officier-Werktuigkundige bij 't Zeewezen. Lid van de Bond van het H.-Hart. .
 
100559 WYBO, Leon-Guillaum, geboren op 11-06-1876 te Oostende, overleden op 05-10-1929 te Oostende op 53-jarige leeftijd, echtgenoot van Speecke Emerance. In leven aannemer.
 
100620 MESSCHAERT, Pierre-Alphonse, geboren op 16-06-1876 te Oostende, overleden op 21-05-1960 te Oostende op 83-jarige leeftijd, echtgenoot van Terriere Sylvie. De families Messchaert, Terrier, Vanslembrouck en Desodt.
 
100621 VIAENE, Carolus, geboren op 04-09-1877 te Oostende, overleden op 18-12-1957 te Oostende op 80-jarige leeftijd, weduwnaar van Dehondt Gabrielle.
 
100622 MYCKE, Jozef Frans, geboren op 10-10-1877 te Oostende, overleden op 03-01-1950 te Oostende op 72-jarige leeftijd, weduwnaar van Elegeert Bertha. Rustend Werkhuisoverste. De familiën Mycke, Elegeert, Decoo en Deley.
 
109025 LAUWERS, Augustine-Rosalie, geboren op 31-03-1878 te Oostende, overleden op 29-12-1958 te Oostende op 80-jarige leeftijd, weduwe (1) van Mommerencij Pierre, weduwe (2) van Steenbrugge Charels.
 
100560 VANDEWALLE, Ludovica-Joanna, geboren op 20-05-1878 te Oostende, overleden op 01-06-1929 te Oostende op 51-jarige leeftijd, echtgenote van Vanderputte Cornelis.
 
100623 DEMEY, Alphonse-Leon, geboren op 26-05-1878 te Oostende, overleden op 09-10-1951 te Oostende op 73-jarige leeftijd, echtgenoot van Van Gyseghem Louise. De familiën Demey, Van Gyseghem, Declerck en De Wolf.
 
105398 VANTOURNHOUDT, Charlotta Maria, geboren op 21-08-1878 te Oostende, overleden op 05-11-1928 te Steene op 50-jarige leeftijd, echtgenote van Ameloot Jerome. Lid van alle bestaande broederschappen der parochie.
 
100624 VANDECASTEELE, Maria-Ludovica, geboren op 30-08-1878 te Oostende, overleden op 24-02-1949 te Oostende op 70-jarige leeftijd, weduwe (1) van Schalandryn Stephan, weduwe (2) van Nierynck Honoré.
 
100561 VAN DE CASTEELE, Gabrielle, geboren op 25-12-1878 te Oostende, overleden op 10-04-1931 te Oostende op 52-jarige leeftijd, weduwe van De Vuyst Aimé.
 
100562 FERIER, Albert-Franciscus-Eduardus, geboren op 27-01-1879 te Oostende, overleden op 01-10-1938 te Oostende op 59-jarige leeftijd, echtgenoot van François Bertha. Meestergast aan de Cockerill-booten.
 
100563 DECKMYN, Bertha Clementia, geboren op 13-02-1879 te Oostende, overleden op 03-08-1935 te Oostende op 56-jarige leeftijd, weduwe van Deswaef Eugeen. Prentje: Dr. Sweetlove, Nieuwlandstraat 78, Oostende, tel. 2124.
 
100625 HINTJENS, Albertus Alphonsus, geboren op 16-11-1879 te Oostende, overleden op 02-01-1967 te Oostende op 87-jarige leeftijd, weduwnaar van Deplanterd Victorina. Gepensioneerde loods. De families Hintjens, Deplanterd, Van Eechoute en Declercq.
 
109026 PICK, Maria, geboren op 20-02-1880 te Oostende, overleden op 13-03-1954 te Oostende op 74-jarige leeftijd, weduwe van Wellekens Romain. De familiën Pick, Wellekens, Vyvey en Van Hecke.
 
100626 DE GHESELLE, Jules-Ernest, geboren op 06-07-1880 te Oostende, overleden op 14-11-1964 te Oostende op 84-jarige leeftijd, weduwnaar van Tammen Helena. Oudstrijder 1914-1918. Rustend machinist van de NMBS. Lid van de Bond van Staatsgepensioneerden. De families De Gheselle, Tammen, Vanballenberghe en T'Joen.
 
100564 MOMMERENCY, Zoé-Céline, geboren op 11-11-1880 te Oostende, overleden op 12-07-1903 te Oostende op 22-jarige leeftijd, echtgenote van Van Campo Henri. Prentje: Druk. A. Van Graefschepe, Oostende.
 
100666 PILAEIS, Melanie, geboren op 25-11-1880 te Oostende, overleden op 27-09-1960 te Oostende op 79-jarige leeftijd, echtgenote van Janssens Henri. De families Pilaeis, Janssens en Bourgeois.
 
109390 VAN DUYVENBODEN, Emiel-Pierre, geboren op 19-01-1881 te Oostende, overleden op 19-01-1959 te Oostende op 78-jarige leeftijd, echtgenoot van Dutrieu Alice. Rustend brievenbesteller. De familiën Van Duyvenboden, Dutrieu, Engelbeen, Missiaen, Deprée en Vandendriessche.
 
105399 BERNARD, Pieter, geboren op 07-02-1881 te Oostende, overleden op 24-12-1927 te Brugge op 46-jarige leeftijd. Zoon van Ignatius en van Melanie Theunis. In leven schipper.
 
105400 HAEMERS, Romanie-Rosalie, geboren op 13-02-1881 te Oostende, overleden op 27-03-1908 te Oostende op 27-jarige leeftijd. Juffrouw. Dochter van Jacobus en van Mathilde De Schepper.
 
102579 CATTRYSSE, Delphina, geboren op 17-02-1881 te Oostende, overleden op 14-02-1947 te Oostende op 65-jarige leeftijd, echtgenoot van Van Hoverbeke Theophiel. De families Cattrysse, Van Haverbeke, Vandecasteele en De Blauwe.
 
100643 BAKEN, Bertha, geboren op 19-04-1881 te Oostende, overleden op 04-04-1967 te Eernegem op 85-jarige leeftijd, weduwe van Mostrey Edward.
 
109027 LAMPENS, Coralie-Hortentia, geboren op 28-04-1881 te Oostende, overleden op 26-05-1963 te Kortrijk op 82-jarige leeftijd, weduwe van Volckaert Edmond. De familiën Lampens, Volckaert, Van Besien en Thienpont.
 
102580 DEWAELE, Leon-Albert, geboren op 14-05-1881 te Oostende, overleden op 05-04-1965 te Oostende op 83-jarige leeftijd, weduwnaar van Geselle Hélène. De familiën Dewaele, Geselle, Monstrey, Borgers en Verlee.
 
100627 DEJONGHE, Maria-Godelieve, geboren op 31-05-1881 te Oostende, overleden op 15-10-1964 te Oostende op 83-jarige leeftijd, weduwe van Pittery Evarist.
 
100565 BODDAERT, Maria-Louisa, geboren op 30-06-1881 te Oostende, overleden op 05-04-1952 te Gistel op 70-jarige leeftijd, echtgenote van Vercnocke Hendrik. Lid van de Bond van het H.-Hart, en der broederschappen van Sint-Godelieve en de Arme Kerken.
 
100566 DECONINCK, Valentinus, geboren op 12-12-1881 te Oostende, overleden op 18-01-1945 te Oostende-Steene op 63-jarige leeftijd, echtgenoot van Vanmoortel Elodie.
 
100567 KOTEN, Augusta Alicia Rosalia, geboren op 29-12-1881 te Oostende, overleden op 09-07-1956 te Wilrijk op 74-jarige leeftijd, weduwe (1) van Maene Camiel, weduwe (2) van Depaep Lodewijk.
 
109391 LEMMENS, Michael Gustavus, geboren op 16-01-1882 te Oostende, overleden op 01-03-1963 te Oostende op 81-jarige leeftijd, weduwnaar (1) van Vercruyce Melanie, echtgenoot (2) van Molleman Esperence. Gepensioneerd Politieagent. De families Lemmens, Molleman, Vercruyce, Druyve en Vandevelde.
 
109028 DECEUNINCK, Daniel-Joseph-Maria, geboren op 17-01-1882 te Oostende, overleden op 03-09-1950 te Oostende op 68-jarige leeftijd, echtgenoot van Demesmaecker Angèle. In leven schilder. De familiën Deceuninck, Demesmaecker, Germonpré en Van Wulpen.
 
102581 VANDENKERCKHOVE, Emelie, geboren op 29-01-1882 te Oostende, overleden op 19-01-1960 te Oostende op 77-jarige leeftijd, weduwe van Desmidt Polydore. De familiën Vandenkerckhove, Desmidt, Dumon en Bousse.
 
117193 DECOSTER, Arthur, geboren op 22-02-1882 te Oostende, overleden op 28-01-1969 te Oostende op 86-jarige leeftijd, weduwnaar van Dobbelaere Alice. Overleden in de H.-Hartkliniek. De families Decoster, Dobbelaere, Baeteman en Theunis.
 
100628 LOONTIENS, Arthur-Louis-François-Joseph, geboren op 03-10-1882 te Oostende, overleden op 18-07-1949 te Oostende op 66-jarige leeftijd, echtgenoot van Dewulf Florentia. Oudstrijder 1914-1918. In leven Meester-Schrijnwerker. De familiën Loontiens, Dewulf, Philips en Vandewalle.
 
100629 LAMS, Philibert-Louis, geboren op 17-12-1882 te Oostende, overleden op 18-09-1959 te Oostende op 76-jarige leeftijd, weduwnaar van Crombez Elisa. De familiën Lams, Crombez, Vaneeckhoute en Moeyaert.
 
109029 HUYSSEUNE, Damida-Rosalie, geboren op 22-02-1883 te Oostende, overleden op 02-11-1958 te Oostende op 75-jarige leeftijd, echtgenote van Demesmaecker Gerard. De familiën Huysseune, Demesmaecker, Poorteman en Van Wulpen.
 
109030 HERREBORT, Clotildis, geboren op 17-07-1883 te Oostende, overleden op 13-03-1958 te Stene op 74-jarige leeftijd, echtgenote van Deswelgh Louis.
 
100942 NAERT, Maria, geboren op 12-08-1883 te Oostende, overleden op 03-01-1960 te Steene op 76-jarige leeftijd, echtgenote van Zwaenepoel Gustaaf.
 
109031 DEMESMAECKER, Angela, geboren op 20-01-1884 te Oostende, overleden op 24-06-1969 te Oostende op 85-jarige leeftijd, weduwe van Deceuninck Daniël. Lid van de Bond van het H.-Hart. De families Demesmaecker, Deceuninck, Vanwulpen en Germonpré.
 
102582 WILLEMS, Joanna, geboren op 18-02-1884 te Oostende, overleden op 05-02-1960 te Oostende op 75-jarige leeftijd, weduwe (1) van Vanbilloen Robert, echtgenote (2) van Deman Hubert.
 
100630 DEROUF, Adeline-Emilie, geboren op 29-02-1884 te Oostende, overleden op 05-05-1957 te Oostende op 73-jarige leeftijd, weduwe van Coopman August. De familiën Derouf, Coopman, Chapel, Delrue, Vandendriessche en Adam.
 
100631 EYLAND, Rodolf-Leopold, geboren op 19-03-1884 te Oostende, overleden op 20-09-1957 te Oostende op 73-jarige leeftijd, weduwnaar van Lemahieu Augusta. Oudstrijder 1914-1918. Gepensioneerde Tolbeambte. De familiën Eyland, Lemahieu en Carette.
 
109392 DETURCK, Anna-Victoria-Maria, geboren op 26-09-1884 te Oostende, overleden op 23-03-1962 te Oostende op 77-jarige leeftijd, echtgenote van Dyserinck Frans. De families Dyserinck, Deturck, Rycx en Corveleyn.
 
100632 JANSSENS, Blanche, geboren op 01-03-1885 te Oostende, overleden op 15-10-1965 te Oostende op 80-jarige leeftijd, weduwe van Maertens Emilie. De families Janssens, Maertens, Hendryckx en Lyagre.
 
109393 PIERS, Jozef, geboren op 23-03-1885 te Oostende, overleden op 22-05-1961 te Oostende op 76-jarige leeftijd, echtgenoot van Cuypers Leontine. De familiën Piers, Cuypers, Bousse, Keters, Wackenier en Devriendt.
 
100568 ZANDERS, Maria-Joanna, geboren op 07-04-1885 te Oostende, overleden op 04-03-1939 te Oostende op 53-jarige leeftijd. Mejuffer. Dochter van wijlen August Zanders en van Clementina Deceur.
 
102583 PAUWAERT, Gustave, geboren op 05-04-1886 te Oostende, overleden op 02-08-1952 te Oostende op 66-jarige leeftijd, echtgenoot van Lingier Magdalena. De familiën Pauwaert, Lingier, Voeten en Vermeersch.
 
110448 CORNEAU, Edouardus-Bendictus, geboren op 18-07-1886 te Oostende, overleden op 19-08-1903 te Oostende op 17-jarige leeftijd. Zoon van Edouard en van Sophia De Quick. Hulpmatroos bij de Staatsmarine.
 
109032 MAERTENS, Leonie, geboren op 18-07-1886 te Oostende, overleden op 14-06-1958 te Stene-Konterdam op 71-jarige leeftijd, weduwe (1) van David Alfons, echtgenote (2) van Vanbesien Emiel.
 
100569 VAN ISEGHEM, Joseph, geboren op 25-10-1886 te Oostende, overleden op 14-05-1963 te Brugge op 76-jarige leeftijd, weduwnaar (1) van van Cauwenbergh Madeleine, weduwnaar (2) van Goethals Marie-Madeleine. Politiek Gevangene 1940-1945. Lid van de Derde Orde van de Carmel.
 
102472 VANHILLE, Josephus-Julianus, geboren op 07-11-1886 te Oostende, overleden op 25-03-1941 te Oostende op 54-jarige leeftijd, echtgenoot van Van Maele Zoé.
 
100633 LINGIER, Medard-Alfons, geboren op 11-01-1887 te Oostende, overleden op 15-09-1959 te Oostende op 72-jarige leeftijd, echtgenoot van Burke Amandine. Oudstrijder-Vuurkruiser 1914-1918. Vishandelaar. De familiën Lingier, Burke, Vermeersch en Rijckeman.
 
100570 DISPERSYN, Elisabeth (code: religieus), geboren op 26-01-1887 te Oostende, overleden op 18-06-1923 te Ronse op 36-jarige leeftijd. Zuster Marie-Albrecht. Entrée chez les Soeurs de la Charité à Gand le 17 novembre 1913.
 
109394 THOON, Julien, geboren op 27-06-1887 te Oostende, overleden op 25-12-1964 te Oostende op 77-jarige leeftijd, weduwnaar van Rumfels Alice. Oudstrijder 1914-1918. .
 
100634 PASSCHYN, Charles-Rose-Marie, geboren op 09-07-1887 te Oostende, overleden op 11-01-1954 te Oostende op 66-jarige leeftijd, echtgenoot van Verbinnen Marie. Oudstrijder-Vuurkruiser 1914-1918 en Oudstrijder 1940-1945. Invalide de Guerre. Colonel Honoraire du Génie. Ancien Chef de Corps du 2ième Génie. De families Passchyn, Verbinnen, Eberhardt, Feys en Van Den Bussche.
 
100635 HINTJENS, Henricus-Carolus, geboren op 11-08-1887 te Oostende, overleden op 21-12-1949 te Oostende op 62-jarige leeftijd, echtgenoot van Devisscher Elisa. Oudstrijder 1914-1918. In leven gepensionneerde stationfacteur van de N.M.B.S.
 
100636 RYCKEMAN, Edward-Isidoor, geboren op 02-09-1887 te Oostende, overleden op 28-12-1960 te Leffinge op 73-jarige leeftijd, weduwnaar (1) van Ryckier Augusta, echtgenoot (2) van Declerck Irma.
 
100637 RYCX, Celestin-Alfons, geboren op 01-01-1888 te Oostende, overleden op 09-02-1950 te Oostende op 62-jarige leeftijd, echtgenoot van Lauweres Melantina. Oudstrijder 1914-1918. Gewezen stadswerkman. De families Rycx, Lauweres en Demey.
 
102584 OCKET, Hortense-Maria, geboren op 10-10-1888 te Oostende, overleden op 04-09-1968 te Oostende op 79-jarige leeftijd, weduwe van Verkouille Louis. Verongelukt. De families Ocket, Verkouille, Depree en Vandriessche.
 
100638 BLOMMAERT, Marie, geboren op 09-01-1889 te Oostende, overleden op 25-01-1966 te Steene op 77-jarige leeftijd, echtgenote van Lauweres Michel.
 
100571 DEPUYDT, Rudolf, geboren op 14-04-1889 te Oostende, overleden op 29-10-1940 te Steene-Conterdam op 51-jarige leeftijd, echtgenoot van Ryckier Camilla.
 
100572 DEGROOTE, Maria-Victorina, geboren op 09-07-1889 te Oostende, overleden op 02-03-1929 te Steene op 39-jarige leeftijd, echtgenote van Vanderstraeten Frans. Prentje: Druk. Vervaeke, Oostende, tel. 900.
 
100639 DEPREZ, Maria-Magdalena, geboren op 26-07-1889 te Oostende, overleden op 19-06-1950 te Oostende op 60-jarige leeftijd, echtgenote van Kyndt Arthur. De families Kyndt, Deprez, Decloedt en Derynck.
 
100640 VERCOULLIE, Esperance, geboren op 15-08-1889 te Oostende, overleden op 21-06-1967 te Oostende op 77-jarige leeftijd, weduwe van Deckmyn Pierre. De families Vercoullie, Deckmyn, Mensaert en Defer.
 
100647 HUWEL, Silvia-Maria, geboren op 18-08-1889 te Oostende, overleden op 25-12-1965 te Oostende op 76-jarige leeftijd, echtgenote van Boone Gaston. De families Huwel, Boone, Dewulf en Vanderschaegen.
 
100667 PITTEMAN, Helena, geboren op 18-10-1889 te Oostende, overleden op 13-07-1961 te Kortemark op 71-jarige leeftijd, echtgenote van Bisschop August. Lid van de Vrouwengilde.
 
100573 COUZYN, Jules-Leopold-Alphonse, geboren op 25-12-1889 te Oostende, overleden op 30-04-1917 te Diksmuide op 27-jarige leeftijd. Zoon van wijlen Alphonse en Antoinette Boeckelljoen. Op het eereveld voor het vaderland gesneuveld.
 
100668 PEERE, Aurelia Maria, geboren op 08-01-1890 te Oostende, overleden op 17-02-1973 te Oostende op 83-jarige leeftijd, weduwe van Declercq Petrus. Overleden in het Henri Serruysziekenhuis. De families Peere, Declercq, Heinderson en Smissaert.
 
100648 CAMERLYNCK, Marcelline, geboren op 09-01-1890 te Oostende, overleden op 14-06-1968 te Oostende op 78-jarige leeftijd, weduwe van Leniere Louis. De families Camerlynck, Leniere, Desaintobin en Missuwe.
 
109033 VANHEESSEN, Camiel-Henri, geboren op 11-04-1890 te Oostende, overleden op 17-09-1957 te Oostende op 67-jarige leeftijd, echtgenoot van Vanhoecke Maria. Oudstrijder-Invalide 1914-1918. Gewezen spoorwegbediende. De familiën Vanheessen, Vanhoecke, Vanhoorne en Ramboer.
 
100649 LAUWERES, Michaël, geboren op 07-05-1890 te Oostende, overleden op 06-07-1967 te Oostende op 77-jarige leeftijd, weduwnaar van Blommaert Marie. De families Lauweres, Blommaert, Demey en Germonprez.
 
100574 VAN CAILLIE, Albert, geboren op 17-06-1890 te Oostende, overleden op 10-04-1948 te Brugge op 57-jarige leeftijd, echtgenoot van Van Houtryve Hélène.
 
100650 PIETERS, Alice-Joanna, geboren op 27-06-1890 te Oostende, overleden op 19-12-1946 te Oostende op 56-jarige leeftijd, weduwe van Nierynck Albert. De families Pieters, Nierynck, Laforce en Junqué.
 
102476 VAN HILLE, Madeleine-Nathalie-Marie, geboren op 11-09-1890 te Oostende, overleden op 26-11-1895 te Oostende op 5-jarige leeftijd. Dochtertje van Louis en van Sophie Janssens. Prentje: Druk, A.-M. Elleboudt, Oostende.
 
100651 ASSELOOS, Ferdinand, geboren op 13-11-1890 te Oostende, overleden op 03-04-1980 te Oostende op 89-jarige leeftijd, weduwnaar van Tavernier Mathilde.
 
100576 COUCKE, Julianus-Joannes-Josephus, geboren op 28-11-1890 te Oostende, overleden op 24-12-1943 te Steene op 53-jarige leeftijd, echtgenoot van Maes Angèle. Oudstrijder 1914-1918. In leven staatsbediende. Prentje: Druk. Sweetlove, Nieuwlandstraat 78, Oostende.
 
100575 VALCKE, Lina, geboren op 29-11-1890 te Oostende, overleden op 04-02-1946 te Oostende op 55-jarige leeftijd, echtgenote van Goubau Fernand. Congreganiste van O.-L.-Vrouw. Overleden ten gevolge een smartelijk ongeval.
 
100577 MELIS, Adolf-Marie-Joseph (code: religieus), geboren op 15-03-1891 te Oostende, overleden op 09-01-1944 te Ieper op 52-jarige leeftijd. Priester gewijd den 3 februari 1918.
 
109034 JANSSENS, Maximiliaan-Valentin, geboren op 30-05-1891 te Oostende, overleden op 20-10-1959 te Sint-Michiels (Steenbrugge) op 68-jarige leeftijd, echtgenoot van Depoorter Urbanie. Oudstrijder Vrijwilliger 1914-1918. Houthandelaar. Voorzitter Sint-Michiels Sport. Ondervoorzitter Muziekmaatschappij Sint-Cecilia Steenbrugge. De familiën Janssens, Depoorter, Teygeman en Delaere.
 
102585 SNAUWAERT, Pierre-Honoré, geboren op 17-06-1891 te Oostende, overleden op 12-03-1956 te Oostende op 64-jarige leeftijd, weduwnaar van D'Haene Leontine. Oudstrijder-Vuurkruiser 1914-1918. Brigadier Elektrieker Buurtspoorwegen. De familiën Snauwaert, D'Haene, Buysse, Ingelbrecht en Meyhuys.
 
102586 ARDAEN, Marie-Louise, geboren op 28-12-1891 te Oostende, overleden op 19-07-1947 te Oostende op 55-jarige leeftijd, weduwe van Pérard Henri. Overleden in de Sint-Jozefskliniek. De familiën Ardaen, Pérard, Quintens en Lamare.
 
100652 DE CONINCK, Emile, geboren op 28-01-1892 te Oostende, overleden op 10-03-1955 te Oostende op 63-jarige leeftijd, weduwnaar (1) van Deprée Clemence, echtgenoot (2) van Westyn Georgette. Rustend Zeeloods. De familiën De Coninck, Wstyn, Deprée, Huisseune en Degroote.
 
109035 ASPESLAGH, Irma-Mathilde, geboren op 12-04-1892 te Oostende, overleden op 28-05-1957 te Brugge op 65-jarige leeftijd, echtgenote van De Graeve Julien.
 
100669 DEMAZIèRE, Julien, geboren op 15-09-1892 te Oostende, overleden op 18-08-1943 te Brugge op 50-jarige leeftijd, echtgenoot van Deboutte Rachel. Oudstrijder-Vuurkruiser 1914-1918. Lid van de godvruchtige genootschappen der parochie.
 
100578 BERGHMAN, Marie-Louise, geboren op 11-12-1892 te Oostende, overleden op 25-10-1932 te Neuilly-sur-Seine op 39-jarige leeftijd, echtgenote van Micheletti Charles.
 
100761 NEIRYNCK, Maria-Henriette, geboren op 16-05-1893 te Oostende, overleden op 31-08-1980 te Veurne op 87-jarige leeftijd, weduwe (1) van Tavernier Georges, weduwe (2) van Devisschere Antoon. De families Neirynck, Lacour, Tavernier, Devisschere en De Hollander.
 
102587 LONCKE, Oscar-Gustaaf, geboren op 27-07-1893 te Oostende, overleden op 30-11-1947 te Steene op 54-jarige leeftijd, weduwnaar van Van Acker Rosalie. Oudstrijder 1914-1918. Brievenbesteller. De familiën Loncke, Van Acker, Van Massenhove en Cloots.
 
100670 VAN DUYVENBODEN, Pierre, geboren op 01-10-1893 te Oostende, overleden op 05-10-1968 te Oostende op 75-jarige leeftijd, echtgenoot van Clybouw Yvonne. Oudstrijder-Vuurkruiser 1914-1918. De families Van Duyvenboden, Clybouw, Deprée en Coucke.
 
100671 MOUQUÉ, Aimé, geboren op 07-02-1894 te Oostende, overleden op 10-03-1961 te Sleidinge op 67-jarige leeftijd, echtgenoot van Rysselmans Louise. Oudstrijder-Vuurkruiser 1914-1918. Ere-Muziekleraar van het Antheneum te Oostende en de Normaalschool te Blankenberge. Ere-Bestuurder van de Muziekacademie van Eeklo. De families Mouqué, Rysselmans, Wittouck en Lauwers.
 
100672 VANDAMME, Oscar, geboren op 01-03-1894 te Oostende, overleden op 07-03-1978 te Oudenburg op 84-jarige leeftijd, weduwnaar van Vlaeminck Helena. Lid van alle godvruchtige genootschappen der parochie. De families Vandamme, Holleboet, Vlaeminck en Syx.
 
102588 SCHRAMME, Arthur-Juliaan, geboren op 19-03-1894 te Oostende, overleden op 23-02-1965 te Nieuwpoort op 70-jarige leeftijd, echtgenoot van Marchand Margaretha. Oudstrijder-Vuurkuiser 1914-1918. De families Schramme, Marchand, Kinoo en Knockaert.
 
102589 MEYSMAN, Camiel, geboren op 08-09-1894 te Oostende, overleden op 04-10-1968 te Bredene op 74-jarige leeftijd, echtgenoot van Gunst Maria. Oudstrijder 1914-1918. Rustend vuurtorenwachter bij het Staatszeewezen. Erelid van de Bond van het H.-Hart. Lid van de Christelijke Bond der Gepensioneerden. De familiën Meysman, Gunst, Vannieuwenhuyse en Devos.
 
100673 DESCHEEMAEKER, Rachel, geboren op 17-09-1894 te Oostende, overleden op 12-01-1970 te Oostende op 75-jarige leeftijd, weduwe van Deboysere Edward. Overleden in de Sint-Jozefkliniek. De families Descheemaeker, Deboysere, Ryckewaert en Martinsen.
 
100674 GOVAERTS, Paula, geboren op 28-11-1894 te Oostende, overleden op 31-07-1969 te Ieper op 74-jarige leeftijd, begraven te Boezinge, weduwe van Demeester Jozef. Overleden in het O.-L.-Vrouwziekenhuis. De families Govaerts-Caura en Demeester-Verbouw.
 
100675 PILAEIS, Rachel, geboren op 20-03-1895 te Oostende, overleden op 06-03-1976 te Oostende op 80-jarige leeftijd, echtgenote van Vanhoorne Edgard.
 
100579 VAN PAMEL, Georges, geboren op 28-04-1895 te Oostende, overleden op 23-09-1925 te Leysele op 30-jarige leeftijd, echtgenoot van Velle Stefanie-Maria.
 
100676 DE GRYSE, Maurice, geboren op 09-07-1895 te Oostende, overleden op 27-12-1957 te Oostende op 62-jarige leeftijd, echtgenoot van Bauwens Gabrielle. Oudstrijder-Vuurkruiser 1914-1918. Lid van de Bond van het H.-Hart. Smartelijk verongelukt. De familiën De Gryse, Bauwens, De Telder en Debaedts.
 
100580 CUYPERS, Richard-Julien, geboren op 03-03-1896 te Oostende, overleden op 01-08-1934 te Oostende op 38-jarige leeftijd, echtgenoot van Boeyden Augusta.
 
100678 PEERE, Richard-August, geboren op 22-03-1896 te Oostende, overleden op 20-05-1950 te Oostende op 54-jarige leeftijd, echtgenoot van Duyck Emma. Oudstrijder 1914-1918. In leven matroos aan de Staatspakketboten. De familiën Peere, Duyck, Heinderson en Demulder.
 
100581 VERMEIRE, Petrus-Maria-Frederik (code: religieus), geboren op 27-03-1896 te Oostende, overleden op 05-12-1962 te Oostende op 66-jarige leeftijd. Dominikaan, Supprior te Oostende.
 
100680 VANTYGHEM, August-Jozef, geboren op 22-06-1896 te Oostende, overleden op 20-07-1972 te Oostende op 76-jarige leeftijd, weduwnaar (1) van Bertani Marie, weduwnaar (2) van Vandamme Elza. Lid van de Bond der Gepensioneerden Mensen en Tijd. De families Vantyghem, Pitteljon, Tratsaert, Bertani, Kaufmann, Vandamme en Jonckheere.
 
100679 VAN DEN BERGHE, René, geboren op 02-07-1896 te Oostende, overleden op 15-04-1961 te Oostende op 64-jarige leeftijd, echtgenoot van Loncke Irène. Oudstrijder-Vuurkruiser 1914-1918. Rustend brievenbesteller. De familiën Vanden Berghe, Loncke, Yperman en Devos.
 
102590 BENTEIN, Robert, geboren op 10-08-1896 te Oostende, overleden op 01-09-1967 te Brugge op 71-jarige leeftijd, echtgenoot van Janssens Eliza. Oorlogsvrijwilliger-Vuurkruiser-Oorlogsinvalide 1914-1918. Ere Eerst Aanwezend Administratief Adjunkt der Militaire Gebouwen. Waarnemend Bureelhoofd Rijksgebouwendienst.
 
102591 HANNON, Joseph-Gustaaf, geboren op 30-10-1896 te Oostende, overleden op 13-11-1960 te Oostende op 64-jarige leeftijd, echtgenoot van De Rudder Rosalie. Tramgeleider aan de N.M.B.S. De families Hannon, De Rudder, Taelen en Dumon.
 
100681 KINOO, Alphonse-Victor, geboren op 18-12-1896 te Oostende, overleden op 27-02-1965 te Oostende op 68-jarige leeftijd, echtgenoot van Hubrouck Gabrielle. Oudstrijder-Vuurkruiser, Groot-Oorlogsinvalied 1914-1918. Staatsgepensioneerde. De families Kinoo, Hubrouck, Baroen en Lauwereins.
 
100682 VITSE, Augusta, geboren op 18-01-1898 te Oostende, overleden op 29-12-1979 te Oostende op 81-jarige leeftijd, echtgenote van Delaeter Alois. De families Vitse, Delaeter, Vanhonsebrouck en Boone.
 
100582 PEENE, Camille-Charles-Guillaume-Hector (code: foto), geboren op 24-01-1898 te Oostende, overleden op 10-06-1960 te Gent op 62-jarige leeftijd, echtgenoot van Sanders Berthe. Nijveraar.
 
100683 ELEGEERT, Jeannette, geboren op 03-07-1898 te Oostende, overleden op 24-12-1968 te Oostende op 70-jarige leeftijd, echtgenote van Pollet Louis. Overleden in de H.-Hartkliniek. De familiën Elegeert, Pollet, Lauwagie en Casthade.
 
119950 BAUWENS, Marcelle Marie-Louise Eulalie, geboren op 10-08-1898 te Oostende, overleden op 02-09-1900 te Oostende op 2-jarige leeftijd. Prentje: Druk. A. Lacour-Bourgoignie, Oostende.
 
100583 DUMON, Jozef, geboren op 14-09-1898 te Oostende, overleden op 10-08-1945 te Loos-en-Goël (Fr) op 46-jarige leeftijd, echtgenoot van Delanghe Georgine.
 
100684 VANDEN ABEELE, Mauritius Aloysius, geboren op 29-09-1898 te Oostende, overleden op 14-05-1968 te Oostende op 69-jarige leeftijd, weduwnaar van Gheers Clementina. Rustend ontvanger N.M.B.S. De families Vanden Abeele, Gheers, Coeymelck en De Nolf.
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 55 van 85 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail