Notariaat Generaal van Brabant, Rijksarchief Brussel Hoofdstedelijk Gewest (Anderlecht), notaris-notaire Jean-Baptiste Lanné te-à Brussel-Bruxelles, register-registre 6235, index 1758-1759

Anno 1758

01-Georgius Le Claire, Magaretha Le Clere, Joannes Judocus Theijs ende Hieronimus Le Clere
02-Peeter Leunis den ouden, Peeter Leunis den jonghen, verhueringhe van lant
03-Theresia De Backer, Arnoldus Jacobus cum suis cassatie, Arnoldus Salmon als nu de erffgenaemen Le Francq
04-Den Vijcomte De Putte, jaerschaele, Jean Baptiste Keestens
05-Petrus Laureijs, vercoopinghe, Jacobus ende Catharina De Greeff
06-Petrus Laureijs, procuratie tot goedenisse, Jacobus ende Catharina De Greeff
07-Peeter Leunis ende Marianne Lissens, vercoopinghe van goederen
08-Peeter Leunis ende Marianne Lissens, vercoopinghe van goederen
09-Peeter Leunis ende Marianne Lissens, procuratie tot goedenisse, Peeter Leunis ende Joanna Van Volsem
10-Peeter Leunis, ut ante, Carolus De Reouwe
11-Peeter Leunis ut ante, Geijs Houwaert
12-Peeter Leunis ut ante, Jan Mosselmans ende Margareta De Baek
13-Peeter Leunis ut ante, Jan Van Cutsem
14-Peeter Leunis ut ante, mevrouwe Moufflain
15-De weduwe Maximiliaen De Ridder, inventaris
16-Francis Van de Velde ende Maria Van der Meiren, Geijs Houwaert, rente bekentenisse
17-Peeter Leunis, cassatie van rente, Francis Van de Velde
18-Peeter Leunis ut ante, vercoop van goet, Carolus De Reouwe
19-Het Clooster van Sinte-Peeters, cassatie van arrest, Peeter Leunis
20-Het selve Clooster, cassatie van rente, Peeter Leunis
21-Het selve Clooster, constitutie van rente, Jan Van Cutsem
22-Het selve Clooster, constitutie van rente, Jan Mosselmans
23-Francis Van de Velde, cassatie van rente, Peeter Leunis den jongen
24-Francis Van de Velde, cassatie van rente, Jan Mosselmans
25-Guillam De Naijer ende Catharina Gerrebosch, constitutie van rente, Peeter Leunis, den jongen
26-Guillam Loris, verkrijgh, Catharina Mommaert ende Carel Pouwels
27-Henderick Boon, testament
28-Maria De Broeijer ende Joannes Baptista De Reouwe, houwelijcksche voorwaerden
29-Jeroon De Mol, procuratie tot goedenisse, d'erffgenaemen De Bast
30-Het Clooster van Sinte-Peeters, schepene quittantie, Leonard De Geijnst en Jeroon De Mol
31-Peeter Van Isterdael, accordt, Jan Van Istterdael
32-Sr François; verkrijgh bij decreet, tegens de provileurs van der armen deser stadt Brussele
33-Het Clooster van Sinte-Peeters, constitutie van rente, Joseph François
34-Maria, Catharina ende Barbara van Haelen, conditie van vercoopinghe
35-De erffgenaenmen Van Haelen, procuratie tot goedenisse, Guillam Van Diest
36-Den hre Raedt Vereven, constitutie van rente, Arnoldus Boon
37-Den selven heere Raedt ut ante, Guillam De Ridder
38-Den selven heere Raedt ut ante, Laurentius Van Meulder
39-De erffgenaemen De Mesmaecker,  cassatie van rente, d'erffg Kickx
40-Joannes Baptiste De Godder, inventaris van meubelen
41-Franciscus Heestermans, testament
42-Jouffr Anna Maria De Velder, codicille
43-Jouffr Marie Jenne Hanninck, testament
44-Ferdinandus Van Campenhoudt, accorst, Elisabeth De Godder
45-Ferdinandus Van Campenhoudt, conventie,  Elisabeth De Godder
46-Sr De Broux, inventaris
47-Marie Herrebosch wed Francis Boon, cessie van meubelen, Guillam Boon
48-Jouffr Anna Maria De Velder, codicille
49-Daniel Van Braeum, testament (borger Brussel - vermeld als De Brael, °Pepingen - meester meelverkoper, wed van Anna De Greeff)

Anno 1759

1-Peeter Stuckens, huere
2-Jouffr De Velder, codicille
3-Francis Bouvrez, verkrijgh
4-Den Nots De Godder, procuratie ad administrandum
5-Maria Josepha Deni, procuratie ad administrandum
6-Anna Maria De Velder, codicille
7-Gillis Winnerickx, verkrijgh
8-d'erffgenaemen Francis Boon, aggregatie van overlaetinghe van meubelen
9-Jouffr De Velder, inventaris van meubelen
10-Joseph De Beer, verkrijgh
11-Gillis Winnerickx, verkijgh
12-Jouffr Derickx, inventaris
13-De Kercke van Dworp, verkrijgh van rente
14-Van de Velde ende Van der Meiren, testament conjonctieff
15-Anthoen De Naijer, huer sedulle
16-Jacobus Neetens, revocatie van testament
17-Den Raedt Vreven, rente
18-Den Raedt Vreven, rente
19-Maria Hanssens, testament
20-Goddeschaerle, rente obligatie
21-D'hr Marsille, rente obligatie
22-Gillis Winnerickx, rente
23-Jan Van Obberghen, verkrijgh
24-Albert De Visscher, obligatie
25-Joseph De Beer, verkrijgh
26-Den baron van Dworp, rente
27-Gillis Winnerickx, verkrijgh
28-Nicolas De Nayer, verkrijgh uitgrootinge
29-Carolus Warnots, procuratie to cassatie van rente
30-Jouffr Gruninckx, inventaris van meubelen
31-D'hr Corbeseer, obligatie met borghe
32-Joannes Baptiste Berckmans, permissie
33-Albert Beggon, inventaris meubelen
34-Jouffr Travers, rente
35-Philip Bosquet, verkrijgh
36-Christiaen Mertens, cassatie
37-D'erffgenaemen Matton, lotinghe
38-De Godder, cassatie
39-Gillis Winnerickx, verkijgh
40-De Godder, vercoopinghe van goederen