Beschikbaar: Nieuwe publicatie, het oudste beschikbare schepenregister van Sint-Martens-Lennik en Sint-Kwinten-Lennik, 16de eeuw (1582-1599)

Formaat A4, binnen 100 gram wit gelamineerd blinkend, gelijmd, geplastificeerde blinkende cover 230 gram,
ingebonden kaft rondom, 400 pagina’s. Prijs: 29 Euro + verzendkosten voor België 5,70 Euro (met verzekering + 1 Euro, aanbevolen)

Storting op rekeningennummer van R.M. Jammart, BE37 9791 5559 0328, BIC ARSPBE22, vermelding :  « Lennik »

Met volledige transcriptie, met weergave van het origineel folionummer, van de 2216 pagina’s, en voorzien van:

 

1-een alfabetische index op voor- en familienaam;

2-een alfabetische index op eigen- en plaatsnamen, en op instellingen al dan niet christelijk;

3-een alfabetische index op beroep, functie en of tittel;

4-een alfabetische index op alias en of geheten.

 

Beperkte uitgave, bestel: mail@jammart.be

 

 

Disponible: nouvelle publication, le plus ancien registre scabinaux disponible de Lennick-Saint-Martin et Lennick-Saint-Quentin, 16ième siècle (1582-1599)

 

Présentation:

Format A4, papier 100 gram laminé brillant, collé, entouré d’une couverture plastifiée et brillante de 230 gram,
400 pages. Prix 29 Euro + 5,70 Euro frais de port pour la Belgique (+ 1 euro, envoi sécurisé)

Versement à effectuer au compte : BE37 9791 5559 0328, BIC ARSPBE22, communication « Lennik»

Transcription complète, avec mentionnement du numéro du folio original, de 2216 pages, ainsi que :

1-un index alphabétique sur le prénom et nom de famille;

2- un index alphabétique sur le métier, fonction et ou titre;

3- un index alphabétique sur les noms de lieux, propres, et institutions chrétiennes ou non;

4- un index alphabétique sur les alias ou appelé.

 

Edition limitée, commande : mail@jammart.be